37699

S-Quisse Consulting & Coaching

€ 30.000  |  9,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 57
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 11-08-2020 in 1 uur volgeschreven door 57 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam S-Quisse Consulting & Coaching
Sector ICT
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Werkkapitaal en herfinanciering
Datum van oprichting 01-02-2008
Website https://www.squisse.com/

Leendoel

Sven Dresen geeft met zijn onderneming S-Quisse Consulting & Coaching advies op het gebied van bedrijfsorganisaties en het uitvoeren van projecten. Daarnaast verzorgt hij trainingen en houdt hij zich bezig met coaching op het gebied van ICT. Nu heeft hij een nieuw project ontwikkeld waarmee advies kan worden gegeven met name op het gebied van verandertrajecten in de ICT. Dit project moet in de markt gezet worden en hier is een financiering voor nodig. Het overige gedeelte van de financiering wordt gebruikt om een bestaande zeer hoogrentende lening te herfinancieren.

Er wordt een lineaire lening van € 30.000,- verstrekt met een looptijd van 48 maanden en een vaste rente van 9% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 20.000
Herfinancieren € 10.000
Collin Direct € 30.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteur voor de financiering is meneer S.F.E. Dresen handelend onder de naam S-Quisse Consulting & Coaching. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor S-Quisse Consulting & Coaching is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van S-Quisse Consulting & Coaching. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
Op de balans is een negatief eigen vermogen te zien. Dit negatieve eigen vermogen is ontstaan toen de klant wegens privé-omstandigheden een sabbatical heeft genomen. De ondernemer probeert nu langzaam het eigen vermogen terug op te bouwen.

Invloed coronavirus
Het coronavirus heeft geen invloed op het bedrijf van de ondernemer.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2018-2019

Activa

  2018 2019
Vaste activa € 2.000 € 2.000
Vlottende activa € 0 € 12.000
Overige vlottende activa € 20.000 € 4.000
Totaal € 22.000 € 18.000

Passiva

  2018 2019
Eigen vermogen -/- € 82.000 -/- € 66.000
Langlopende schulden € 0 € 0
Kortlopende schulden € 104.000 € 84.000
Totaal € 22.000 € 18.000

Winst- en verliesrekening 2019

Omzet € 141.000  
Bruto winst € 140.000  
Kosten € 45.000  
Resultaat € 95.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-34575 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-08-2020 om 10:00
investeerder-12779 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
11-08-2020 om 10:00
investeerder-75801 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-08-2020 om 10:00
investeerder-128183 heeft € 100 geïnvesteerd.
11-08-2020 om 10:00
investeerder-15047 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-08-2020 om 10:00

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders