33768

Saigon Snacks V.O.F.

€ 60.000  |  5,5% rente  |  36 maanden  Investeerders: 102
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 6-11-2019 in 1 uur volgeschreven door 102 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Saigon Snacks
Sector Horeca
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Leendoel Aankoop onroerend goed
Datum van oprichting 31-10-2001
Website N.v.t.

Leendoel

De ondernemers hebben twee cafetaria’s (Friethuys Venlo & Cafetaria ‘Den Beuk’) in Venlo. Bij één van de twee cafetaria’s zijn zij op dit moment voor de helft eigenaar van de bovenwoning. De kans doet zich voor om de tweede helft van de bovenwoning over te nemen. Hier betalen zij € 140.000,- voor. Zij betalen hiervan € 80.000,- uit eigen middelen en willen het overige deel financieren. Er wordt een lineaire lening van € 60.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden en een vaste rente van 5,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop onroerend goed € 140.000
Totaal € 140.000
Eigen inbreng € 80.000
Collin Direct € 60.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteuren voor de financiering zijn A.K. Pham en T.L.H. Pham – Nguyen handelend onder de naam Saigon Snacks. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn beide ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 60.000,- op het onderpand aan de kerkplein 1/1A te Venlo verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het bedrijfspand is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 200.000,- en openstaande schuld van € 80.000,- . De WOZ waarde per 01-01-2018 is € 317.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Saigon Snacks. is minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Saigon Snacks. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2017-2018 

Activa

  2017 2018
Vaste activa € 295.000 € 328.000
Vlottende activa € 18.000 € 22.000
Overige vlottende activa € 28.000 € 60.000
Totaal € 341.000 € 410.000

Passiva

  2017 2018
Eigen vermogen € 119.000 € 155.000
Langlopende schulden € 205.000 € 236.000
Kortlopende schulden € 17.000 € 19.000
Totaal € 341.000 € 410.000

Winst- en verliesrekening 2018

Omzet € 245.000  
Bruto winst € 177.000  
Kosten € 91.000  
Resultaat € 86.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-84034 heeft € 100 geïnvesteerd.
06-11-2019 om 14:31
investeerder-36811 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-11-2019 om 14:31
investeerder-43988 heeft € 200 geïnvesteerd.
06-11-2019 om 14:30
investeerder-46320 heeft € 200 geïnvesteerd.
06-11-2019 om 14:30
investeerder-31633 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-11-2019 om 14:29

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders