38216

Rova Beheer B.V.

€ 100.000  |  6,0% rente  |  96 maanden  Investeerders: 53
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 1-11-2020 in 1 uur volgeschreven door 53 investeerders

Samenvatting

De financiering van € 100.000,- wordt aangewend voor de bouw en levering van een overkapping ‘horse lounge’ voor Manege de Wildhoef V.O.F. Voor de bouw stellen zij ook ruim € 100.000,- aan eigen middelen ter beschikking.

Het unieke aan deze overkapping is dat deze geheel elektrisch wordt gebouwd. Zelfs het beton storten vindt volledig elektrisch plaats.

De drie dochters van de heer en mevrouw Roest hebben in het park tegenover het kantoor annex woonhuis van hun ouders al jaren een manege. Het manageterrein wordt gehuurd van de gemeente. Met de bouw van de overkapping, wordt een ‘all wheater’ situatie gecreëerd en hoeft de rijhal niet meer extern worden gehuurd. 

Met de bouw van de overkapping op de manege besparen de dochters de maandelijkse huur aan de externe rijhal en worden de gelden aangewend voor de rente en aflossing van de financiering via Collin Crowdfund, die dus wordt aangegaan via het bedrijf van hun ouders die ook eigenaar van het onder te stellen vastgoed zijn.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 207.500,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 100.000,-. De overige € 107.500,- wordt uit de eigen middelen van Rova Beheer B.V. voldaan. De looptijd is 96 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 6,0% per jaar gedurende de gehele looptijd.

Invloed van het Coronavirus
De invloed van het Coronavirus is beperkt. Het fiscaal advies en organisatie bureau heeft geen last van de coronacrisis. Het bedrijf heeft geen klanten in de horeca of evenementen branche.

Het paardrijden is een individuele sport en heeft zich goed kunnen ontwikkelen, met de daarmee gepaard gaande omzet. Met de uitbreiding van de overkapping bij de manege blijft alles in eigen beheer en hoeft er niet meer extern gehuurd te worden. De activiteiten in de manege zijn tijdens de coronacrisis gestegen en er is nauwelijks omzet misgelopen behoudens in de eerste maand, zijnde vanaf half maart. 

Risico
Voor deze aanvraag geeft Dun & Bradstreet de kwalificatie Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed.
De geldende zekerheden en voorwaarden zijn:

  • De debiteuren voor de financiering zijn Rova Beheer B.V. en DBL Financiële Dienstverlening N.V.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het huidige woonhuis aan de Daal en Bergselaan 100 te ’s-Gravenhage en Hyacinthweg 47 A te ’s-Gravenhage verkregen. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 600.000,- van Achmea Bank N.V. Het openstaand saldo bedraagt € 598.000,-. Het woonhuis heeft een WOZ-waarde d.d. 01-01-2019 van € 960.000,-.
  • Het is toegestaan om ieder jaar eenmalig maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag extra af te lossen zonder vergoedingsrente.

Leendoel

De financiering wordt aangewend voor de bouw van een overkapping van de manege. De manege huurde tot einde 2019 een locatie waar overdekt gereden kon worden.

Ondernemer

De heer Roest (1954) heeft HBS-B gestudeerd, aansluitend wiskunde en informatica aan de TU en later HEAO Fiscale Economie. In 1973 ging de heer Roest aan het werk in het kantoor van zijn schoonvader.

De heer Roest werkt voltijd en doet dit de komende jaren nog met groot genoegen, waaronder de jaarlijks te behalen PE-punten voor het bijhouden van de vakkennis.

Mevrouw Roest-Wald (1953) heeft HBS-A gestudeerd, post doctoraal opleiding als organisatie adviseur en later nog een doctoraal sociologie, organisatie- en veranderkunde aan de universiteit van Leiden. Mevrouw Roest heeft tijdens en na haar studie een diagnose- en veranderingsmodel voor ondernemingen in het MKB tot circa 150-200 medewerkers ontwikkeld.

Zij heeft het kantoor samen met haar echtgenoot uitgebreid tot multidisciplinair kantoor voor automatisering en bedrijfs- en organisatieadviezen. 

Mevrouw Roest (inmiddels AOW gerechtigd) heeft haar werktijd beperkt tot circa 8 uur per week. 

Onderneming

Het kantoor, opgericht in 1967 door de vader van mevrouw Roest, is gevestigd in Den Haag aan de Daal en Bergselaan 100. De privé ingang ligt aan de achterkant van het pand.

De heer Roest is al sinds 1978 fiscaal adviseur voor expats, Nederlandse en in het buitenland opererende bedrijven. Mevrouw Roest heeft vanaf 1978 de organisatie adviestak van het bedrijf opgezet. Naast de fiscale en organisatiekundige adviezen verzorgt het kantoor administraties, het opstellen van jaarrekeningen en samenstellingsverklaringen.

De adviespraktijk, aangesloten bij de Orde van organisatiekundigen en –adviseurs Ooa, de Nederlandse vereniging voor personeelsmanagement en organisatie ontwikkeling NVP en de Nederlandse orde van administratie- en belastingdeskundigen NOAB, is de afgelopen 12 jaar uitgebouwd tot een aanzienlijke klantenkring van bedrijven en organisaties waar dagelijks fiscaal en beleidsmatig advies aan wordt gegeven. 

Het klantenbestand bestaat uit Nederlandse ondernemingen en organisaties werkzaam in de politiek. Ook internationaal werkende bedrijven met intracommunautaire verrichtingen behoren tot de klantenkring waarbij certificeringen en afstemming met de buitenlandse partners wordt bewerkstelligd. 

Het kantoor heeft (politieke) klanten waarbij de vertrouwelijkheid zeer belangrijk is. Het kantoor heeft om het vertrouwelijk karakter van haar dienstverlening en omdat er een toereikend klantenbestand is geen website.

Bewust is gekozen voor een kantoor met gemiddeld vier tot zes vaste medewerkers waarbij tijdens grotere projecten op projectbasis extra medewerkers zijn aangenomen. Hierdoor past de organisatie van het kantoor zich flexibel aan de opdrachten die het krijgt.

Manege
Aan de overkant van het pand aan de Daal en Bergselaan 100 ligt een park waar Manege De Wildhoef van de drie dochters van de mevrouw en heer Roest is gevestigd. De grond wordt gehuurd van de gemeente. Sinds vele jaren huurde Manege De Wildhoef grond van de gemeente waar overdekt kan worden gereden. De opstallen op deze grond zijn eigendom van Manage De Wildhoef. Met de financiering middels Rova Beheer B.V. wordt een dak en terras gebouwd (‘Horse Lounge’) waardoor alles op de eigen locatie kan plaatsvinden. Met de maandelijkse besparingen door het wegvallen van externe verhuur zal in acht jaar de financiering van de investeerders van Collin Crowdfund worden terugbetaald.

Juridische structuur
De familie is inmiddels bezig met de overdracht van het bedrijf middels de BOR (Bedrijfsopvolgingsregeling). Hierna wordt het bedrijf met behoudt van vermogen overgedragen op de dochters. De hypotheek van het woon annex kantoorpand zit in de BV. 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Bouw “Horse Lounge” € 200.000,-
Overige kosten € 7.500,-
Totaal € 207.500,-
Eigen inbreng € 107.500,-
Lening via Collin Crowdfund  € 100.000,-

Leenbedrag: € 100.000,- 
Rente: 6,0%
Looptijd: 96 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing.

Overige financiers

  • Achmea Bank B.V. heeft een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 600.000,- op het woonhuis aan de Daal en Bergselaan 100 te ’s-Gravenhage en Hyacinthweg 47A te ’s Gravenhage. Het openstaand saldo bedraagt € 598.000,-.

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De geldende zekerheden en voorwaarden zijn:

  • De debiteuren voor de financiering zijn Rova Beheer B.V. en DBL Financiële Dienstverlening N.V.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het huidige woonhuis aan de Daal en Bergselaan 100 te ’s-Gravenhage en Hyacinthweg 47 A te ’s-Gravenhage verkregen. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 600.000,- van Achmea Bank N.V. Het openstaand saldo bedraagt € 598.000,-. Het woonhuis heeft een WOZ-waarde d.d. 01-01-2019 van € 960.000,-.
  • Het is toegestaan om ieder jaar eenmalig kosteloos maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Rova Beheer B.V. en DBL Financiële Dienstverlening N.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de geconsolideerde jaarcijfers 2019 en prognose 2020/2021 van Rova Beheer B.V. en DBL Financiële Dienstverlening N.V. De overallscore is Goed.

Afloscapaciteit 
De omzet bedroeg in 2019 € 250.000,- met een geconsolideerd netto cashflow overschot van € 91.000,-. 2020 zal naar verwachting gelijke resultaten laten zien. Voor 2021, na realisatie van de overkapping, is de geprognosticeerde omzet € 298.000,- met een bijbehorend verwachte netto cashflow overschot na financiering van € 84.000,-. Hiermee kwalificeren wij de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De geconsolideerde solvabiliteit bedraagt eind 2019 24% op een balanstotaal van circa € 1.196.000,- en eind 2020 bedraagt de verwachte solvabiliteit22% op een balanstotaal van circa € 1.296.000,-. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de forse overwaarde in het onroerend goed (boekwaarde € 359.000,- versus WOZ waarde d.d. 01-01-2019 van € 960.000,- Wij kwalificeren de solvabiliteit als Ruim Voldoende.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het huidige woonhuis aan de Daal en Bergselaan 100 te ’s-Gravenhage en Hyacinthweg 47 A te ’s-Gravenhage verkregen. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 600.000,- van Achmea Bank N.V. Het openstaand saldo bedraagt € 598.000,-. Het woonhuis heeft een WOZ-waarde d.d. 01-01-2019 van € 960.000,-.

Door de tweede hypothecaire inschrijving kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-108095 heeft € 6.000 geïnvesteerd.
01-11-2020 om 9:25
investeerder-164129 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
01-11-2020 om 8:39
investeerder-169737 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
31-10-2020 om 22:07
investeerder-26358 heeft € 500 geïnvesteerd.
31-10-2020 om 18:22
investeerder-14898 heeft € 500 geïnvesteerd.
31-10-2020 om 16:15

Ondernemer

Crowdfund Coach


Niels Kampschuur