28995

Rustbuster-IZY Gas

€ 200.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 242
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

3 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 1-12-2017 in 1 uur volgeschreven door 242 investeerders

Samenvatting

Claudia Veenendaal neemt Rustbuster over om deze activiteiten toe te voegen aan haar in 2016 opgerichte bedrijf IZY Gas. Beide bedrijven en activiteiten passen goed bij elkaar en bij de kennis en ervaring van de onderneemster.

De activiteiten van Rustbuster bestaan uit de verkoop van gereedschappen en materialen voor de oldtimer hobbyist, autobedrijven, lassende MKB bedrijven en ZZP’ers. Daarnaast worden er op regelmatige basis diverse workshops georganiseerd. Onder de namen IZY Gas en IZY Trade zal een pakket industriële gassen, materialen en gereedschappen aangeboden gaan worden. 

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte is € 200.000,- voor de overname van het bedrijf Rustbuster. Dit is tevens de gevraagde financiering via Collin Crowdfund. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
De Dun & Bradstreet score geeft een Verhoogd risico weer. De Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende. De debiteur is C.H.W. Veenendaal t.h.o.d.n. IZY Gas, IZY Trade en Rustbuster. Vanwege de gekozen rechtsvorm van een eenmanszaak is de onderneemster hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Haar ouders geven een gezamenlijke borgstelling af voor € 100.000,- (na 48 maanden daalt deze naar € 50.000,-). Deze heeft op dit moment materiële waarde. Daarnaast worden de voorraad, inventaris en een overlijdensrisicoverzekering op het leven van Claudia Veenendaal ter hoogte van € 100.000,- verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

De financiering is benodigd voor de overname van het bedrijf Rustbuster en een deel werkkapitaal.

Ondernemer

Claudia Veenendaal (1970) is ongehuwd en heeft 4 kinderen. Na de havo te hebben afgerond, ging Claudia bij haar ouders in het gasbedrijf werken en werkte daarna als financieel medewerker bij de gemeente Ede. Daarna ging ze samen met haar toenmalige man aan de slag in hun autobedrijf (15 jaar). Ze was vanaf die periode regelmatig bestuurder van old- en young timers.

Na haar echtscheiding was ze onder meer werkzaam bij een interieurbouwer en houten vloeren producent/groothandel, om in 2013 weer in de haar vertrouwde omgeving van de gaswereld te gaan werken. In 2016 startte ze voor zichzelf IZY Gas.
 
Auto’s, gas en ondernemen zitten Claudia Veenendaal in het bloed. Met deze onderneming wil ze haar passies samenbrengen. Naast het voeren van een gezond winstgevend bedrijf, wil ze graag de opgedane kennis en ervaring delen met haar klantenkring. Zij is een realistische, ervaren en ondernemende salesvrouw: Inspirerend en sociaal zeer vaardig. Claudia staat positief in het leven en heeft een servicegerichte en commerciële instelling. Daarnaast heeft ze uitstekende contactuele vaardigheden en een representatief voorkomen. Ze heeft een hbo werk en denkniveau. 

Onderneming

De activiteiten van Rustbuster zijn van start gegaan in 2001 met een informatieve website en het organiseren van lasworkshops. De verkoop van de benodigde gereedschappen en materialen vloeide min of meer vanzelf daaruit voort. In 2005 verhuisde het bedrijf naar een pand aan de Wiltonstraat te Veenendaal en werd het een fulltime bezigheid voor de eigenaar. Momenteel bestaan de activiteiten uit de verkoop van gereedschappen en materialen voor autobedrijven, ZZP’ers en oldtimer hobbyisten. Daarnaast worden op regelmatige basis diverse workshops georganiseerd. Zie ook: www.rustbuster.nl. De huidige ondernemer achter Rustbuster heeft de pensioengerechtigde leeftijd ruim bereikt en wenst daarom de onderneming over te dragen aan een opvolger.

Rustbuster is een gespecialiseerde onderneming met een eigen winkel en uitgebreide webshop in een specifieke nichemarkt van gereedschappen en materialen ten behoeve van de restauratie van klassieke motoren en auto’s. Daarnaast is Rustbuster actief in de nieuwe marktsegmenten autobedrijven en agri (landbouwmachines). De webshop is nog niet geoptimaliseerd voor online marketing en biedt potentiële- en structurele omzetgroei. Dit kan worden bereikt door intensiever gebruik te maken van de effecten van SEO (search engine optimization), SEA (search engine advertising) en social media. Daarnaast kunnen andere producten worden toegevoegd voor cross-selling, waardoor de klantwaarde en conversie kan stijgen. De webwinkel kan ook op het gebied van design en gebruiksvriendelijkheid worden verbeterd, dat is de key tot toekomstige groei.

Positionering en markt
De belangrijkste focus van Rustbuster is het online aanbieden van kennis, gereedschappen en materialen voor autobedrijven, ZZP’er en de oldtimerhobbyist. Kwaliteit en service staan voorop, evenals een gemakkelijk, begrijpelijk gebruik van de website en een zo duidelijk mogelijke informatievoorziening over de geboden producten en services. Daarnaast in de fysieke winkel het gevoerde assortiment en service persoonlijk beschikbaar hebben voor de doelgroep. Onder de namen IZY Gas en IZY Trade wordt een pakket industriële gassen, materialen en gereedschappen aangeboden, waarmee de Particulier en (semi)professionele lasser veilig aan de hobby of klus kan werken. Het IZY assortiment omvat tevens een lijn terras heaters en kachels. Zie ook: www.izygas.nl. 

Rustbuster richt zich van oudsher op de oldtimer hobbyist. In 2011 werd er door de regering helaas een nogal ingrijpende wijziging doorgevoerd met betrekking tot de belastingvrijstelling van oldtimers. Dit heeft geleid tot een grote ‘kaalslag’ in de wereld van de oldtimers. Veel auto’s in de leeftijdscategorie van 25 tot 40 jaar oud zijn stilgezet of verkocht naar het buitenland. De markt biedt daarentegen op dit moment weer voldoende kansen. De rendementen op uitstaande gelden is vrijwel nihil, vandaar dat particulieren/autohobbyisten weer vaker kiezen voor beleggen in oldtimers en zo hun restauratie hobby nieuw leven inblazen. Daarnaast zullen wij ons niet alleen op auto oldtimers richten, maar ook bromfietsen, motoren, landbouwwerktuigen en caravans. Deze zullen wij de aandacht geven die ze verdienden. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat ook deze oldtimers zich mogen verheugen in een groeiende belangstelling.

Om de terugloop op te vangen heeft Rustbuster meer aandacht gegeven aan potentiële klanten in België (met name Vlaanderen) en in de agrarische markt. Dit heeft, gezien de samenstelling van het klantenbestand, goed gewerkt. Met name in de ontwikkeling van de agrarische markt liggen interessante mogelijkheden. Dit marktsegment zal vooral online benaderd worden. Ten aanzien van de regionale markt biedt de synergie met het IZY Gas assortiment mogelijkheden en uitdagingen. Door in de fysieke winkel het propaan en industriële gas assortiment aan te bieden, zal er zeker extra verkeer ontstaan. Hierdoor zal cross-selling voor de hand liggen met de andere assortimentsonderdelen. Funshopping ligt voor de hand, omdat in de regio groot Veenendaal propaan in flessen niet breed verkrijgbaar zijn en de (semi)professionele lassers hun industriële gassen lastig kunnen verkrijgen, is ook hier een niche gevonden.

Concurrentie
De onderneming is centraal in Nederland gevestigd en kent een grote, trouwe klantengroep waar cross-selling, up selling en een geoptimaliseerd klanten loyaliteitsprogramma verdere kansen biedt voor structurele omzet groei. Online kent de onderneming een trouwe krantengroep uit zowel Nederland, België (Vlaanderen), Duitsland en een aantal andere Europese landen. 

In Veenendaal is er geen andere leverancier van het assortiment of een belangrijk deel daarvan bij dezelfde doelgroep bekend. Groot regionaal zijn een aantal handelaren in oldtimers bekend, die daarnaast kleinschalig materialen voor de restauratie verkopen. In Geldermalsen is VOCOR Tools gevestigd. Dit bedrijf richt zich op dezelfde markt als Rustbuster, ervaring heeft geleerd dat dit geen serieuze concurrent genoemd kan worden. Imparts in Ede runt een webshop onder de naam HANDASHOP; met dit bedrijf is een prima collegiale relatie en worden zelfs over en weer artikelen van elkaar betrokken.

Waarom IZY Gas, IZY Trade en Rustbuster elkaar versterken
De omzet van Rustbuster bestaat voor 50% uit lasapparatuur en benodigdheden. Uit de cijfers blijkt dat de verkoop van industriële gassen opvallend achterblijft. Omdat IZY Gas onder andere is gespecialiseerd is in deze gassen en de ondernemer deze markt heel goed kent, liggen daar veel kansen met het Koop-Ruil systeem van Supergas. Naast industriële gassen zal propaangas worden aangeboden en gepromoot. Dit gas kent vele gebruikstoepassingen in en om huis. Denk onder andere aan heaters en BBQ. De meest voorkomende materialen om fles en apparaat te verbinden zijn na de overname ook fysiek en online verkrijgbaar. Met name het propaangas zal, zo is bewezen verkeer op gang brengen in de fysieke winkel en zo vooral lokaal de naamsbekendheid vergroten.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Inventaris en inrichting € 25.000,-
Handelsvoorraad € 125.000,-
Vernieuwde webshop € 17.500,-
Huurgarantie € 15.000,-
Werkkapitaal € 17.500,-
Totale lening via Collin Crowdfund € 200.000,-

Leenbedrag: € 200.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is C.H.W. Veenendaal t.h.o.d.n. IZY Gas, IZY Trade en Rustbuster. Vanwege de gekozen rechtsvorm van een eenmanszaak is de onderneemster hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie nihil. 
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraden worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De ouders van de onderneemster geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,- gedurende de eerste vier jaar, daarna wordt deze voor het vijfde jaar teruggebracht naar € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • Ten behoeve van de lening via Collin wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van C.H.W. Veenendaal voor een bedrag van minimaal € 100.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet score geeft een Verhoogd risico weer.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De prognoses zijn gebaseerd op de gerealiseerde cijfers van het over te nemen bedrijf in combinatie met de verwachte synergievoordelen en cross-selling mogelijkheden die benut zullen gaan worden na de overname. IZY Gas zit nog in de opstartfase, met als gevolg dat de opgebouwde buffer nog nihil is. De basis voor de hieronder weergegeven Collin Credit Score is de openingsbalans na overname en de prognose over 2018. De overall score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
Over 2015 en 2016 was de jaarlijkse omzet van het over te nemen bedrijf ruim € 750.000,-. Het interne tussentijdse cijfermateriaal tot en met juni 2017 laat zien dat het bedrijf voor dit jaar op koers ligt om minimaal deze omzet te halen over heel 2017. De verwachting is dat er ten opzichte van deze bestaande omzetten een verbetering te halen, is door de verwachte synergievoordelen en cross-selling mogelijkheden. Voor het eerste volledige jaar 2018 is een omzet van € 850.000,- geprognosticeerd. Naast de omzet van het overgenomen bedrijf met een plus van circa € 50.000,- verwacht de onderneemster uit de gasflessen ook nog eens circa € 50.000,- om te zetten. Daarnaast neemt Claudia het bedrijf al in december 2017 over, een traditioneel goede maand die niet in de begroting is meegenomen. Over 2018 is er volgens prognose een cashflow van € 34.000,-. In 2019 wordt een stijging verwacht van de cashflow naar € 46.000,- bij een vergelijkbare omzet. Dit betekent voor beide jaren een score Ruim voldoende. De kwalificatie voor de Rentabiliteit komt hiermee op Ruim voldoende. 

Solvabiliteit
Er is geen eigen financiële inbreng aanwezig, derhalve is de score Matig. Er wordt geen goodwill betaald aan de oude eigenaar, met als gevolg dat die ook geen kapitaal middels een achtergestelde lening in het bedrijf achterlaat. De materiële borgstelling van Claudia’s ouders geeft in deze comfort. Volgens de prognoses stijgt de solvabiliteit het eerste jaar door toevoeging van het resultaat naar 12% om in het tweede jaar uit te komen op 30%. Het balanstotaal zal deze jaren volgens prognose rond de € 200.000,- blijven. Voor nu wordt de score van de openingsbalans gehanteerd en krijgt de Solvabiliteit de kwalificatie Matig.

Liquiditeit
Aangezien de financiering grotendeels gebruikt wordt voor de overname van voorraad en een deel werkkapitaal, heeft de current ratio vanaf het begin Excellente waardes. Na financiering komt deze per ultimo 2018 uit op een geprognosticeerde 4,3. In het 2019 stijgt de current ratio naar een verwachte 4,9 (beide score Excellent). Voorzichtigheidshalve waarderen we de Liquiditeit af naar de score Goed.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Goed
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Alle investeerders ontvangen een loyalty card die strikt persoonsgebonden zal zijn. De loyalty card zal geldig zijn vanaf ontvangst tot en met 1 juli 2018. De kortingen en speciale aanbiedingen zullen begin 2018 gecommuniceerd worden. 

Het aanbod zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Door aanspraak te maken op deze beloning zal uw anonimiteit opgeheven worden in verband met de benodigde adresgegevens voor de fysieke verzending.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-17038 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
01-12-2017 om 11:23
investeerder-28786 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-12-2017 om 11:22
investeerder-44853 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-12-2017 om 11:21
investeerder-39937 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
01-12-2017 om 11:21
investeerder-11905 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-12-2017 om 11:20

Ondernemer

Claudia Veenendaal

Crowdfund Coach


Ies Bos