28983

v.o.f. scheepvaartbedrijf Messemaker

€ 185.000  |  7,5% rente  |  72 maanden  Investeerders: 168
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 14-12-2017 in 1 uur volgeschreven door 168 investeerders

Samenvatting

Vader en zoon Henk en Arjan Messemaker uit Katwijk aan Zee gaan met hun nieuw opgerichte onderneming v.o.f. scheepvaartbedrijf Messemaker het motorbeunschip Christina aankopen. Zij gaan met dit schip transporten verzorgen van allerlei soorten zand, grind, grond en slib in opdracht van Mineralis. Mineralis is als groothandel actief in beton-, wegen- en waterbouwmaterialen. Het bedrijf beschikt over een vloot eigen schepen en relatieschepen (waaronder de Christina). Tevens beschikt Mineralis over eigen winlocaties van bouwstoffen en overslaglocaties. Mineralis heeft de Christina met de huidige eigenaar al jaren in de vloot en heeft aangegeven het schip ook graag te willen behouden in haar vloot.

Henk Messemaker heeft vele jaren gewerkt in de visserij en in de baggersector. Zoon Arjan is schipper in loondienst in de binnenvaart en heeft de nodige ervaring opgedaan om nu met zijn vader de volgende stap te zetten naar het zelfstandig ondernemerschap. Ze hebben zich ten doel gesteld een mooi renderende onderneming op te bouwen, waarbij vader in de toekomst zijn aandeel kan overdragen aan zijn tweede zoon. Beide ondernemers zijn getrouwd in gemeenschap van goederen en hun echtgenotes hebben een vaste baan, waarmee de gezinsinkomens worden ondersteund.

Financieringsbehoefte
De aankoop van het schip omvat inclusief aankoop- en financieringskosten € 390.000,-. Uit eigen liquide middelen brengen de ondernemers € 40.000,- in. Een vriend leent nog eens € 15.000,- en Rabobank financiert € 150.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 185.000,-. De looptijd is 72 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet geeft voor v.o.f. scheepvaartbedrijf Messemaker een Laag risico af. De Collin Credit Score overall is Voldoende. De debiteuren zijn v.o.f. scheepvaartbedrijf Messemaker en haar vennoten H.J. Messemaker en A. Messemaker. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers ieder hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 185.000,- op het motorschip Christina gevestigd ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Op de levens van beide ondernemers wordt voor ieder een overlijdensrisicoverzekering ter hoogte van € 185.000,- verpand.

Leendoel

De lening is bedoeld voor de gedeeltelijke financiering van de aankoop van het motorbeunschip Christina, inclusief de kosten van overdracht, keuring en financiering.

Ondernemer

Henk Messemaker (1963) heeft als autochtone Katwijker jarenlang in de visserij gewerkt. Toen deze sector onder druk kwam te staan is hij overgestapt naar de baggerindustrie en heeft hij als schipper op een baggerschip gewerkt. Uit die periode komen de contacten met de beunschepen voort die hij veel heeft geladen. Henk heeft altijd een eigen onderneming in de maritieme sector gewild die hij eventueel in de toekomst aan zijn kinderen zou kunnen overdragen. Die kans doet zich nu voor met de aankoop van de Christina.

Zoon Arjan Messemaker (1989) wist al vroeg dat hij een carrière in de binnenvaart wilde en heeft daarvoor de benodigde opleidingen gevolgd. Hij vaart al enkele jaren als schipper/kapitein op een binnenvaarttanker en kent het klappen van de ‘binnenvaartzweep’ inmiddels.

Beide ondernemers hebben alle papieren om zelfstandig een binnenvaartschip te mogen varen, maar gaan nog wel de opleiding Ondernemer in de Binnenvaart volgen om ook als ondernemer het nodige inzicht in het eigen bedrijf te krijgen.

Een schip als de Christina moet minimaal door een schipper plus een matroos bemand worden en mag dan 14 uur per dag varen. De ondernemers zorgen samen voor deze benodigde bezetting van hun schip, zij hebben derhalve geen personeel nodig. Bovendien zullen zij zich ook inzetten om die 14 uur zo effectief mogelijk te benutten. Zij willen zoveel mogelijk de zaterdag erbij pakken om bijvoorbeeld enkele extra transporten per maand te kunnen uitvoeren.

Beide ondernemers kunnen worden gekenmerkt als nuchtere kerels met een absolute wil deze onderneming te laten slagen. Daarvoor gaan zij zich 100% inzetten. Daarin worden zij volledig gesteund door hun echtgenotes.

Onderneming

v.o.f. scheepvaartonderneming Messemaker zal de Christina volledig en exclusief inzetten voor Handelsonderneming Mineralis (http://www.mineralis.nl/) . Mineralis heeft aangegeven het schip graag in de vloot te willen houden en heeft het ook hard nodig vanwege de uitbreiding van het aantal betoncentrales binnen hun bedrijf. Deze centrales moeten voortdurend van zand en grind worden voorzien.

Een motorbeunschip is geschikt om nat zand, eventueel direct van de zandzuiger, te laden en tijdens het laden en de reis naar de bestemming het water uit het zand te pompen, waardoor het droog wordt afgeleverd. De sector beunschepen neemt een geheel eigen plaats in binnen de Nederlandse binnenvaartbranche. Het werk wordt veelal uitgevoerd in opdracht van de grote zand- en grindhandelaren die de nodige concessies hebben om zand en grind te winnen met hun installaties. De afnemers zijn veelal de diverse cement-, asfalt- en betoncentrales.

Het motorbeunschip Christina kent de volgende belangrijkste specificaties:

 • Bouwjaar 1963 in Irnsum, Nederland
 • Afmetingen: 67 x 8,25 x 2,98 (l x b x d)
 • 1.042 ton
 • Ballastpomp, drainpomp, vernieuwde drainleiding 
 • Volvo Penta hoofdmotor bouwjaar 2014, 450 PK 
 • Keerkoppeling ZF, bouwjaar 2014 
 • Draaiuren beide < 10.000 uren 
 • Boegschroefmotor Deutz 200 pk, een gereviseerde motor wordt geleverd bij de koop en de ondernemers bouwen die zelf in.

Het schip is altijd in onderhoud geweest en waar nodig gerepareerd en vernieuwd, zodat sprake is van een goed uitgerust schip dat voldoet aan de huidige regelgeving. Verder is het schip in 2016 voorzien van een nieuw Certificaat van Onderzoek, geldig tot 2023. Bij deze keuring zijn de noodzakelijke vernieuwingen en reparaties uitgevoerd.

Markt
Het aan te kopen schip is een beunschip. Een beunschip is een motorvrachtschip speciaal gebouwd voor het vervoer van (nat) zand (spuitzand, ophoogzand) en verontreinigde bagger (baggerspecie). Nederland telt ongeveer 350 van dit soort actieve beunschepen, die vervolgens weer onder te verdelen zijn in verschillende afmetingen en tonnenmaten. Het aan te kopen schip meet 1.042 ton en behoort tot de circa 20% van de West-Europese binnenvaartvloot met schepen van rond de 1.000 ton en kleiner. Dit aantal neemt jaarlijks af omdat er in dit segment niet of nauwelijks nieuwe schepen bijkomen, maar wel worden gesloopt. Het perspectief voor dit soort kleine schepen is goed, omdat er in West-Europa nog steeds veel vaarwegen zijn waar de grote schepen niet kunnen komen. Het aan te kopen schip kan in principe op (nagenoeg) alle bestemmingen komen. 

Belangrijk is dat ook de kleinere vaarwegen voldoende aandacht moeten blijven houden van de diverse nationale overheden. Het onderhoud en de bevaarbaarheid van deze kleine vaarwegen zijn van wezenlijk belang voor de betrouwbaarheid van de binnenvaartbranche voor het vervoer naar bestemmingen die aan de kleine vaarwegen gelegen zijn (betoncentrales, veevoederbedrijven, kunstmestbedrijven en zand- en grindbedrijven).

