25037

Scheepvaartbedrijf Vento

€ 85.000  |  7,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 38
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 1-07-2016 in 1 uur volgeschreven door 38 investeerders

Samenvatting

Willem Zeilmaker is 5 jaar ondernemer in de binnenvaart en exploiteert zijn eigen vrachtschip voor vervoer van zand en grind. Zijn bedrijf wordt uitgevoerd als een C.V. waarin hijzelf de beherende vennoot is en zijn bevrachter de stille vennoot. 
 
De financiering is mede verzorgd door de heer Evert Winter van Credion te Genemuiden. 

Financieringsbehoefte

Willems motorvrachtschip Vento moet opnieuw gemotoriseerd worden en er moet een nieuwe generator geplaatst worden. De totale investeringsbehoefte is € 115.000,-, waarvan € 30.000,- zelf ingebracht wordt. De gevraagde financiering bedraagt € 85.000,-. De looptijd is 36 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,0% gedurende de gehele looptijd. 

Risico

De Dun & Bradstreet score geeft een Laag risico aan. De Collin Credit Score is vastgesteld op Goed. De debiteur is Scheepvaartbedrijf Vento C.V. en er zal een negatieve hypotheekverklaring afgegeven worden. 

Leendoel

De Vento wordt voorzien van een:  

 • nieuwe hoofdmotor, Volvo Penta, 601 PK CCR2 motor, d.w.z. volgens de laatste energie- en uitstooteisen 
 • nieuwe ZF koppeling 
 • nieuwe HATZ generator 

De oude hoofdmotor is gecrasht en moet direct vervangen worden. Dit is in totaal 3 weken werk. 
Het schip is inmiddels vrij van financiering en heeft na het aanbrengen van de nieuwe motor en nadat het voorzien is van een volledige vernieuwde machinekamer, een geschatte waarde van € 175.000,-. 

Ondernemer

Willem Zeilmaker uit Paesens, Noord-Friesland is 30 jaar oud en al vanaf zijn 15e werkzaam in de binnenvaart.  
Als lichtmatroos (in opleiding) begonnen, heeft hij de daaropvolgende jaren alle vaarbewijzen, certificaten etc. als stuurman/schipper gehaald in de binnenvaart. Daarbij werkte hij tijdens zijn opleiding ook al die jaren aan boord, zodat hij al zo’n 15 jaar ervaring heeft met het werk aan boord van een vrachtschip in de binnenvaart. 
 
Hij vaart vast voor Hoekstra Binnenvaart Transport B.V. Dit bedrijf is indirect de stille vennoot die voldoende ladingpakketten heeft om meerdere schepen te bevrachten. Dat zijn 4 eigen schepen en 2 schepen waarin hij indirect een belang heeft, waaronder de Vento. 
Het vervoer bestaat uit zand en grind voor de grote verladers in Nederland, overwegend met leveringen aan betoncentrales, waarvan de vraag groot is. Er wordt gevaren van maandag t/m vrijdag, waarbij het geen uitzondering is om wekelijks enkele nachten door te varen of de zaterdag er bij te nemen om de klanten optimaal te bedienen. Willem heeft zich hierbij laten zien als betrouwbare vervoerder die sterk gericht is op correcte en tijdige belevering van de afnemers. 

Onderneming

In 2011 kreeg Willem de gelegenheid om een schip aan te kopen tegen een relatief lage prijs. 
Daarvoor is toen een C.V. opgericht, waarbij bevrachter Hoekstra Binnenvaart Transport B.V. via zijn vennootschap DHSL B.V. met startkapitaal en vast werk instapte. 
 
Sindsdien is het de ondernemer zodanig voor de wind gegaan dat hij in staat was dit schip, toch al van 1947, verder te moderniseren. Er is de afgelopen jaren goed geïnvesteerd in de juiste zaken, waaronder een stalen ruimvloer en het inlopen van achterstallig onderhoud. Tegelijkertijd is de aankoopfinanciering geheel afgelost. 
 
De reden van de financieringsbehoefte is de noodzaak tot het plaatsen van een nieuwe hoofdmotor in het schip Vento. Deze hoofdmotor total loss geraakt, waardoor Willem genoodzaakt is om een nieuwe inclusief koppeling te plaatsen. Tegelijkertijd zal hij ook een generator bijplaatsen om de stroomvoorziening aan boord te verbeteren. 
 
Motorvrachtschip Vento 
De Vento is een zogenaamd ‘droge-ladingschip’, geschikt voor het vervoer van allerlei soorten bulk. 
Willem Zeilmaker vervoert voornamelijk zand en grind binnen Nederland in opdracht van bevrachtingskantoor Hoekstra Binnenvaart Transport. 
 
De Vento is na de oorlog gebouwd in Alabama (VS) en in segmenten naar Nederland vervoerd om geassembleerd te worden. Er zijn in totaal 120 schepen op deze manier gebouwd. 
Ze staan bekend als goedlopende ‘scherpe’ schepen en sterk gebouwd. Er varen er nog vele rond, zij het vaak verlengd. 
 
De Vento kent de volgende specificaties: 

 • Bouwjaar 1947 Alabama i.c.m. De Biesbosch in Dordrecht (zgn. Franse Motor) 
 • Grotendeels gelast 
 • Maatvoering: 71,98 x 7,06 meter (oorspronkelijk 63 meter lang) 
 • 936 ton 
 • Volvo hoofdmotor bouwjaar 2016,              nieuw 
 • ZF koppeling, bouwjaar 2016,                       nieuw 
 • Hatz generatorset, bouwjaar 2016,              nieuw 
 • Stalen ruimvloer van 2014 
 • SI tot 20-09-2018 geldig. Slechts kleine reparaties zijn aan de orde geweest. Vlak en kimmen zijn al een keer vernieuwd. 
 • Volledig geschikt voor het vervoer van zand en grind 
 • In 2011 is het schip gekeurd en van nieuwe SI voorzien. Het vlak- en kimmenrapport van 2011 geven zodanig ruime diktes aan dat het schip hiermee vele jaren vooruit kan. 
 • Handelswaarde na hermotorisering wordt geschat op € 175.000,-, dankzij de volledig nieuwe machinekamer. Er is geen officiële taxatie gemaakt gezien de relatief lage financiering en korte looptijd. 

 
Een prima schip waarop voortdurend onderhoud wordt gepleegd om het in goede conditie te houden en waarmee, gezien de cijfers, een uitstekend rendement is te behalen. 
 
Willem heeft ook overwogen het schip te verkopen (dat zou sloop betekenen) en een ander schip te kopen. Echter, de Vento is in prima staat en met deze investering van € 115.000,- weer 100% inzetbaar. 
Voor die prijs is geen ander schip te koop met deze capaciteiten en zeker niet met een nieuwe machinekamer. 
 
Bevrachting 
Hoekstra Binnenvaart Transport B.V. beschikt over omvangrijke vervoerscontracten die hij laat uitvoeren door vier eigen schepen, twee schepen waarbij hij financieel betrokken is en enkele huurschepen. 
http://www.hoektrans.nl/  en http://www.hoektrans.nl/schepen/ 
 
Dit betekent dat Willem het schip via Hoekstra Binnenvaart Transport op een stevige basis kan blijven exploiteren wat een mooie ondersteuning van de prognoses geeft. 
Door de financiële betrokkenheid van Hoekstra Binnenvaart Transport is sprake van een stevig commitment. 
 
Voor deze scheepsmaat is het voldoende om met één matroos te varen voor 14 uur per dag.  
Willem heeft nu een Nederlandse volmatroos aan boord met wie hij uitstekend kan samenwerken. De weekenden wordt niet gevaren, tenzij momenten van laden/lossen zo uitkomen en verlader of ontvanger dit wensen. 
 

Structuur

organigram

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Hoofdmotor, koppeling kosten  € 70.000,-
Uit- en inbouwkosten € 20.000,-
Nieuwe generator incl. plaatsing € 15.000,-
Financieringskosten en tijdverlet als stelpost € 10.000,-
Totaal € 115.000,-
Eigen inbreng uit liquide middelen € 30.000,-
Financiering via Collin Crowdfund € 85.000,-

Leenbedrag € 85.000,- 
Rente 7,0% 
Looptijd 36 maanden, lineaire aflossing

Risico

De belangrijkste risico’s voor investeerders met bijbehorende risicobeperkende factoren en maatregelen in een binnenvaartonderneming worden hieronder beschreven: 

 1. Technische problemen van het schip, waardoor het niet geëxploiteerd kan worden. Met de nieuwe techniek is dat risico flink afgenomen. Daar komt bij dat er 3 jaar garantie op de hoofdmotor en koppeling wordt verkregen en de verzekering motorschade afdekt. 
 2. Algeheel verlies van het schip. Het schip is tegen casco/motorschade en P&I verzekerd door de onderlinge scheepsverzekeraar EOC. Hiermee zijn vrijwel alle risico’s gedekt. 
 3. Arbeidsongeschiktheid en/of overlijden ondernemer. Willem heeft een zodanige AOV gesloten dat hij daarvan een zetschipper kan betalen, zodat de exploitatie doorgaat. Een overlijdensrisicoverzekering is voor € 100.000,- is gesloten met een looptijd van 20 jaar. 
 4. Wegvallen bevrachting. De bevrachter is ook stille vennoot en als zodanig voldoende gecommitteerd. De ladingstromen van Hoekstra Binnenvaart Transport liggen voor enkele jaren vast. Zand en grind kennen een toenemende vraag vanuit de bouwwereld. 
 5. Insolventie van kredietnemer. De totale financiering op het schip bedraagt ca. 50% van de handelswaarde van het schip. Dat geeft een ruime buffer om verliezen voor de investeerders te voorkomen. 

 
Zekerheden 

De debiteur is Scheepvaartbedrijf Vento C.V. 
Er wordt een negatieve hypotheekverklaring afgegeven door Scheepvaartbedrijf Vento C.V. 
 
Dun & Bradstreet 

De Dun & Bradstreet score geeft een Laag risico.  
 
Collin Credit Score 
De Collin Credit Score is een gewogen score die is gebaseerd op basis van de mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit en is gebaseerd op de resultaten over 2015 en de prognose over 2016 en 2017. De overall score is Goed. 
 
Rentabiliteit 

De omzet in 2015 bedroeg € 215.000,- en zal ook de komende jaren op dit niveau uitkomen. Mondelinge, maar langjarige afspraken met de bevrachter liggen hieraan ten grondslag. In 2015 was er vrijwel geen verlet door vorst of stremming. Wanneer dat in de komende tijd het geval is, kan dit eenvoudig opgevangen worden. De omzet over 2016 zal lager uitkomen door de inbouw van de nieuwe motor. Tegelijkertijd wordt het groot onderhoud meegenomen waardoor er straks minder leegstand zal zijn. De kosten worden hoofdzakelijk beïnvloed door de brandstof. De prijzen lagen in het afgelopen jaar laag. Door de nieuwe zuinige motor wordt het verbruik teruggedrongen en voldoet het schip aan de laatste vereisten. De lasten kunnen eenvoudig opgebracht worden. Zie hiervoor ook onderstaand exploitatieoverzicht met toelichting. De score voor rentabiliteit is Goed. 
 
Onderstaand de exploitatieoverzichten gebaseerd op de definitieve cijfers 2015, de prognose 2016 over het gehele jaar en de prognoses 2017 t/m 2019 

  2015 2016 2017 2018 2019
Netto Besomming € 169.000,- € 169.000,- € 170.000,- € 170.000,- € 170.000,-
Totale kosten € 87.000,- € 81.000,- € 84.000,- € 83..000,- € 83.000,-
Netto winst € 82.000,- € 88.000,- € 86.000,- € 87.000,- € 87.000,-
Privé € 52.000,- € 48.000,- € 48.000,- € 48.000,- € 48.000,-
Vermogensgroei € 30.000,- € 40.000,- € 38.000,- € 39.000,- € 39.000,-
Afschrijvingen € 21.000,- € 18.000,- € 20.000,- € 20.000,- € 20.000,-
Netto Cashflow € 51.000,- € 58.000,- € 58.000,- € 59.000,- € 59.000,-
Aflossing € 9.000,- € 14.000,- € 28.000,- € 28.000,- € 14.000,-
Liq. ruimte € 42.000,- € 42.000,- € 30.000,- € 31.000,- € 45.000,-

In deze opzet is al rekening gehouden met jaarlijks € 15.000,- aan reparatie en onderhoud zodat de liquiditeitsruimte in principe vrij beschikbaar is en ruim voldoende om grote tegenvallers op te vangen. 
De besomming zal komende jaren minimaal gelijk zijn aan 2015. Ondanks nu opgelopen verlet is Willem in staat om extra reizen te maken om de verlette tijd in te halen. Als hij daar extra vaaruren voor moet maken, dan zal hij dat zeker niet nalaten. 
 
Solvabiliteit 
Momenteel is het schip schuldenvrij. Het eigen vermogen na financiering bedraagt eind 2016 58% op een balanstotaal van € 208.000,- (score Excellent). De solvabiliteit zal naar verwachting alleen maar verder stijgen naar ruim 70% eind 2017 bij een vergelijkbaar balanstotaal. De inschatting is dat na hermotorisering, het schip € 175.000,- op de vrije markt zal kunnen opbrengen, waardoor er ook nog een stille reserve in het schip zit. De solvabiliteit scoort daarmee Excellent. 
 
Liquiditeit 
De liquiditeit was al ruim met een current ratio (vlottende activa) van 3,8 eind 2015 en blijft ook na financiering ruim met een verder stijgende current ratio. Door de inbouwperiode komende zomer (één maand stil liggen) zijn de inkomsten tijdelijk lager. Hier is in de financiering in voorzien.  
Mede daarom is de liquiditeit voorzichtigheidshalve afgewaardeerd op Goed. 
 
Samenvattend 
Rentabiliteit: Goed 
Solvabiliteit: Excellent 
Liquiditeit: Goed 
Overall: Goed 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
01-07-2016 om 10:03
Anonieme investeerder heeft € 1.500 geïnvesteerd.
01-07-2016 om 10:03
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
01-07-2016 om 10:03
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
01-07-2016 om 10:01
Anonieme investeerder heeft € 15.000 geïnvesteerd.
01-07-2016 om 10:00

Reacties

Investeerder – 2762
30-06-2016 7:55
Een mooie binnenvaartonderneming waar veel investeerders plezier/rendement aan zullen beleven.
Willem en bemanning: succesvolle funding gewenst en een behouden vaart.

Ondernemer

Willem Zeilmaker

Crowdfund Coach


Gert-Jan van der Vegt