40451

SBT Vastgoed B.V.

€ 200.000  |  6,5% rente  |  18 maanden  Investeerders: 241
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 21-07-2021 in 1 uur volgeschreven door 241 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam SBT Vastgoed B.V.
Sector Bouw
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Onroerend goed
Datum van oprichting 29-10-2020

Leendoel

De heer T.H. (Tom) Szaruga is al meerdere jaren actief als stukadoor middels een eenmanszaak. In 2019 heeft hij een woning aangekocht om vervolgens deze te verbouwen en weer te verkopen. De uitkomst van dit project was dermate succesvol dat de ondernemer heeft besloten om zich hier meer op te richten. Tezamen met zijn zoon de heer J.R. Szaruga zijn SBT Vastgoed B.V. en SBT Vastgoed Beheer B.V.  opgericht om dit plan te verwezenlijken. De heer J.R. Szaruga is hiernaast zelfstandig actief als administratie- en advieskantoor. Voor de aankoop van een woning, om deze te verbouwen en vervolgens te verkopen, is een financiering benodigd. 

Er wordt een aflosvrije lening van € 200.000,- verstrekt met een looptijd van 18 maanden en een vaste rente van 6,5% per jaar. De ondernemer heeft de mogelijkheid om na 9 maanden de lening volledig boetevrij vervroegd af te lossen.

Financieringsbehoefte

Aankoop woning € 215.000
Verbouwing € 87.000
Totaal € 302.000
Eigen inbreng € 102.000
Collin Direct € 200.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor deze financiering zijn:
  • SBT Vastgoed B.V.
  • SBT Vasgoed Beheer B.V.
  • De heer T.H. Szaruga handelend onder de naam Stucadoors- en Onderhoudsbedrijf Tom. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de heer T.H. Szaruga is na de eigen inbreng van morele waarde.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Stucadoors- en Onderhoudsbedrijf Tom, SBT Vastgoed B.V. en SBT Vastgoed Beheer B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van de aan te kopen woning met als adres: Molendijk 2 te Nieuw-Tonge, kadastraal bekend als sectie A nummer 1538, te Nieuwe Tonge worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund verkrijgt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- op de aan te kopen woning met als adres: Molendijk 2 te Nieuw Tonge,  kadastraal bekend als sectie A nummer 1538, te Nieuwe Tonge.
 • Een persoonlijke borgstelling door de heer J.R. Szaruga, ter hoogte van €200.000,-. De waarde van de borgstelling is op dit moment van morele waarde.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om 9 maanden na financiering de lening volledig boetevrij vervroegd af te lossen.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor SBT Vastgoed B.V. is Verhoogd risico. De score voor SBT Vastgoed Beheer B.V. en Stucadoors- en Onderhoudsbedrijf Tom zijn Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de score Laag risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De afloscapaciteit is voornamelijk gebaseerd op de toekomstige geldstroom die vrijkomt na verkoop van de verbouwde woning. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed corona
De invloed van corona is minimaal, aldus de ondernemers. Dit vanwege de aanhoudende vraag naar woningen in Nederland. 

Toelichting jaarcijfers
De jaarcijfers hebben betrekking op de activiteiten van Stucadoors- en Onderhoudsbedrijf Tom gedurende 2020. De aankoop van de woning, waarop deze financiering betrekking heeft zal de eerste activiteit zijn van SBT Vastgoed B.V.  en SBT Vasgoed Beheer B.V. De ondernemer heeft een makelaar uit de regio ingeschakeld, die schat dat de woning na verbouwing voor circa €365.000,- verkocht zou kunnen worden.

Jaarcijfers

Winst- en verliesrekening ultimo 2020 Stucadoors- en Onderhoudsbedrijf Tom

Omzet € 152.000  
Bruto winst € 69.000  
Kosten € 31.000  
Resultaat € 38.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-160321 heeft € 100 geïnvesteerd.
21-07-2021 om 11:03
investeerder-148626 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-07-2021 om 11:01
investeerder-48764 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-07-2021 om 11:01
investeerder-242221 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
21-07-2021 om 11:01
investeerder-93169 heeft € 200 geïnvesteerd.
21-07-2021 om 11:01

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders