43425

Saeed Menawari (box 3)

€ 500.000  |  7,5% rente  |  12 maanden  Investeerders: 232
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 19-10-2022 in 1 uur volgeschreven door 232 investeerders

Samenvatting

De heer Saeed Menawari is na het afronden van twee masters gaan werken bij één van de top 3 accountantskantoren van Nederland. Tijdens zijn werkzaamheden hier heeft hij zijn registeraccount titel behaald. Momenteel werkt de heer Menawari als ZZP’er voor een ander groot accountantskantoor als register accountant. 

In 2016 is de heer Menawari begonnen met het aankopen van vastgoed en heeft hij zijn portefeuille inmiddels uitgebreid naar vier panden die worden verhuurd. Het is zijn voornemen om op termijn zich volledig op vastgoed te gaan richten. 

Het aan te kopen pand is gevestigd aan de Dorpstraat 1062 te Assendelft. De LTV (Loan to Value) bij aanvang bedraagt 91%. Ten tijde van de slottermijn bedraagt de LTV 39% (rekening houdend met de getaxeerde waarde na verbouwing).

Financieringsbehoefte
De totale investering voor de aankoop van het pand bedraagt € 855.000,- waarvan € 250.000,- is bestemd voor de transformatie. Er wordt € 355.000,- aan eigen middelen ingebracht door de ondernemer, daarmee is de gevraagde financiering via Collin Crowdfund € 500.000. De looptijd is 12 maanden aflossingsvrij. De rente bedraagt 7,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De overall Collin Credit Score is Goed. 

De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

  • De debiteur is de heer S. Menawari. De ondernemer is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer ruim door de overwaarde op het onroerend goed in privébezit.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 500.000,- op het onroerend goed met als adres Dorpstraat 1062, 1566 JM te Assendelft, kadastraal bekend als sectie A, nummer 4629 te Assendelft, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Het onroerend goed kent een marktwaarde in de huidige staat (leeg en onverhuurd) van € 550.000,- en na verbouwing en splitsing kent het een marktwaarde van € 1.290.000,- (leeg en onverhuurd) op basis van een taxatie met waardepeildatum 7 september 2022.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres: Dorpsstraat 1062, 1566 JM Assendelft kadastraal bekend als sectie A nummer 4629, te Assendelft worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

De lening is bestemd voor de aankoop van een woonhuis welke zal worden gesplitst en getransformeerd. Na afronding van de transformatie zal het vastgoed worden verhuurd.

Ondernemer

De heer Saeed Menawari is na het afronden van zijn bachelorstudie economie en bedrijfseconomie aan de Vrije universiteit van Amsterdam begonnen met een master accounting en control en de master opleiding fiscaal recht. Na het afronden van deze masters is hij in 2015 begonnen met werken bij een van de grootste accountantskantoren van Nederland, waar hij ook zijn register accountantstitel heeft behaald. Na 6,5 jaar werken is de heer Menawari voor zichzelf begonnen en is hij als ZZP’er werkzaam als registeraccountant bij een ander groot accountantskantoor. 

Naast zijn werk is hij in 2016 gaan investeren in vastgoed. Zijn eerste pand kocht hij in 2016 aan en gaandeweg heeft hij zijn portefeuille uitgebreid naar 4 panden die hij momenteel verhuurt. Op termijn wil hij zich volledig op vastgoed gaan richten.

Onderneming

Vanuit de eenmanszaak van de heer Menawari factureert hij zijn klanten voor zijn werkzaamheden als registeraccountant. Hiermee verdient hij momenteel circa € 240.000,- per jaar.

Naast zijn werkzaamheden als registeraccount heeft de heer Menawari een viertal panden in de verhuur met een totale LTV van 72% en een overwaarde van € 270.000,-. Zijn vrije cashlow uit zijn panden bedraagt € 42.000,- per jaar.

Dorpsstraat 1062 te Assendelft
Het betreft een bedrijfsruimte met een gemengd bestemmingsplan van totaal 411 m2 verdeeld over twee verdiepingen. Het object wordt momenteel gebruikt als dansstudio. 

De heer Menawari is van plan om hier 5 tot 6 zelfstandige appartementen te realiseren met keuken met inbouwapparatuur, badkamer met douche, wastafel en toilet, gestuukte wanden, PVC vloer en ieder appartement zijn eigen verwarmingsinstallatie.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Koopsom € 550.000,-
Kosten koper € 55.000,-
Transformatie/verbouwing € 250.000,-
Totale investering € 855.000,-
Eigen middelen (reeds in bezit) € 225.000,-
Eigen middelen (vanuit toekomstige kasstroom)* € 100.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 500.000,-

 

* De gelden worden verkregen vanuit het inkomen (momenteel € 240.000,- per jaar) van de ondernemer. De aannemer wordt betaald naar rato van de voortgang van de transformatie.

Leenbedrag: € 500.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 12 maanden aflossingsvrij

Overige financiers:
Er lopen verder nog vier vastgoedfinancieringen bij Domivest met een gemiddelde financiering van 72% op het getaxeerde vastgoed.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De ondernemer heeft een eenmanszaak welke een D&B-kwalificatie heeft van Laag risico. Omdat er fiscaal gezien ‘privé’ wordt ontwikkeld is een Dun & Bradstreet score niet van toepassing.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze score is gebaseerd op basis van de IB-aangifte en de huuropbrengsten uit zijn box-3 vastgoedportefeuille. De overall Collin Credit Score is Goed. 

Afloscapaciteit 
Op basis van de huidige inkomsten van de heer Menawari en de huidige huurinkomsten in box-3 is het te verwachten netto cashflow overschot na financiering € 86.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit hiermee als Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit na financiering bedraagt 30%. Wij kwalificeren de solvabiliteit hiermee als Ruim voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is de heer S. Menawari. De ondernemer is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer ruim door de overwaarde op het onroerend goed in privébezit.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 500.000,- op het onroerend goed met als adres Dorpstraat 1062, 1566 JM te Assendelft, kadastraal bekend als sectie A, nummer 4629 te Assendelft, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Het onroerend goed kent een marktwaarde in de huidige staat (leeg en onverhuurd) van € 550.000,- en na verbouwing en splitsing kent het een marktwaarde van € 1.290.000,- (leeg en onverhuurd) op basis van een taxatie met waardepeildatum 7 september 2022.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres: Dorpsstraat 1062, 1566 JM Assendelft kadastraal bekend als sectie A nummer 4629, te Assendelft worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

 Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving als de hoofdelijke aansprakelijkheid, kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-108200 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-10-2022 om 10:07
investeerder-310569 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-10-2022 om 10:05
investeerder-59466 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-10-2022 om 10:05
investeerder-26379 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-10-2022 om 10:05
investeerder-249537 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-10-2022 om 10:05

Ondernemer

S.H. Menawari

Crowdfund Coach


Niels Kampschuur