39877

S.S. Halibryamov

€ 100.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 147
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 7-05-2021 in 1 uur volgeschreven door 147 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Box III financiering S.S. Halibryamov
Leendoel Aankoop bedrijfspand

Leendoel

De heer Halibryamov heeft de afgelopen jaren een vastgoedportefeuille opgebouwd. De ondernemer heeft nu de mogelijkheid gekregen om een bedrijfspand aan de Korvelseweg te Tilburg aan te kopen. Voor de aankoop van het pand is de ondernemer op zoek naar een financiering.

Er wordt een lineaire lening van € 100.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden een slottermijn van € 70.000,- en een vaste rente van 6,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop bedrijfspand € 215.000
Overdrachtsbelasting € 12.900
Overige kosten € 7.100
Totaal € 235.000
Eigen inbreng € 135.000
Collin Direct € 100.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer S.S. Halibryamov, hij is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Gezien de overwaarde op de vastgoedportefeuille kent de hoofdelijke aansprakelijkheid op dit moment een materiële waarde.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het aan te kopen bedrijfspand aan de Korvelseweg 171 te Tilburg verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 2 september 2020 heeft het bedrijfspand een marktwaarde van € 215.000,-.

Dun & Bradstreet
Aangezien het een Box III financiering betreft is de Dun & Bradstreet score niet van toepassing.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische en toekomstige huurinkomsten van de heer S.S. Halibryamov. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed corona
De heer S.S. Halibryamov verhuurt momenteel enkel aan particulieren. De particulieren hebben afgelopen jaar de normale huurprijs betaald.

Toelichting jaarcijfers
In het aan te kopen bedrijfspand zit al jaren de Turkse bakker Hicret gevestigd. De overige panden (15) zijn bestemd voor particuliere verhuur. Momenteel zijn 14 van de 15 panden verhuurd, het andere pand wordt momenteel gerenoveerd. Bij de jaarcijfers worden de huidige huurinkomsten en lasten evenals de inkomsten en lasten van het aan te kopen pand weergegeven.

Jaarcijfers

Huurinkomsten en -lasten na financiering

Huurinkomsten € 159.000
Exploitatiekosten € 39.000
Rentelasten € 39.000
Aflosverplichting € 36.000
Cashflow overschot € 44.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-227736 heeft € 100 geïnvesteerd.
07-05-2021 om 14:04
investeerder-221312 heeft € 300 geïnvesteerd.
07-05-2021 om 14:04
investeerder-248012 heeft € 100 geïnvesteerd.
07-05-2021 om 14:04
investeerder-237004 heeft € 100 geïnvesteerd.
07-05-2021 om 14:04
investeerder-24315 heeft € 100 geïnvesteerd.
07-05-2021 om 14:04

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders