42537

s Hertogenbossche Watersportvereniging Neptunus

€ 125.000  |  7,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 18
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 17-07-2022 in 1 uur volgeschreven door 18 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam ‘s-Hertogenbossche Watersportvereniging Neptunus
Sector Sport
Rechtsvorm Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Leendoel Vervangingsinvestering steigers
Datum van oprichting 08-09-1934
Website www.wvneptunus.nl

Leendoel

De 's-Hertogenbossche Watersportvereniging Neptunus, kortweg “WSV Neptunus”, is opgericht op 8 september 1934 en bestaat binnenkort dus 90 jaar. WSV Neptunus is gehuisvest in het buitengebied in de Koornwaard, een rustiek gelegen plas direct toegankelijk vanaf de Maas.
De vereniging bevordert de watersport voor zeil- en motorboten door het beschikbaar stellen en onderhouden van ligplaatsen en faciliteiten. De vereniging organiseert wedstrijden, evenementen en cursussen. Zelfwerkzaamheid staat hoog in het vaandel. Dankzij die zelfwerkzaamheid konden de huidige accommodaties, zoals drijvende steigers, hijskraan en clubhuis, worden gerealiseerd.
De huidige investering betreft het vervangen van de steigers rondom het clubhuis en de zogenoemde hellingsteiger, alsmede enige kleinere onderhoudswerken.

Er wordt een lineaire lening van € 125.000,- verstrekt met een looptijd van 48 maanden en een vaste rente van 7% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Vervanging steigers € 250.000
Totaal € 250.000
Eigen inbreng € 125.000
Collin Direct € 125.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is 's-Hertogenbossche Watersportvereniging Neptunus.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van 's-Hertogenbossche Watersportvereniging Neptunus worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor 's-Hertogenbossche Watersportvereniging Neptunus is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Neptunus. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2020 – 2021 

Activa

  2020 2021
Vaste activa € 725.000 € 718.000
Vlottende activa € 1.000
Overige vlottende activa € 110.000 € 132.000
Totaal € 835.000 € 851.000

Passiva

  2020 2021
Eigen vermogen € 830.000 € 839.000
Langlopende schulden
Kortlopende schulden € 5.000 € 12.000
Totaal € 835.000 € 851.000

Winst- en verliesrekening 2021

Omzet € 127.400
Bruto winst € 120.472
Kosten € 69.361
Afschrijving € 42.187
Netto winst € 8.924

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-332973 heeft € 11.800 geïnvesteerd.
17-07-2022 om 0:03
investeerder-332928 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
17-07-2022 om 22:32
investeerder-56195 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
17-07-2022 om 22:15
investeerder-333081 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
17-07-2022 om 22:08
investeerder-245477 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
17-07-2022 om 21:44

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders