30254

Ruygeborg Hoeve B.V.

€ 70.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 81
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 15-05-2018 in 1 uur volgeschreven door 81 investeerders

Samenvatting

Ondernemers Jeroen van Vliet en Simone Jansen nemen horecagelegenheid de Ruygeborg Hoeve over. De Ruygeborg Hoeve draait om sfeervol genieten van de natuur, waarin Jeroen en Simone hun passie voor lekker eten kunnen delen. In het zomerseizoen kunnen passanten en toeristen zeven dagen in de week bij de Ruygeborg Hoeve terecht voor een kop koffie, huisgemaakt gebak, lunch of borrel. Buiten de openingstijden is men exclusief als locatie te huur voor bruiloften, feesten of andere bijeenkomsten.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte is € 108.755,-. Hiervan wordt € 7.500,- door de ondernemers uit eigen middelen ingebracht en € 31.255,- middels een achtergestelde lening. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 70.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert de Ruygeborg Hoeve B.V. als Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren zijn Ruygeborg Hoeve B.V., Your Food Group B.V., JAS Holding B.V. en Jambek Beheer B.V. Ondernemers J. van Vliet en S.A. Jansen geven een persoonlijke borgstelling af voor € 70.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde. Stichting de Zevensprong geeft een terugkoopverklaring af voor de aflopende boekwaarde van de inventaris van Ruygeborg Hoeve B.V. Deze terugkoopverklaring heeft materiële waarde. De inventaris wordt aangekocht voor € 81.255,- en in 60 maanden afgeschreven. De lening van Stichting de Zevensprong ter hoogte van € 31.255,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring van 35% overeengekomen voor JAS Holding B.V. en Jambek Beheer B.V. De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Ruygeborg Hoeve B.V., JAS Holding B.V. en Jambek Holding B.V. wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Your Food Group B.V. wordt in tweede verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

Met de gevraagde financiering wordt de overname van de inventaris en exploitatie van de Ruygeborg Hoeve te Nieuwkoop gerealiseerd door Ruygeborg Hoeve B.V. 

Ondernemer

Jeroen van Vliet (1985). Tijdens de middelbare school kwam de voorkeur voor voeding, en dan voornamelijk het bezig zijn in de keuken, duidelijk naar voren. Een keuze voor een middelbare school met een afdeling horeca en brood/banket volgde derhalve. Na de middelbare school afgerond te hebben ben ik begonnen aan de koksopleiding in Den Haag. Tijdens deze opleiding, met stages in diverse restaurants, werd de liefde voor eten als maar groter. Ook de vervolgopleiding (zelfstandig werkend kok) heb ik succesvol afgerond. Tijdens mijn jaren na school ben ik mijzelf altijd blijven verdiepen en ontwikkelen in de kennis van voeding. Ook kwaliteit speelde daarin een grote rol. Stages bij slagers, bakkers, en zelfs de Librije in Zwolle hebben mijn brede kennis goed gedaan. Na een zoektocht naar “het ideale restaurant”, wat aansloot bij mijn ideeën, kwam ik op mijn 25e tot de conclusie dat ondernemen wellicht beter bij mij paste. Met de opgedane kennis in de horeca ontstond het idee om meer mensen kennis te laten maken met kwalitatief goede voeding. Met deze gedachte ben ik mijn eigen onderneming ‘De Smaak Van’ gestart in 2010. Zeven jaar later blijkt deze stap een goede keuze geweest te zijn. Het bedrijf heeft zich ondertussen ontwikkeld tot een serieuze partij in de voedselbranche met vast personeel en een jaarlijkse omzet van ruim € 400.000,- in 2017.

Simone Jansen (1988). Al vanaf kleins af aan ben ik bezig met het bedenken en ontwerpen van nieuwe dingen. Mijn creativiteit kreeg de vrije loop en uitgebreid de kans om zich te ontwikkelen. Na de middelbare school heb ik dan ook de keuze gemaakt om de opleiding tot Interieuradviseur te volgen op het CIBAP in Zwolle. In deze vier jaar heb ik veel geleerd over het inrichten van diverse ruimtes en mijn persoonlijke groei werd gestimuleerd door diverse stages in interieurzaken en onder andere bij de Ikea. Na het mbo heb ik de stap naar het hbo gemaakt waar ik afgestudeerd ben als ingenieur in ‘Concept & Product Development’. Ik ben hierdoor sterk geworden in het ontwikkelen van nieuwe concepten, zowel diensten als producten. Ook tijdens deze studie heeft mijn persoonlijke ontwikkeling een behoorlijke groei doorgemaakt.
Vanaf 2017 tot aan de overname van de Ruygeborg Hoeve werkte ik bij De Horecafabriek. De Horecafabriek ontwerpt in opdracht van de klant concepten op het gebied van hospitality (restaurants, bars, hotels et cetera). Vanaf het idee tot de ontwikkeling in interieur en huisstijl. Inmiddels hebben we al heel wat succesvolle zaken op onze naam staan. Een perfecte combinatie van mijn kennis en vaardigheden. Omdat ik mijzelf wil blijven ontwikkelen en wil blijven uitdagen heb ik besloten om per maart 2018 de opleiding Marketingmanagement te gaan volgen. Kennis van dit vakgebied zal ons helpen om de Ruygeborg Hoeve op de kaart te zetten.

