41617

S. Laouaji (box 3)

€ 315.000  |  5,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 294
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 10-02-2022 in 10 uur volgeschreven door 294 investeerders

Samenvatting

Said Laouaji heeft een verleden als ondernemer in de horeca en in de modebranche. Sinds 2020 heeft hij zijn eigen makelaarskantoor, genaamd Parkstad Makelaardij. De afgelopen jaren heeft de heer Laouaji een vastgoedportefeuille opgebouwd, welke per heden bestaat uit 11 objecten. 

Met de lening via Collin Crowdfund wordt het kantoorobject aan de Banebergpassage 2 te Landgraaf aangetrokken. Dit zal in beginsel worden aangewend voor eigen gebruik voor het makelaarskantoor. De heer Laouaji is voornemens ook een woonbestemming te verkrijgen, om het pand (gedeeltelijk) te verhuren.

De gevraagde financiering bedraagt € 315.000,-. De aankoopprijs inclusief verbouwing bedraagt € 365.000,-. Bij aanvang van de financiering bedraagt de Loan To Value (LTV) 86%. Bij de slottermijn bedraagt de LTV 70%.

Invloed coronavirus
De invloed van corona is beperkt, aangezien de financiering is gericht op vastgoed. De lopende huurcontracten zijn aangegaan of ongewijzigd doorgelopen tijdens de Corona periode. 

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 390.000,-. Vanuit eigen middelen wordt er € 75.000,- ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 315.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slotterijn van € 255.000,-. De rente bedraagt 5,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico

  • De debiteuren zijn de heer S. Laouaji en mevrouw R.Ohomush-Laouaji. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernmer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer ruim gezien de overwaarde op de vastgoedportefeuille.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 315.000,- op het kantoorobject aan de Banebergpassage 2, 6371 HW Landgraaf, kadastraal bekend als sectie B, nummer 6981 te Schaesberg verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend heeft een aankoopprijs inclusief verbouwing van € 365.000,-.
  • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Leendoel

Het leendoel betreft de aankoop van het kantoorobject aan de Banebergpassage 2 in Landgraaf.

Ondernemer

Said Laouaji (1982) woont samen met zijn vrouw Ruzhica (1984) en 2 zoontjes in Heerlen. Said heeft in het verleden een restaurant gehad en is actief geweest in de modebranche met 5 winkels in Limburg. De afgelopen 10 jaar heeft hij als leraar bedrijfseconomie gegeven op een MBO-school en sinds 2020 heeft hij zijn eigen makelaarskantoor. In 2021 is Said zich volledig gaan focussen op het makelaarskantoor en is hij gestopt als leraar. Door de jaren heen is er een vastgoedportefeuille opgebouwd.

Ruzhica Ohomush-Laouaji werkt in loondienst (0,8 FTE) als lerares Engels.

Onderneming

Said en zijn partner hebben het vastgoed privé in hun bezit. Verder heeft de heer Laouaji een goedlopend makelaarskantoor. Het pand aan de Banebergpassage 2 te Landgraaf zal verhuurd worden aan het makelaarskantoor. Het object is binnen vigerend beheersverordening ´Streep e.o.´ bestemd als ´dienstverlening’. De heer Laouaji is bezig om er ook een woonbestemming op te verkrijgen om het pand (gedeeltelijk) te verhuren. Indien deze bestemming wordt goedgekeurd, zal dit een forse waardestijging en extra huurstroom opleveren voor het pand.

De huidige portefeuille kent 11 objecten en 16 wooneenheden (één object is onderverdeeld in 6 verhuurde kamers), waarvan momenteel 15 wooneenheden verhuurd zijn. Het object dat niet verhuurd is, wordt momenteel verbouwd en opgeknapt. De objecten zijn gelegen in Brunssum en Heerlen. De objecten betreffen voornamelijk appartementen.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop kantoorobject € 315.000,-
Verbouwing € 50.000,-
Kosten koper € 25.000,-
Totale investering € 390.000,-
Inbreng eigen middelen € 75.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 315.000,-

Leenbedrag: € 315.000,-
Rente: 5,5%
Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 255.000,-

Overige financiers:
De overige vastgoedobjecten zijn gefinancierd bij derden.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Door de box 3 financiering is de D&B-score niet van toepassing. Volledigheidshalve vermelden wij dat het bedrijf van de heer Laouaji, Parkstad Makelaardij, de score Laag risico kent. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de verhuur exploitatie van alle panden in box 3, aangetoond privé vermogen, de inkomsten uit de onderneming van de heer Laouaji en de inkomsten uit loondienst van mevrouw Laouaji-Ohomush. De overall Collin Credit Score is Goed. 

Afloscapaciteit 
De huidige vastgoedportefeuille kent een opbrengst van € 98.000,- en een netto cashflow overschot van € 50.000,- na aftrek van exploitatiekosten, rente en aflossing. Uitgaande van een doorbelasting van € 30.000,- huur op jaarbasis aan het bedrijf van de heer Laouaji, ligt de opbrengst van de vastgoedportefeuille na uitbreiding met het object aan de Banebergpassage 2 te Landgraaf op € 128.000,- met een netto cashflow overschot na rente- en aflosverplichtingen van de lening van Collin Crowdfund van € 47.000,-. We kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
Uitgaande van de marktwaardes van de objecten die reeds in bezit zijn en de aankoopprijs inclusief verbouwing van de Banebergpassage 2 te Landgraaf van € 365.000,- afgezet tegen de financieringen die rusten op de objecten, bedraagt de solvabiliteit 33% op een totaal van € 1.498.000,-. We kwalificeren de solvabiliteit als Ruim voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn de heer S. Laouaji en mevrouw R. Laouaji – Ohomush. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernmer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer ruim gezien de overwaarde op de vastgoedportefeuille.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 315.000,- op het kantoorobject aan de Banebergpassage 2, 6371 HW Landgraaf, kadastraal bekend als sectie B, nummer 6981 te Schaesberg verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend heeft een aankoopprijs inclusief verbouwing van € 365.000,-.
  • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Door zowel de 1e hypothecaire inschrijving op het kantoorobject als de persoonlijke aansprakelijkheid van de heer Laouaji en mevrouw Laouaji-Ohomush, kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-29176 heeft € 20.500 geïnvesteerd.
10-02-2022 om 20:18
investeerder-20815 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
10-02-2022 om 20:13
investeerder-35593 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-02-2022 om 19:43
investeerder-93835 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-02-2022 om 19:32
investeerder-201539 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-02-2022 om 19:19

Reacties

Investeerder – 19763
10-02-2022 15:14
De ondernemer gaat dit pand gebruiken voor zijn makelaars kantoor en wil dat als box 3 vermogen aanmerken. Wanneer een pand gebruikt gaat worden voor zijn onderneming zal de belastingdienst dit aanmerken als box 1. Hierdoor komt de doorbelasting van privé naar zijn onderneming geheel te vervallen. Wel kan de ondernemer alle kosten (incl rente betaling ) als kosten opvoeren in zijn onderneming.

Collin Crowdfund
10-02-2022 15:38
Beste investeerder,

Bedankt voor de reactie.
In onze beoordeling ligt de focus met name op aflossingscapaciteit en zekerheden. Qua fiscaliteit sluiten wij doorgaans aan bij de uiteenzetting van de aanvragen. Wij zullen uw opmerking dan ook delen met de heer Laouaji, zodat hij hierin de juiste afweging kan maken.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

Said Laouaji

Crowdfund Coach


Lars van Meer