33008

RT afbouw

€ 80.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 153
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 17-09-2019 in 2 uur volgeschreven door 153 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam RT afbouw
Sector Bouw
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Aankoop OG
Datum van oprichting 07-11-2016
Website N.v.t.

Leendoel

RT afbouw is een afbouw onderneming welke veelal werkt in opdracht van aannemers. Ondernemer Rommert Tjeerdema heeft nu de mogelijkheid het huidige huurpand aan te kopen. Ondernemer is in het verleden betrokken geweest bij een faillissement. Deze situatie is meegenomen in onze beoordeling. Er wordt een lening van € 80.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden met een maandelijkse aflossing van € 666,67 en een slottermijn van € 40.000,-. De lening heeft een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop pand € 95.000
Eigen inbreng € 15.000
Collin Direct € 80.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteur voor de financiering is de heer R. Tjeerdema handelend onder de naam RT afbouw. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Er wordt een eerste hypotheek groot € 80.000,- gevestigd op het aan te kopen bedrijfspand ten gunste van de investeerders van Collin Crowdfund. Op basis van het taxatierapport met waardepeildatum 03-07-2019 heeft het onderpand een marktwaarde van € 105.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor RT afbouw is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van RT afbouw. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2017-2018 

Activa

  2017 2018
Vaste activa € 11.000 € 22.000
Vlottende activa € 4.000 € 19.000
Overige activa € 5.000 € 8.000
Totaal € 20.000 € 49.000

Passiva

  2017 2018
Eigen vermogen € -34.000 € 1.000
Langlopende schulden € 7.000 € 9.000
Kortlopende schulden € 47.000 € 39.000
Totaal € 20.000 € 49.000

Winst- en verliesrekening 2018

Omzet € 619.000  
Bruto winst € 247.000  
Kosten € 173.000  
Resultaat € 74.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-19510 heeft € 100 geïnvesteerd.
17-09-2019 om 10:03
investeerder-15793 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
17-09-2019 om 10:02
investeerder-15595 heeft € 100 geïnvesteerd.
17-09-2019 om 10:02
investeerder-38770 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-09-2019 om 10:02
investeerder-18288 heeft € 200 geïnvesteerd.
17-09-2019 om 10:01

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders