46584

Saeed Menawari

€ 350.000  |  7,0% rente  |  12 maanden  Investeerders: 306
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Zeer goed
Deze leningaanvraag is op 23-10-2023 in 1 uur volgeschreven door 306 investeerders

Samenvatting

De heer Saeed Menawari is na het afronden van twee masters gaan werken bij één van de big four accountantskantoren van Nederland. Tijdens zijn werkzaamheden hier heeft hij zijn registeraccount titel behaald. Momenteel werkt de heer Menawari als ZZP’er voor een ander groot accountantskantoor als registeraccountant. 

In 2016 is de heer Menawari begonnen met het aankopen van vastgoed en heeft hij zijn portefeuille inmiddels uitgebreid naar vier panden die worden verhuurd. Het is zijn voornemen om op termijn zich volledig op vastgoed te gaan richten. 

Het te herfinancieren pand gevestigd aan de Dorpstraat 1062 te Assendelft is een jaar geleden aangekocht voor € 550.000,-. De leensom bedroeg bij de vorige financiering € 500.000,- met een looptijd van 12 maanden. Als gevolg van vertragingen met vergunningen en de verbouwing heeft de heer Menawari meer tijd nodig om de verbouwing af te ronden. Om de huidige lening te herfinancieren lost de heer Menawari vanuit zijn eigen middelen € 150.000,- af op de oorspronkelijke leensom.

De LTV (Loan to Value) op basis van de getaxeerde waarde van € 550.000,- in de, destijds, huidige staat in verhouding tot het geherfinancierde bedrag van € 350.000,-, bedraagt 64%. Op basis van de huidige staat van de verbouwing is de verwachtte daadwerkelijke waarde door de ondernemer aanzienlijk meer.

Financieringsbehoefte
De totale investering voor de herfinanciering bedraagt € 500.000,-. Vanuit eigen middelen wordt er € 150.000,- ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 350.000,-. De looptijd is 12 maanden volledig aflossingsvrij, met derhalve een slottermijn van € 350.000,-. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De overall Collin Credit Score is Zeer goed. 
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

  • De geldnemer is de heer S. Menawari. De ondernemer is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer ruim door de overwaarde op het onroerend goed in privébezit.
  • Er wordt gebruik gemaakt van de eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 500.000,- op het onroerend goed met als adres Dorpsstraat 1062 en 1062 A, 1566 JM te Assendelft, kadastraal bekend als sectie A nummer 4629 te Assendelft, ten behoeve van de investeerders van Collin. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 550.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 7 september 2022. Daar de verbouwing vergevorderd is, is het de verwachting van de ondernemer dat de waarde in huidige staat fors hoger ligt. 
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres Dorpsstraat 1062 en 1062 A, 1566 JM te Assendelft, kadastraal bekend als sectie A nummer 4629 te Assendelft, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.

Leendoel

De lening is bestemd voor de herfinanciering van een bedrijfsruimte die is gesplitst en in de afrondende fase is van transformatie.

Ondernemer

De heer Saeed Menawari is na het afronden van zijn bachelorstudie economie en bedrijfseconomie aan de Vrije universiteit van Amsterdam begonnen met een master accounting en control en de master opleiding fiscaal recht. Na het afronden van deze masters is hij in 2015 begonnen met werken bij een van de grootste accountantskantoren van Nederland, waar hij ook zijn register accountantstitel heeft behaald. Na 6,5 jaar werken is de heer Menawari voor zichzelf begonnen en is hij als ZZP’er werkzaam als registeraccountant bij een ander groot accountantskantoor. 

Naast zijn werk is hij in 2016 gaan investeren in vastgoed. Zijn eerste pand kocht hij in 2016 aan en gaandeweg heeft hij zijn portefeuille uitgebreid naar 4 panden die hij momenteel verhuurt. Op termijn wil hij zich volledig op vastgoed gaan richten.

Onderneming

Vanuit de eenmanszaak van de heer Menawari factureert hij zijn klanten voor zijn werkzaamheden als registeraccountant. Hiermee verdient hij momenteel circa € 200.000,- per jaar.

Naast zijn werkzaamheden als registeraccount heeft de heer Menawari een viertal panden in de verhuur met een totale LTV van 54% en een overwaarde van € 750.000,- op basis van de WOZ-waardes van 2022. Zijn vrije cashlow uit zijn panden bedraagt € 42.000,- per jaar.

Dorpsstraat 1062 te Harlingen
Het betrof een bedrijfsruimte met een gemengd bestemmingsplan van totaal 411 m2 verdeeld over twee verdiepingen. Het object werd bij aankoop gebruikt als dansstudio. 

De heer Menawari was van plan om hier 5 tot 6 zelfstandige appartementen te realiseren met keuken met inbouwapparatuur, badkamer met douche, wastafel en toilet, gestuukte wanden, PVC vloer en ieder appartement zijn eigen verwarmingsinstallatie. Uiteindelijk zijn het drie appartementen geworden met een boetiekhotel op de begane grond.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Herfinanciering € 500.000,-
Totale investering € 500.000,-
Eigen middelen € 150.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 350.000,-

Leenbedrag: € 350.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 12 maanden aflossingsvrij, met derhalve een slottermijn van € 350.000,-.

Overige financiers:
Er lopen verder nog vier vastgoedfinancieringen bij Domivest met een gemiddelde financiering van 54% op het vastgoed op basis van WOZ-waardes.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De ondernemer heeft een eenmanszaak welke een D&B-kwalificatie heeft van Laag risico. Omdat er fiscaal gezien ‘privé’ wordt ontwikkeld is een Dun & Bradstreet score niet van toepassing.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze score is gebaseerd op basis van de IB-aangifte en de huuropbrengsten uit zijn box-3 vastgoedportefeuille. De overall Collin Credit Score is Zeer goed. 

Afloscapaciteit 
Op basis van de huidige inkomsten van de heer Menawari en de huidige huurinkomsten in box-3 van totaal € 300.000,- bedraagt het verwachtte netto cashflowoverschot na financieringslasten € 124.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit na financiering waar rekening is gehouden met de overwaarde van het vastgoed in privé bedraagt 46% op een balanstotaal van € 2.256.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Zeer goed.

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer is de heer S. Menawari. De ondernemer is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer ruim door de overwaarde op het onroerend goed in privébezit.
  • Er wordt gebruik gemaakt van de eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 500.000,- op het onroerend goed met als adres Dorpsstraat 1062 en 1062 A, 1566 JM te Assendelft, kadastraal bekend als sectie A nummer 4629 te Assendelft, ten behoeve van de investeerders van Collin. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 550.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 7 september 2022. Daar de verbouwing vergevorderd is, is het de verwachting van de ondernemer dat de waarde in huidige staat fors hoger ligt. 
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres Dorpsstraat 1062 en 1062 A, 1566 JM te Assendelft, kadastraal bekend als sectie A nummer 4629 te Assendelft, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente. 

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving als de hoofdelijke aansprakelijkheid, kwalificeren wij de zekerheden als Zeer goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Zeer goed
Zekerheden: Zeer goed
Overall: Zeer goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-376637 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-10-2023 om 10:36
investeerder-406982 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-10-2023 om 10:35
investeerder-399005 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-10-2023 om 10:35
investeerder-50610 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-10-2023 om 10:33
investeerder-395173 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-10-2023 om 10:33

Ondernemer

S.H. Menawari

Crowdfund Coach


Niels Kampschuur