In veel rapporten over de toekomst van de binnenvaart (onder andere van het onderzoeksinstituut Panteia) worden de kansen van de kleine schepen in de markt als positief ingeschat. Zeker waar het de beunschepen betreft, die een specifiek deel van de binnenvaartmarkt bedienen. Door de aantrekkende economie en daardoor grotere behoefte aan bouwstoffen, stijgt de behoefte aan vervoer. Bovendien heeft de overheid genoeg grote infrastructurele projecten lopen (Ruimte voor de Rivier, Maaswerken) en nog in het vooruitzicht (bijvoorbeeld alle werkzaamheden die te maken hebben met het op hoogte brengen van de dijken), om niet bezorgd te behoeven zijn over het ladingaanbod. Er zal eerder een tekort ontstaan door de schepen die gesloopt worden, dan dat er in dit segment een overschot is aan schepen/tonnage. Nieuwbouw van dergelijke schepen vindt nagenoeg niet plaats. Hierdoor neemt de vlootomvang binnen het beunschepensegment af. 

Positief is dat er zowel op Europees niveau (EU) als in de diverse voor de binnenvaart belangrijke landen een groeiende aandacht is voor het milieuvriendelijke vervoer over water. In het kader van het terugdringen van de uitstoot van schadelijke (fijn)stoffen kan een toenemend vervoer over water een positieve rol spelen. In het kader van de grotere aandacht voor het milieu is de jonge hoofdmotor van het schip een positief punt. Hierdoor heeft het in de toekomst minder snel last van aangescherpte wet- en regelgeving en voldoet het aan de eisen van opdrachtgever(s), die steeds meer eisen stellen aan de milieuvriendelijkheid van de schepen die voor hen varen.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop motorbeunschip Christina € 355.000,-
Aankoop- en financieringskosten € 25.000,-
Diversen/werkkapitaal € 10.000,-
Totaal € 390.000,-
Eigen middelen € 40.000,-
Lening vriend € 15.000,-
Financiering Rabobank € 150.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 185.000,-

Rabobank verstrekt haar financiering in de vorm van een 8-jarige lening van € 115.000,- met een rente van 4% en een krediet in rekening-courant van € 35.000,-. Hiervoor verkrijgt Rabobank een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 140.000,-. De lening van vrienden is de eerste jaren aflossingsvrij, maar wel rente betalend. 

Leenbedrag: € 185.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 72 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Beide ondernemers kunnen elkaar bij het eventueel (tijdelijk) uitvallen vervangen. Er zal dan wel (tijdelijk) een personeelslid ingehuurd moeten worden. De persoonlijke risico’s zijn tevens afgedekt door arbeidsongeschiktheids- en overlijdensrisicoverzekeringen.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn v.o.f. scheepvaartbedrijf Messemaker en haar firmanten de heer H.J. Messemaker en de heer A. Messemaker. De privévermogenspositie is na de eigen inbreng beperkt.
 • Er wordt een overlijdensrisicoverzekering van € 185.000,- op het leven van H.J. Messemaker afgesloten. Deze verzekering heeft minimaal een looptijd van 6 jaar en wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een overlijdensrisicoverzekering van € 185.000,- op het leven van A. Messemaker afgesloten. Deze verzekering heeft minimaal een looptijd van 6 jaar en wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 185.000,- gevestigd op het motorbeunschip Christina achter de eerste hypothecaire inschrijving van Rabobank. De recent getaxeerde waarde is € 370.000,-.

Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet score voor v.o.f. scheepvaartbedrijf Messemaker noteert een Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De berekeningen zijn gebaseerd op de door de betrokken en goed in de binnenvaart ingevoerde bedrijfsadviseur Evert Winter in samenspraak met de ondernemers opgestelde prognoses voor de jaren 2017 t/m 2019. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit
De prognoses geven een realistisch beeld van wat met een dergelijk beunschip aan omzet te realiseren is. De vaste opdrachtgever Mineralis zal het aan te kopen schip in de huidige drukke markt goed aan de gang gaan houden. Hierbij is de hoge inzet die wij verwachten van beide ondernemers natuurlijk ook van belang. Zij blijven de gehele week aan boord en zullen ook op zaterdag varen. Beide heren zullen naar verwachting door deze inzet een bovengemiddeld aantal reizen weten te realiseren. De op basis van de gegevens geprognosticeerde omzet van € 250.000,- lijkt in 2018 realistisch. De geprognosticeerde operationele kosten zijn gebruikelijk voor een dergelijk schip. Na de privéonttrekkingen (inclusief belasting), resteert een nettowinst in het startjaar 2018 van € 77.000,-. Bij het vaststellen van de hoogte van de privéonttrekkingen is rekening gehouden met de vaste inkomsten uit loondienstverband van beide echtgenotes. Na de aflossingen resteert er een netto cashflow overschot van € 46.000,-, hetgeen ruim toereikend is om tegenvallers op te vangen. Deze verwachte cijfers leiden in het eerste exploitatiejaar 2018 tot de score Goed. Ook voor de jaren erna wordt minimaal deze score verwacht op basis van vergelijkbare omzet en cashflow. Aangezien de score gebaseerd wordt op nog te behalen resultaten, krijgt de Rentabiliteit voorzichtigheidshalve de kwalificatie Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Bij de start van de onderneming brengen de ondernemers € 40.000,- eigen vermogen in. De overige benodigde middelen worden beschikbaar gesteld als vreemd vermogen (totaal € 350.000,-). De solvabiliteit bij aanvang van de onderneming is 10% op een balanstotaal van € 390.000,- (score Matig). Dit vermogen zal in 2018 volgens prognose toenemen naar 27% (score Ruim voldoende) op een balanstotaal van € 430.000,- door de toevoeging op basis van de geprognosticeerde nettowinst. Over 2019 wordt een stijging verwacht van de solvabiliteit in de richting van de score Goed. Daarnaast zit er in het aan te kopen schip nog een stille reserve die comfort geeft bij de solvabiliteit. Aangezien de score grotendeels gebaseerd wordt op nog te behalen resultaten geven wij de Solvabiliteit vooralsnog de kwalificatie Voldoende.

Liquiditeit
De liquiditeitsscore wordt bepaald door het kengetal current ratio. Dit is de verhouding tussen vlottende activa en vlottende passiva. Voor 2018 komt de current ratio uit op 0,9 hetgeen nog net de score Matig geeft. In 2019 en 2020 verbetert de current ratio naar verwachting door de ruime cashflow naar de score Excellent (respectievelijk 1,6 en 2,3). Omdat deze scores volledig gebaseerd zijn op prognoses, waarderen wij de score voor de Liquiditeit voorzichtigheidshalve op Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-42083 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-12-2017 om 11:51
investeerder-38544 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-12-2017 om 11:07
investeerder-22916 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-12-2017 om 11:07
investeerder-7483 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-12-2017 om 11:06
investeerder-23445 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-12-2017 om 11:05

Reacties

Investeerder – 44737
14-12-2017 11:43
Geachte,

Is er een taxatierapport van de Christina beschikbaar? Is er een contract met Meneralis waarop de verwachte jaaromzet van 250.000 gebaseerd is en zo ja voor welke periode ?

Collin Crowdfund
14-12-2017 14:39
Beste investeerder,

Bedankt voor uw vragen.
-Wat betreft uw eerste vraag kunnen wij aangeven dat de in de pitch aangegeven getaxeerde waarde van € 370.000,- komt uit een recent taxatierapport, waarvan Collin Crowdfund een kopie ontvangen heeft. –Het antwoord op uw tweede vraag over de relatie met Mineralis is dat er een door Mineralis afgegeven intentieverklaring in het bezit van Collin Crowdfund is, waarin zij aangeven dat zij gebruik willen blijven maken van de diensten van het schip Christina, zoals deze altijd al gevaren heeft in hun ingehuurde vloot. De jaaromzet van € 250.000,- is tevens gebaseerd op de behaalde omzetten in het verleden met de opdrachten via Mineralis. Mineralis geeft ook in deze intentieverklaring aan dat zij een dergelijke omzet haalbaar achten bij gelijke omstandigheden.

Ondernemer

Henk Messemaker

Arjan Messemaker

Crowdfund Coach


Peter Stout