48862

RP Holding B.V.

€ 275.000  |  10,0% rente  |  12 maanden  Investeerders: 204
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 8-07-2024 in 1 uur volgeschreven door 204 investeerders

Samenvatting

RP Holding B.V. is opgericht in 2019, echter is er begin dit jaar voor het eerst vastgoed in aangekocht. De onderneming bezit momenteel acht panden. De portefeuille bestaat uit zes appartementen, zes studio’s en een winkelpand.

Ramon Persons (1990) is 100% aandeelhouder van RP Holding B.V. en is in privé een professionele vastgoedbelegger. Ramon bezit in privé vijf verhuurde woningen.

De aanvraag betreft een financiering voor de verbouwing van de Straat van Makassar 65, 65A en 65C te Amstelveen welke gefinancierd zijn bij een eerste hypotheekverstrekker welke geen toestemming geeft tot het vestigen van een tweede hypotheek.

Zowel RP Holding B.V. als R.M. Persons worden geldnemer. Investeerders van Collin krijgen negatieve hypotheekverklaringen op de panden welke zijn ondergebracht in RP Holding B.V. 
R.M. Persons zijn vastgoedportefeuille in privé kent een waarde van € 3.805.000,- met een schuldpositie van € 2.496.500, derhalve bedraagt de overwaarde € 1.308.500,-. Daarnaast hebben de panden in RP Holding B.V. een overwaarde van circa € 700.000,-. 

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 275.000,-. De looptijd is 12 maanden aflossingsvrij en een slottermijn van € 275.000,-. De rente bedraagt 10,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De kwalificatie van Dun & Bradstreet voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.
De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

 • De geldnemers zijn
  • R.P. Holding B.V.
  • R.M. Persons, Vanwege de gekozen rechtsvorm is de geldnemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé
 • R.P. Holding B.V. geeft een negatieve hypotheekverklaring af op de volgende onderpanden; 
  • Straat van Makassar 65, 1183GZ Amstelveen, kadastraal bekend als sectie I complexaanduiding 7051 appartementsindex 1 te Amstelveen;
  • Straat van Makassar 65 A, 1183GZ Amstelveen, kadastraal bekend als sectie I complexaanduiding 7051 appartementsindex 2 te Amstelveen;
  • Straat van Makassar 65 B, 1183GZ Amstelveen, kadastraal bekend als sectie I complexaanduiding 7051 appartementsindex 3 te Amstelveen;
  • Straat van Makassar 65 C, 1183GZ Amstelveen, kadastraal bekend als sectie I complexaanduiding 7051 appartementsindex 4 te Amstelveen;
  • Straat van Makassar 65 D, 1183GZ Amstelveen, kadastraal bekend als sectie I complexaanduiding 7051 appartementsindex 5 te Amstelveen;
  • Gerard Doustraat 71 1A, 71 1V, 71 2A, 71 2V, 71 3A en 71 3V, 1072VM Amsterdam, kadastraal bekend als sectie R complexaanduiding 7820 appartementsindex 2 te Amsterdam;
  • Schoterweg 7 en 7C, 2021HZ Haarlem, kadastraal bekend als sectie B complexaanduiding 3832 appartementsindexen 1 en 4 te Haarlem;

  Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op bovengenoemde onderpanden mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mogen de onderpanden zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Het onroerend goed kent een waarde van € 2.585.000,- op basis van taxatierapporten met waardepeildatum 21-12-2023 en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 2.175.000,- en een openstaande schuld van € 1.856.000,- per d.d. 28-02-2024.

 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de Lening algeheel vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.
 • Indien de geldnemer in de eerste twaalf maanden de lening algeheel vervroegd aflost, dient geldnemer te allen tijde in totaliteit (inclusief reeds betaalde rentetermijnen) zes maanden rentevergoeding te voldoen.

Leendoel

Het leendoel betreft een financiering voor de verbouwing van de Straat van Makassar 65, 65A en 65C te Amstelveen.

Ondernemer

Ramon Persons (1990) is een gedreven professional met een achtergrond  in Economie en uitgebreide ervaring als strategy consultant. Tijdens zijn carrière ontwikkelde hij een sterke interesse in de vastgoedmarkt. Hij begon te investeren in vastgoed omdat hij deze markt niet alleen boeiend vond, maar ook de voldoening ervoer van creëren van tastbare waarde.

Ramon’s vastgoedportefeuille groeide gestaag en zijn passie veranderde in een fulltime onderneming. Tegenwoordig richt hij zich volledig op het realiseren van duurzame en milieuvriendelijke vastgoedprojecten. Zijn doel is om projecten te ontwikkelen die niet alleen financieel rendement opleveren, maar ook bijdragen aan de verduurzaming van onze leefomgeving.

Onderneming

RP Holding B.V. is opgericht in 2019 echter is hier begin 2024 voor het eerst vastgoed in aangekocht. 
De onderneming bezit op dit moment acht panden, wat bestaat uit zes appartementen gelegen aan de Straat van Makassar 65-ABCD te Amstelveen en Schoterweg 7C te Haarlem, zes studio’s gelegen aan de Gerard Doustraat 71 te Amsterdam en een winkelpand gelegen aan de Schoterweg 7 te Haarlem.

Ramon is, naast het actief zijn in vastgoed, nog werkzaam als consultant in zijn eenmanszaak genaamd Slim Duurzaam Wonen waarin hij advies geeft aan klanten over duurzaamheid.

De te verstrekken hoofdsom bedraagt € 275.000,-, de totale financiering inclusief eerste hypotheekverstrekker bedraagt € 2.131.000,- versus marktwaarde in verhuurde staat van
€ 2.585.000,-, derhalve wordt er een LTV (Loan to Value) verstrekt van 82%.  In de LTV is geen rekening gehouden dat er voor € 275.000,- verbouwd wordt en de LTV zal, naar verwachting, in de praktijk lager zal liggen. 

Er is een tijdelijk tekort op basis van deze vastgoedportefeuille in de B.V. van € 16.000,- per jaar. Er is een huuropzegging voor de Gerard Doustraat 71 3V waarvan de jaarlijkse huur zal stijgen van € 9.200,- naar € 22.800,- op jaarbasis. Het tekort zal krimpen als gevolg van deze huurverhoging naar € 3.000,-. Deze huurverhoging zal per 4 augustus ingaan.

Ramon heeft naast deze portefeuille, een eenmanszaak, en een privé portefeuille waar hij circa € 132.000,- inkomen op jaarbasis uit genereert en waarbij het tekort qua financieringslasten voor één jaar ruimschoots hieruit kan opvangen.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Verbouwing vastgoed € 275.000,-
Totale investering € 275.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 275.000,-

Leenbedrag: € 275.000,-
Rente: 10,0%
Looptijd: 12 maanden aflossingsvrij met derhalve een slottermijn van € 275.000,-.

Overige financiers:
De gehele vastgoedportefeuille van RP Holding B.V. genereert een huuropbrengst van € 114.814,- per  jaar. 

Het onroerend goed, Straat van Makassar 65-ABCD te Amstelveen, Gerard Doustraat 71 te Amsterdam en Schoterweg 7 en 7C te Haarlem, kent een waarde van € 2.585.000,- op basis van taxatierapporten met waardepeildatum 21-12-2023 en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 2.175.000,- en een openstaande schuld van € 1.856.000,- per d.d. 28-02-2024. De jaarlijkse financieringslasten bij Solidbriq bedragen € 101.050,-.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor RP Holding B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de taxatiewaarden, uitstaande hoofdsom, eigen inbreng, huuropbrengsten en lasten. De Overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
Op basis van de taxatiewaarden, uitstaande hoofdsom, eigen inbreng, huuropbrengsten en lasten is de afloscapaciteit Ruim voldoende op basis van het surplus uit zijn privé vastgoedportefeuille. Echter staan er drie appartementen leeg die verbouwd worden en daarna verhuurd worden waarbij een netto cashflowoverschot wordt geprognotiseerd van € 35.000,-. De afloscapaciteit kwalificeren wij als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Op basis van zowel de B.V. als het privé vastgoed is de solvabiliteit 31% na financiering en verbouwing op een balanstotaal van € 6.665.000,-. beoordeeld als Ruim voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn
  • R.P. Holding B.V.
  • R.M. Persons, Vanwege de gekozen rechtsvorm is de geldnemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé
 • R.P. Holding B.V. geeft een negatieve hypotheekverklaring af op de volgende onderpanden; 
  • Straat van Makassar 65, 1183GZ Amstelveen, kadastraal bekend als sectie I complexaanduiding 7051 appartementsindex 1 te Amstelveen;
  • Straat van Makassar 65 A, 1183GZ Amstelveen, kadastraal bekend als sectie I complexaanduiding 7051 appartementsindex 2 te Amstelveen;
  • Straat van Makassar 65 B, 1183GZ Amstelveen, kadastraal bekend als sectie I complexaanduiding 7051 appartementsindex 3 te Amstelveen;
  • Straat van Makassar 65 C, 1183GZ Amstelveen, kadastraal bekend als sectie I complexaanduiding 7051 appartementsindex 4 te Amstelveen;
  • Straat van Makassar 65 D, 1183GZ Amstelveen, kadastraal bekend als sectie I complexaanduiding 7051 appartementsindex 5 te Amstelveen;
  • Gerard Doustraat 71 1A, 71 1V, 71 2A, 71 2V, 71 3A en 71 3V, 1072VM Amsterdam, kadastraal bekend als sectie R complexaanduiding 7820 appartementsindex 2 te Amsterdam;
  • Schoterweg 7 en 7C, 2021HZ Haarlem, kadastraal bekend als sectie B complexaanduiding 3832 appartementsindexen 1 en 4 te Haarlem;

  Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op bovengenoemde onderpanden mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mogen de onderpanden zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Het onroerend goed kent een waarde van € 2.585.000,- op basis van taxatierapporten met waardepeildatum 21-12-2023 en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 2.175.000,- en een openstaande schuld van € 1.856.000,- per d.d. 28-02-2024.

 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de Lening algeheel vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.
 • Indien de geldnemer in de eerste twaalf maanden de lening algeheel vervroegd aflost, dient geldnemer te allen tijde in totaliteit (inclusief reeds betaalde rentetermijnen) zes maanden rentevergoeding te voldoen.

Door zowel de negatieve hypotheekverklaringen als de materialiteit van de hoofdelijke aansprakelijkheid van R.M. Persons kwalificeren wij de zekerheden als Ruim voldoende.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Bijlage(n)

 • EBI
 • Essentiële beleggingsinformatie

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
08-07-2024 om 11:01
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
08-07-2024 om 11:01
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
08-07-2024 om 11:01
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
08-07-2024 om 11:01
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
08-07-2024 om 11:01

Ondernemer

Crowdfund Coach


Juliet Postma