De diversiteit in achtergrond maakt ons een sterk team om dit nieuwe project vol enthousiasme op te pakken. In de afgelopen jaren hebben we al meerdere malen gemerkt dat we elkaar op diverse punten aan kunnen vullen en elkaars kennis kunnen benutten.

Onderneming

De Ruygeborg Hoeve draait om sfeervol genieten van de natuur, waarin Jeroen en Simone hun passie voor lekker eten kunnen delen. In het zomerseizoen kunnen passanten en toeristen zeven dagen in de week bij de Ruygeborg Hoeve terecht voor een kop koffie, huisgemaakt gebak, lunch of borrel. Buiten de openingstijden zijn we exclusief als locatie te huur voor bruiloften, feesten of andere bijeenkomsten. Tevens wordt de locatie ook onder de aandacht gebracht voor evenementen zoals borrels, verjaardagen, uitvaarten, (kerst)markten, workshops et cetera. In het winterseizoen zal de locatie enkel op zaterdag en zondag open zijn. De Ruygeborg Hoeve gaat werken met leveranciers die producten leveren met een verklaarbare herkomst en deels uit Het Groene Hart. 

Locatie 
‘De Ruygeborg Hoeve’ dankt zijn naam aan het aangrenzende natuurgebied in Nieuwkoop. Dit gebied is momenteel 50 hectare groot en zal de komende jaren uitgebreid worden naar 200 hectare. 

Doelgroep
De doelgroep van de Ruygeborg Hoeve zijn met name de dagjesmensen die gebruik zullen maken van de horeca. Deze klanten genieten ervan om te wandelen of te fietsen over de Ruygeborg, of komen met hun gezin naar de locatie. Tevens is het voor bedrijven mogelijk om bedrijfsuitjes te organiseren bij de Ruygeborg Hoeve. 

Concurrentiepositie
Hoewel er in Nieuwkoop diverse horecagelegenheden zijn, is er geen enkele andere horecagelegenheid in het natuurgebied te vinden. Daarom heeft de Ruygeborg Hoeve een uitstekende positie in de markt, omdat alle dagjesmensen die een kopje koffie of een lunch willen bij de Ruygeborg Hoeve zullen uitkomen. 

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Overname (inventaris, inrichting) € 81.255,-
Voorraad € 5.000,-
Werkkapitaal € 22.500,-
Totaal € 108.755,-
Eigen inbreng € 7.500,-
Achtergestelde lening € 31.255,-
Collin Crowdfund € 70.000,-

Leenbedrag: € 70.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Externe financiering
Buiten de lening van Collin Crowdfund en de achtergestelde lening van Stichting de Zevensprong is er geen externe financiering aanwezig in Ruygeborg Hoeve B.V. Er is tevens geen financiering aanwezig in de beide persoonlijke holdings. In Your Food Group B.V. is een financiering van Qredits aanwezig, welke op dit moment ongeveer € 35.000,- bedraagt. Als zekerheid voor deze financiering heeft Qredits een eerste pandrecht op de activa van Your Food Group B.V. bedongen. Tevens heeft een derde partij een persoonlijke borgstelling afgegeven. 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Ruygeborg Hoeve B.V., Your Food Group B.V., JAS Holding B.V. en Jambek Beheer B.V. 
  • J. van Vliet en S.A. Jansen geven een persoonlijke borgstelling af voor € 70.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
  • Stichting de Zevensprong geeft een terugkoopverklaring af voor de boekwaarde van de inventaris van Ruygeborg Hoeve B.V. De inventaris wordt aangekocht voor € 81.255,- en in 60 maanden lineair afgeschreven. Stichting de Zevensprong heeft een gezonde vermogenspositie. 

Looptijd

Bruto waarde terugkoopverklaring

Achtergestelde lening

Netto waarde terugkoopverklaring

Financiering Collin

Start

€ 81.255,-

€ 31.255,-

€ 50.000,-

€ 70.000,-

Na 1 jaar

€ 65.004,-

€ 21.055,-

€ 43.949,-

€ 56.000,-

Na 2 jaar

€ 48.753,-

€ 10.855,-

€ 37.898,-

€ 42.000,-

Na 3 jaar

€ 32.502,-

€ 655,-

€ 31.847,-

€ 28.000,-

Na 4 jaar

€ 16.251,-

€ 0,-

€ 16.251,-

€ 14.000,-

  • De lening van Stichting de Zevensprong ter hoogte van € 31.255,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening wordt er per maand € 850,- op deze lening afgelost. De rente wordt tevens betaald. In geval van een default van Rugyeborg Hoeve B.V. worden de opbrengsten van de door de Stichting afgegeven terugkoopverklaring verrekend met de achtergestelde lening. 
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van JAS Holding B.V. en Jambek Beheer B.V. mogen plaatsvinden, zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Ruygeborg Hoeve B.V., JAS Holding B.V. en Jambek Holding B.V. wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Your Food Group B.V. wordt in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert Ruygeborg Hoeve B.V. en Your Food Group B.V. als Verhoogd risico. JAS Holding B.V. en Jambek Beheer B.V. kwalificeert Dun & Bradstreet als Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de score Verhoogd risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is opgesteld op vennootschappelijk niveau voor Ruygeborg Hoeve B.V. De Collin Credit Score is gebaseerd op de openingsbalans en de exploitatieprognose voor 2018 en 2019. Collin Crowdfund is in bezit van de jaarcijfers over 2016 en 2017 van de partij die hetzelfde etablissement exploiteerde voordat deze werd overgenomen door Ruygeborg Hoeve B.V. De exploitatieprognose voor 2018 en 2019 is gebaseerd op de historische exploitatie, rekening houdende met de wijzigingen die de ondernemers door gaan voeren. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. 

Rentabiliteit
Voor de resterende acht maanden in 2018 wordt er een omzet van € 232.000,- geprognosticeerd, waar een netto winst van € 21.000,- van overblijft. De genormaliseerde cashflow is met € 32.000,- naar verwachting voldoende om aan de aflossingsdruk van € 16.000,- te kunnen voldoen (score Goed). Voor 2019 wordt er een omzet van € 394.000,- verwacht, waar een netto winst van € 49.000,- van overblijft. Bij een genormaliseerde cashflow van € 60.000,- en een aflossingsdruk van € 24.000,- wordt er een netto cashflowoverschot van € 36.000,- geprognosticeerd (score Goed). 
Ten opzichte van de vorige exploitant, die een omzet van ongeveer € 200.000,- op jaarbasis realiseerde, zullen Jeroen en Simone in het hoogseizoen meer dagen open zijn (zes of zeven in plaats van vier) en ook in het weekend geopend zijn in het winterseizoen. Tevens is het ruime mogelijkheid voor het organiseren van extra evenementen zoals bruiloften, bedrijfsfeesten en dergelijke. Hierdoor is het aannemelijk dat de omzet stijgt. De geprognosticeerde hoogte van de netto winst is vergelijkbaar met het niveau van 2017. 
Voorzichtigheidshalve hanteren we voor de Rentabiliteit de score Voldoende. 

Solvabiliteit
Op het moment van financieren is de solvabiliteit van Ruygeborg Hoeve B.V. 36% (score Ruim voldoende) bij een balanstotaal van € 109.000,-. Het risicodragend vermogen bestaat uit een achtergestelde lening van Stichting de Zevensprong en de eigen inbreng van de ondernemers. Per ultimo 2018 verbetert de solvabiliteit naar verwachting naar 44% bij een balanstotaal van € 122.000,- (score Goed). We hanteren de score Ruim voldoende voor de Solvabiliteit. 

Liquiditeit
Op het moment van financieren is de current ratio (vlottende activa / vlottende passiva) van de onderneming 2,0 (score Excellent). Per ultimo 2018 wordt de current ratio geprognosticeerd op 2,4 (score Excellent). De vlottende activa bestaan uit liquide middelen en voorraden, terwijl de vlottende passiva hoofdzakelijk bestaat uit aflossingsdruk jegens de investeerders van Collin Crowdfund en Stichting de Zevensprong. We kwalificeren de Liquiditeit voorzichtigheidshalve als Ruim voldoende. 

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende 
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Iedere investeerder ontvangt een waardebon voor een gratis koffie of thee voor twee personen bij de Ruygeborg Hoeve. Iedere investeerder die € 1.500,- of meer investeert, ontvangt tevens een waardebon voor 10% korting op de gehele rekening. De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-56243 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
15-05-2018 om 11:06
investeerder-3544 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-05-2018 om 11:05
investeerder-18400 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-05-2018 om 11:05
investeerder-41298 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-05-2018 om 11:05
investeerder-45916 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-05-2018 om 11:04

Ondernemer
Jeroen van Vliet
Simone Jansen

Crowdfund Coach


Guus Oerlemans