43259

S. Narain (box 3)

€ 100.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 147
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 12-09-2022 in 2 uur volgeschreven door 147 investeerders

Bedrijfskenmerken

Ondernemer S. Narain
Leendoel Renovatie pand & herfinanciering

Leendoel

Sanjay Narain heeft een beleggingspand (Kaapstraat 91 te ‘s-Gravenhage), dat hij wilt laten herfinancieren en opknappen. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd voor werkkapitaal en de herfinanciering plus het opknappen van het pand, zodat hij deze vervolgens kan gaan verhuren.

Er wordt een aflossingsvrije lening van € 100.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, een vaste rente van 6,0% per jaar en een slottermijn van € 100.000,-. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Verbouwing appartement € 12.000
Werkkapitaal € 38.000
Herfinanciering € 50.000
Totaal € 100.000
Collin Direct € 100.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De heer S. Narain is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de heer Narain is op dit moment materieel van aard en beperkt zich op de overwaarde in de privéwoning en het beleggingspand.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het appartement aan de Kaapstraat 91, 2572 HE te ’s-Gravenhage kadastraal bekend als sectie AB complexaanduiding 5769 appartementsindex 2 te ’s-Gravenhage verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 210.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 28 maart 2022. De huidige hypothecaire inschrijving van € 50.000,- zal worden afgelost met de financiering via Collin Crowdfund.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het appartement met als adres: Kaapstraat 91, 2572 HE te ’s-Gravenhage kadastraal bekend als sectie AB complexaanduiding 5769 appartementsindex 2 te ’s-Gravenhage van worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Voor deze aanvraag hanteren wij geen kwalificatie omdat het een box 3 financiering betreft.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de huidige huuropbrengsten van het appartement met als adres Kaapstraat 91 te ’s-Gravenhage. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers
De heer Narain heeft een eenmanszaak, waarmee hij met zijn privé-onttrekkingen in zijn levensbehoeften kan voorzien.

Met de financiering via Collin Crowdfund wordt er extra liquiditeit gecreëerd dat aangewend kan worden voor het aankopen van een nieuw beleggingspand.

Jaarcijfers

Huuropbrengsten Kaapstraat 91 te ‘s-Gravenhage

Huuropbrengsten € 12.000
Exploitatiekosten € 2.000
Rentelasten Collin Crowdfund € 7.000
Netto cashflow € 3.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-338721 heeft € 400 geïnvesteerd.
12-09-2022 om 15:34
investeerder-110728 heeft € 100 geïnvesteerd.
12-09-2022 om 15:32
investeerder-42840 heeft € 200 geïnvesteerd.
12-09-2022 om 15:32
investeerder-109918 heeft € 400 geïnvesteerd.
12-09-2022 om 15:23
investeerder-338396 heeft € 400 geïnvesteerd.
12-09-2022 om 15:21

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders