36905

Sam Care

€ 25.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 64
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 8-06-2020 in 1 uur volgeschreven door 64 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Sam Care
Sector Gezondheidszorg
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Verbouwing pand
Datum van oprichting 02-03-2015
Website www.sam-care.nl

Leendoel

Samir Elidrissi, handelend onder de naam Sam Care, biedt individuele begeleiding en ondersteuning aan jongeren en (jong)volwassenen met een psychische, psychosociale en licht verstandelijke beperking. Afgelopen jaar heeft de ondernemer een pand aangekocht. De benedenverdieping wordt verhuurd en op de bovenverdieping wil hij twee appartementen maken waar zijn cliënten kunnen wonen. Voor de verbouwing van de bovenverdieping is de ondernemer op zoek naar een financiering.

Er wordt een lineaire lening van € 25.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Verbouwing pand € 25.000
Collin Direct € 25.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteur voor de financiering is meneer S. Elidrissi handelend onder de naam Sam Care. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Sam Care is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Sam Care. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De hoge privéonttrekking door de ondernemer in 2019 is het gevolg van de aankoop van het pand afgelopen jaar.

Invloed coronavirus
De ondernemer geeft aan dat het coronavirus tot dusver geen invloed heeft op de bedrijfsactiviteiten. De begeleiding van de cliënten is afgelopen maanden veelal op afstand en telefonisch verlopen.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2018-2019

Activa

  2018 2019
Vaste activa € 1.000 € 1.000
Vlottende activa € 20.000 € 16.000
Overige vlottende activa € 2.000 € 1.000
Totaal € 23.000 € 18.000

Passiva

  2018 2019
Eigen vermogen € 22.000 € 10.000
Langlopende schulden € – € –
Kortlopende schulden € 1.000 € 8.000
Totaal € 23.000 € 18.000

Winst- en verliesrekening 2019

Omzet € 172.000  
Bruto winst € 171.000  
Kosten € 70.000  
Resultaat € 101.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-45987 heeft € 100 geïnvesteerd.
08-06-2020 om 11:01
investeerder-5943 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-06-2020 om 11:01
investeerder-109073 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-06-2020 om 11:01
investeerder-26462 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
08-06-2020 om 11:01
investeerder-63486 heeft € 200 geïnvesteerd.
08-06-2020 om 11:01

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders