38470

Salon Chique

€ 60.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 140
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 12-11-2020 in 1 uur volgeschreven door 140 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Salon Chique
Sector Detailhandel
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Overname
Datum van oprichting 17-09-2020

Leendoel

Monique Koorn heeft de mogelijkheid gekregen om de kapsalon waarvoor ze werkzaam is over te nemen. Voor deze overname is de onderneemster op zoek naar een financiering. 

Er wordt een lineaire lening van € 60.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Goodwill € 42.600
Inventaris € 2.500
Voorraad € 6.000
Opstartkosten € 5.000
Onvoorzien € 3.900
Totaal € 60.000
Collin Direct € 60.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren voor de financiering zijn:
    • Mevrouw M. Koorn handelend onder de naam Salon Chique. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
    • De heer R. Koorn. (De heer R. Koorn is werkzaam in loondienstverband)
  • Er wordt een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 60.000,- op het woonhuis aan de Seringenstraat 5 te Musselkanaal verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste en tweede hypothecaire inschrijving van cumulatief € 139.369,- en openstaande schuld van € 112.105,-. De WOZ waarde per 1 januari 2019 is € 143.000,-.
  • De heer R. Koorn en mevrouw M. Koorn – Herder geven een negatieve hypotheekverklaring af op de privéwoning. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de privéwoning met als adres Seringenstraat 5 te Musselkanaal wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en).

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Salon Chique is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de prognosecijfers van Salon Chique. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed coronavirus
De onderneemster zal per 1 januari 2021 de kapperszaak gaan exploiteren. Op voorhand wordt er uiteraard al rekening gehouden met de 1,5 meter afstand. Er zal maximaal gebruik gemaakt worden van alle dan beschikbare middelen ter voorkoming van besmetting.

Toelichting jaarcijfers
De prognosecijfers zijn mede gebaseerd op de omzet die momenteel door de over te nemen kapperszaak wordt gedraaid. De over te nemen overneming draaide in 2019 een omzet van € 208.000,- en een resultaat van € 51.000,-.

Jaarcijfers

Openingsbalans

Activa

  2020
Vaste activa € 45.000
Vlottende activa € 6.000
Overige vlottende activa € 9.000
Totaal € 60.000

Passiva

  2020
Eigen vermogen € –
Langlopende schulden € 60.000
Kortlopende schulden € –
Totaal € 60.000

Winst- en verliesrekening prognose 2021

Omzet € 217.000  
Bruto winst € 192.000  
Kosten € 114.000  
Resultaat € 78.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-47602 heeft € 100 geïnvesteerd.
12-11-2020 om 11:08
investeerder-45401 heeft € 100 geïnvesteerd.
12-11-2020 om 11:08
investeerder-150225 heeft € 100 geïnvesteerd.
12-11-2020 om 11:07
investeerder-26617 heeft € 800 geïnvesteerd.
12-11-2020 om 11:07
investeerder-115089 heeft € 200 geïnvesteerd.
12-11-2020 om 11:07

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders