31573

Samen eten en drinken

€ 100.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 85
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 30-01-2019 in 1 uur volgeschreven door 85 investeerders

Samenvatting

Als u het centrum van Tiel binnenkomt via de Poort, dan komt u in een stadscentrum met volop mogelijkheden. Winkels, musea en diverse horecagelegenheden. Flipje lacht u toe vanaf het Plein, waaraan ook de VVV en het Streekmuseum liggen. Aan het einde van het Plein en het begin van de Varkensmarkt ligt het restaurant Samen Eten & Drinken.

In de afgelopen jaren is het restaurant Samen Eten & Drinken voorzien van een facelift. Een flexibele terrasoverkapping is in 2015 geplaatst en via Collin Crowdfund gefinancierd. Nu is in de afgelopen periode ook de binnenkant van het restaurant vernieuwd met meubilair gecombineerd met een uitvoerige schilderbeurt.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 100.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De D&B score geeft een Laag risico aan. De overall Collin Credit Score is Voldoende.
Er wordt een vijfde hypothecaire inschrijving van € 100.000,- op het woonhuis gevestigd. De eerste vier hypothecaire inschrijvingen hebben een totale inschrijving van ongeveer € 256.000,- door de ING Bank met een totale openstaande financiering van € 148.000,- en het woonhuis heeft een marktwaarde van € 250.000,-. Derhalve is onze hypotheekvestiging materieel. Tevens zullen de inventaris en voorraden van Samen Eten & Drinken worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Video Pitch

Leendoel

Na de plaatsing van een flexibele terrasoverkapping in 2015 is ook de binnenkant van het restaurant voorzien van een opknapbeurt. Er is nieuw meubilair aangekocht en het restaurant is verfrist door een fikse schilderbeurt. Om alle investeringen te kunnen betalen en om aan alle verplichtingen te voldoen is er een financiering aangetrokken van € 100.000,-. Door het overlijden van de informal investor wordt de bestaande lening door de erfgenamen opgeëist en wordt opnieuw een beroep gedaan op de investeerders van Collin Crowdfund voor € 100.000,-.

Ondernemer

Evert Wijgerts (1955) heeft een diploma bij de Bakkerijschool behaald en alle benodigde horeca-diploma’s. Hij is horecaondernemer sinds 1977 toen hij het restaurant de Nieuwe Meet startte in de Hoofdstraat van Veenendaal. Hij verkocht dit bedrijf in 2007 en kocht samen met een oud-werknemer in 2007 Samen Eten & Drinken in Tiel. Tot ultimo 2013 was Samen Eten & Drinken een Vennootschap Onder Firma met de oud-werknemer. Deze koos er in 2014 voor om toch weer in loondienst te gaan, waardoor Samen Eten & Drinken vanaf 2014 een eenmanszaak is.

Evert Wijgerts staat zelf in de keuken en heeft de algehele leiding. Hij verzorgt de inkoop en heeft hiermee de controle over het inkoopbeleid, wat zich uit in gunstige verkoopprijzen. In de zaak staat een ervaren bedrijfsleidster die de verantwoording heeft met betrekking tot de personeelsplanning, de urenregistratie en de ontvangst van de gasten.
 

Onderneming

Missie
De missie is de gast het hele jaar door te laten genieten van ‘samen’ heerlijk eten en drinken.
De naam van deze horecagelegenheid zegt eigenlijk alles: Samen Eten & Drinken. Samen Eten & Drinken is een mooie horecagelegenheid voor Tiel aan de kop van de Varkensmarkt. Op zaterdagen is er de warenmarkt op het Plein en de Varkensmarkt. Het terras ziet uit op de Varkensmarkt en is op loopafstand van de winkels. Door het Nederlandse klimaat met zon en regen in alle seizoenen kan het terras door de overkapping nu optimaal benut worden. De gasten wordt bescherming geboden op mindere dagen tegen regen en wind en op zonnige dagen kan genoten worden van de zon. 

Kwaliteit 
Samen Eten & Drinken wil tegen een goede prijs-kwaliteit verhouding de gast laten genieten van een heerlijke lunch, diner of borrel met hapje. Het team zorgt ervoor dat de gast zich thuis voelt en graag terugkomt. Door de gast goed te bedienen en mooie producten voor een redelijke prijs te leveren, zorgt Samen Eten & Drinken ervoor dat uitgaan echt ‘uit gaan’ is. 

Locatie
Van de Poort naar het centrum van Tiel liggen diverse horecagelegenheden, met een zeer gevarieerd aanbod. Samen Eten & Drinken ligt aan de kop van de Varkensmarkt. Op de zaterdagen is er een warenmarkt aan het Plein en de Varkensmarkt. Er is altijd publiek op het Plein en het uitzicht vanaf het terras en het restaurant is goed, waardoor het een heerlijke plek is om in comfortabele stoelen te vertoeven. Voor een lunch of diner, maar ook voor een kop koffie met een overheerlijke appelbol of een biertje of wijntje met een bittergarnituur kan de gast bij Samen Eten & Drinken uitstekend terecht. De menukaart is zeer uitgebreid; er staat voor iedereen wel wat lekkers op.

Uitstraling
De uitstraling is goed, de bediening is netjes en beleefd, het eten en drinken is niet te duur en de aangeboden porties zijn ruim. “Als je er met honger weggaat, is het je eigen schuld” is de mening van het personeel van Samen Eten & Drinken. Ten opzichte van de andere horecagelegenheden aan het Plein is Samen Eten & drinken een restaurant waar iedereen zich thuis kan voelen en met een goed gevoel weer naar huis gaat.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht 

Herfinanciering bestaande lening  € 100.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 100.000,-

Leenbedrag: € 100.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Er is een eerste tot en met vierde hypotheek op het privé woonhuis gevestigd met een totale inschrijving van ongeveer € 256.000,- en een openstaande schuld van € 148.000,- op de woonhuis. 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is Samen Eten & Drinken. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De privé vermogenspositie van de ondernemer is nihil.
  • Er wordt een vijfde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het woonhuis aan de Burg. Houtkoperlaan 35 te Ochten verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door ING-bank N.V. ter hoogte van € 90.756,- een tweede hypothecaire inschrijving door ING-bank N.V. ter hoogte van € 45.380,- een derde hypothecaire inschrijving door ING-bank N.V. ter hoogte van € 35.000,- en een vierde hypothecaire inschrijving door ING-bank N.V. ter hoogte van € 85.000,-  met een totale openstaande schuld van € 148.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 250.000,- op basis van een recente onafhankelijke waardebepaling. Derhalve is onze hypotheek materieel van aard.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraden van Samen Eten & Drinken worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Samen Eten & Drinken is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De cijfers zijn gebaseerd op jaarcijfers van 2016 en 2017 en tussentijdse cijfers van 2018. De gehanteerde prognose voor 2019 is opgesteld aan de hand van de historische exploitatie van 2017 en 2018. De prognoses zijn onderbouwd door Administratiekantoor Hootsen.

Rentabiliteit
De boekjaren 2017 en 2018 zijn winstgevend afgesloten. Omzet van 2017 was € 491.000,- met een nettowinst van € 71.000,-. De netto cashflow was positief ook indien rekening wordt gehouden met bijzondere baten en incidentele uitgaven aan Inkomstenbelasting. De rentabiliteit over 2017 geeft een score voldoende. Door sluiting van de parkeerplaats ‘De Waalkade’ is de loop van bezoekers gewijzigd, wat invloed heeft gehad op de omzet van 2018. De omzet van 2018 zal naar verwachting uitkomen op € 470.000,-. Gecombineerd met een lagere brutomarge was de nettowinst niet voldoende voor de privé-uitgaven. De omzet voor 2019 wordt geprognosticeerd op € 490.000,- (hetzelfde niveau als in 2017). Het herstel van de omzet en brutomarge is onderbouwd door een gemiddelde prijsstijging van 2%, teruggewonnen gasten én een aanpassing van het generieke prijsbeleid. De rentabiliteit is daarmee conservatief begroot. De cashflow is voldoende en de heer Wijgerts kan aan de aflossingsverplichtingen voldoen. Naar verwachting zal de omzet in 2020 verder toenemen tot € 500.000,-. De rentabiliteitscore is zoals gemeld vastgesteld op basis van de prognose 2019. Per saldo scoort de rentabiliteit een Voldoende.

Solvabiliteit
Het eigen vermogen van de onderneming en de ondernemer is voldoende. Het negatieve eigen vermogen per ultimo 2017 bedraagt € 71.000,- bij een balanstotaal van € 88.000,-. Per ultimo 2018 zal het eigen vermogen verder dalen tot naar verwachting € 87.000,-. In de beoordeling is rekening gehouden met de overwaarde in het privé woonhuis van € 135.000,-. De solvabiliteit komt licht positief uit. De ondernemer is persoonlijk aansprakelijk voor de financiering, waarbij de overwaarde van zijn privéwoning de financiering via Collin Crowdfund afdekt. De score voor Solvabiliteit is Voldoende.

Liquiditeit
In de prognose voor 2019 scoort de liquiditeit een Voldoende. Deze score komt mede doordat er in de balans na investering liquide middelen aanwezig zijn. De current ratio’s zijn voor de jaren 2017 en 2018 0,2. Dit komt omdat er weinig vlottende activa op de balans staan en er wel crediteuren zijn. De debetzijde van de balans is sterk verkort door het feit dat de aankoop is gedaan vanuit een herinvesteringsverplichting die buiten de balans is gehouden. De geprognosticeerde resultaten zijn ruim voldoende waardoor er naar verwachting voldoende liquiditeit voorhanden zal zijn voor de lopende verplichtingen. In de prognose voor 2019 neemt de current ratio toe tot 0,5. De score voor Liquiditeit is in deze Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit:     Voldoende
Solvabiliteit:     Voldoende
Liquiditeit:        Voldoende
Overall:             Voldoende

Extra beloning

Alle investeerders krijgen éénmalig een gratis fles huiswijn bij een diner van twee of meer personen.

Investeerders van met een bedrag van € 1.000,- krijgen éénmalig een gratis fles huiswijn en twee voorgerechten naar keuze bij een diner van twee of meer personen.

Investeerders van een bedrag van € 2.500,- of meer krijgen éénmalig een gratis fles huiswijn en één diner naar keuze bij een diner van twee of meer personen. 

Indien de wijn niet genuttigd wordt, mag de fles huiswijn ook meegenomen worden. 

De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Door aanspraak te maken op deze beloning zal uw anonimiteit opgeheven worden in verband met de benodigde gegevens voor de deelname. 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-29624 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-01-2019 om 11:03
investeerder-56841 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
30-01-2019 om 11:03
investeerder-2746 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-01-2019 om 11:03
investeerder-16321 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-01-2019 om 11:03
investeerder-17351 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-01-2019 om 11:03

Ondernemer

Evert Wijgerts

Crowdfund Coach


Tom Baerends