46644

S. Öztürk en T. Öztürk

€ 310.000  |  9,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 359
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

30 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 29-11-2023 in 9 dagen volgeschreven door 359 investeerders

Samenvatting

De heer Öztürk is ondernemer en exploiteert al jaren een kapperszaak. Daarnaast werken hij en zijn echtgenote ook nog parttime in de horeca. Ze willen beleggen in onroerend goed en hebben twee 
verhuurde commerciële ruimten in Oss op het oog.

Structuur 
De activiteit is verhuur van onroerend goed vanuit box 3. Dit wordt hun eerste beleggingspand en de insteek is om de komende jaren de portefeuille geleidelijk uit te breiden met de vrijkomende eigen middelen uit de ondernemers- en verhuuractiviteiten.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 391.000,-. Aan eigen middelen wordt € 81.000,- ingebracht waarmee de verbouwing en overdrachtsbelasting worden bekostigd. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 310.000,-. De looptijd is 48 maanden met een annuïtaire maandelijkse aflossing (waarvan de eerste 3 maanden aflossingsvrij) gevold door een slottermijn van € 260.000,-. De rente bedraagt 9% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Aangezien het een financiering in privé betreft hanteren we geen Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

 • De geldnemers zijn De heer Ş. Öztürk en T. Öztürk. De geldnemers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment (grotendeels) moreel van aard.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 310.000,- op het onroerend goed aan de Nieuwstraat 25, 5341 GV te Oss, kadastraal bekend als sectie E, complexaanduiding 6158, appartementsrecht 6 en op het onroerend goed aan de Nieuwstraat 35, 5341 GV te Oss, kadastraal bekend als sectie E, complexaanduiding 6158, appartementsrecht 1 te Oss, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 310.000,- in huidige staat en € 340.000,- na verbouwing, op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 21-9-2023.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed aan de Nieuwstraat 25, 5341 GV te Oss, kadastraal bekend als sectie E, complexaanduiding 6158, appartementsindex 6 te Oss en op het onroerend goed aan de Nieuwstraat 35, 5341 GV te Oss, kadastraal bekend als sectie E, complexaanduiding 6158, appartementsindex 1 te Oss, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

De lening is bedoeld om het verhuurde onroerend goed in Oss aan te kopen.

Ondernemer

De heer Ş. Öztürk (41) exploiteert al jaren dames en herenkapper Studio 54 in Oss. Zijn echtgenote T. Öztürk (43) werkt parttime mee in het bedrijf. Het echtpaar is daarnaast ook (parttime) werkzaam in de horeca. 
Dit wordt hun eerste beleggingspand en de insteek is om de komende jaren de portefeuille geleidelijk uit te breiden met de vrijkomende eigen middelen uit de ondernemers- en verhuuractiviteiten.

Onderneming

De activiteit is verhuur van onroerend goed vanuit box 3. Dit wordt hun eerste beleggingspand en de insteek is om de komende jaren om de portefeuille geleidelijk uit te breiden met de vrijkomende eigen middelen uit de ondernemers- en verhuuractiviteiten.
De marktwaarde van de te financieren objecten bedraagt na renovatie € 340.000,-. De Loan to Value (LTV; de verhouding tussen het leenbedrag en de marktwaarde) bedraagt ca. 91%. De belangrijkste reden van de aankoop is dat er twee lucratieve huurcontracten zijn gesloten.
Na renovatie kwalificeert de taxateur het object als courant en de staat van onderhoud als goed. 
Het onroerend betreft twee (verhuurde) commerciële ruimtes gelegen op de begane grond. Na verwerving zullen de beide ruimtes gerenoveerd worden (nieuwe pui, binnenwerk, plafonds en warmtepomp) waarna de huurders eind dit jaar kunnen intrekken. 

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop onroerend goed € 332.000
Overdrachtsbelasting € 34.000
Verbouwingskosten € 25.000
Totaal € 391.000
Eigen middelen € 81.000
Lening via Collin Crowdfund € 310.000

Leenbedrag: € 310.000,-
Rente: 9%
Looptijd: 48 maanden, waarvan de eerste drie maanden aflossingsvrij en daarna een maandelijkse annuïtaire aflossing gevolgd door een slottermijn van € 260.000,-.

Overige financiers:
Er zijn geen overige financiers.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Voor deze aanvraag hanteren wij geen kwalificatie omdat het een Box 3 financiering betreft.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden, en gebaseerd op de definitieve jaarcijfers 2022 en tussentijdse jaarcijfers 2023 van de eenmanszaak, de IB aangifte 2022 en de huurcontracten. 
De Collin Credit Score Overall is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
De huuropbrengsten bedragen € 49.000,- en de rente en aflosverplichtingen zijn € 41.736,-. Naast deze huurinkomsten geniet het echtpaar Öztürk circa € 42.000,- op jaarbasis aan inkomsten uit hun eenmanszaak en € 33.000,- uit overige looninkomsten. Het netto cashflowoverschot (huuropbrengsten plus netto salaris minus privé en aflossingsverplichtingen) bedraagt € 20.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
Indien de totale vermogenspositie van echtpaar Ozturk wordt afgezet tegen de schuld bedraagt de solvabiliteit 20% in Box 3. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn De heer Ş. Öztürk en T. Öztürk. De geldnemers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment (grotendeels) moreel van aard.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 310.000,- op het onroerend goed aan de Nieuwstraat 25, 5341 GV te Oss, kadastraal bekend als sectie E, complexaanduiding 6158, appartementsrecht 6 en op het onroerend goed aan de Nieuwstraat 35, 5341 GV te Oss, kadastraal bekend als sectie E, complexaanduiding 6158, appartementsrecht 1 te Oss, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 310.000,- in huidige staat en € 340.000,- na verbouwing, op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 21-9-2023.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed aan de Nieuwstraat 25, 5341 GV te Oss, kadastraal bekend als sectie E, complexaanduiding 6158, appartementsindex 6 te Oss en op het onroerend goed aan de Nieuwstraat 35, 5341 GV te Oss, kadastraal bekend als sectie E, complexaanduiding 6158, appartementsindex 1 te Oss, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving als de verpanding huurpenningen en de hoofdelijke aansprakelijkheid van de geldnemers kwalificeren wij de zekerheden als Ruim voldoende. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Bijlage(n)

 • Essentiele Beleggersinformatie

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-158025 heeft € 17.000 geïnvesteerd.
29-11-2023 om 8:58
investeerder-379536 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-11-2023 om 8:55
investeerder-5890 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
29-11-2023 om 8:20
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
28-11-2023 om 19:44
investeerder-412430 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-11-2023 om 19:13

Reacties

Investeerder – 2612
28-11-2023 15:43
Hallo Collin, Kunt u aangeven voor hoeveel jaar de huurcontracten lopen die zijn afgesloten?

Collin Crowdfund
28-11-2023 15:47
Beste investeerder,
Bedankt voor uw vraag.
De huurcontracten (2 stuks) zijn geldig tot eind 2028.
Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas