39261

SBT samen bouwen toekomst

€ 180.000  |  6,5% rente  |  6 maanden  Investeerders: 239
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 16-03-2021 in 1 uur volgeschreven door 239 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam SBT samen bouwen toekomst
Sector Bouw
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Onroerend goed/werkkapitaal
Datum van oprichting 01-09-2018
Website www.sbtvastgoed.nl

Leendoel

De ondernemer, de heer Boqoveli, heeft een aannemersbedrijf. Met zijn onderneming koopt hij verouderde panden om deze vervolgens compleet op te knappen/renoveren. De verbouwde panden worden vervolgens weer doorverkocht. De ondernemer is op zoek naar kapitaal voor het afronden van een bestaand bouwproject. Daarnaast zou de ondernemer graag een liquiditeitsbuffer creëren zodat hij meteen kan doorpakken bij nieuwe projecten.

Er wordt een aflossingsvrije lening van € 180.000,- verstrekt met een looptijd van 6 maanden en een vaste rente van 6,5% per jaar. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders. De aflossing zal plaatsvinden na verkoop van de woning aan de Kleefsewg 54 a te Ven-Zelderheide.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 100.000
Afronden bouw € 80.000
Totaal € 180.000
Collin Direct € 180.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer M. Boqoveli handelend onder de naam SBT samen bouwen toekomst. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 180.000,- op het woonhuis aan de Kleefseweg 54 a te Ven-Zelderheide verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is verkocht onder voorbehoud tegen een koopsom van € 190.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor SBT samen bouwen toekomst is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van SBT samen bouwen toekomst. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed corona
volgens de ondernemer heeft het coronavirus geen negatieve invloed gehad op bedrijfsactiviteiten. De ondernemer kon/kan de werkzaamheden binnen zijn onderneming voortzetten.

Toelichting jaarcijfers
De ondernemer zal de gelden die vrijkomen bij de verkoop van het pand aan de Kleefseweg 54 a te Ven-Zelderheide aanwenden om de financiering bij Collin Crowdfund in te lossen. De langlopende schuld is een lening van een familielid van de ondernemer. Aan deze lening zijn geen hypothecaire zekerheden verleend. 

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2019

Activa

  2019
Vaste activa € 4.000
Vlottende activa € 119.000
Overige vlottende activa € 145.000
Totaal € 268.000

Passiva

  2019
Eigen vermogen € -42.000
Langlopende schulden € 308.000
Kortlopende schulden € 2.000
Totaal € 268.000

Winst- en verliesrekening voorlopige cijfers 2020

Omzet € 195.000  
Bruto winst € 40.000  
Kosten € 20.000  
Resultaat € 20.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-108853 heeft € 100 geïnvesteerd.
16-03-2021 om 11:07
investeerder-108657 heeft € 100 geïnvesteerd.
16-03-2021 om 11:07
investeerder-12259 heeft € 100 geïnvesteerd.
16-03-2021 om 11:07
investeerder-14782 heeft € 100 geïnvesteerd.
16-03-2021 om 11:07
investeerder-174225 heeft € 300 geïnvesteerd.
16-03-2021 om 11:06

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders