37464

RSO-Onderhoud B.V.

€ 60.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 187
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

9 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 8-07-2020 in 2 uur volgeschreven door 187 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam RSO-Onderhoud B.V.
Sector Bouw
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Herfinanciering en werkkapitaal
Datum van oprichting 05-07-2016
Website www.rso-onderhoud.nl

Leendoel

RSO-Onderhoud B.V., onder leiding van de heer Strock, voert werkzaamheden uit in zowel onderhoud, afbouw en kleinbouw. De financiering is bestemd voor de herfinanciering van twee kredieten en voor aanvullend werkkapitaal. Er wordt een lineaire lening van € 60.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Herfinanciering € 40.000
Werkkapitaal € 20.000
Collin Direct € 60.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is RSO-onderhoud B.V. Door de heer R. Strock wordt een garantiestelling afgegeven ter hoogte van het leenbedrag.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van RSO-onderhoud B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 60.000,- op het woonhuis aan de Bornsestraat 110 te Hengelo verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 330.000,- en openstaande schuld van € 310.000,- . Op basis van een recent taxatierapport met waarde peildatum 18-06-2020 heeft het woonhuis na verbouwingen een marktwaarde van € 420.000,-. De verbouwingen van de woning zijn naar verwachting 01-08-2020 afgerond.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor RSO-onderhoud B.V. is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van RSO-onderhoud B.V. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed coronavirus
Er is er geen teruggang in nieuwe opdrachten geweest tijdens de coronacrisis en de ondernemer geeft aan dat hij inmiddels ook al voldoende nieuwe opdrachten voor dit jaar heeft binnengehaald.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2018-2019 

Activa

  2018 2019
Vaste activa € 64.000 € 61.000
Vlottende activa € 58.000 € 70.000
Overige vlottende activa € – € –
Totaal € 122.000 € 131.000

Passiva

  2018 2019
Eigen vermogen € 29.000 € 38.000
Langlopende schulden € 63.000 € 58.000
Kortlopende schulden € 30.000 € 35.000
Totaal € 122.000 € 131.000

Winst- en verliesrekening 2019

Omzet € 248.000  
Bruto winst € 172.000  
Kosten € 157.000  
Belasting € 5.000  
Netto winst € 10.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-36124 heeft € 100 geïnvesteerd.
08-07-2020 om 12:20
investeerder-110819 heeft € 100 geïnvesteerd.
08-07-2020 om 12:17
investeerder-110240 heeft € 200 geïnvesteerd.
08-07-2020 om 12:07
investeerder-61708 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-07-2020 om 12:05
investeerder-181293 heeft € 100 geïnvesteerd.
08-07-2020 om 12:02

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders