40301

Scheepvaartonderneming Pieter Sr.

€ 350.000  |  6,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 383
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 13-08-2021 in 2 uur volgeschreven door 383 investeerders

Samenvatting

Pieter Bos heeft samen met zijn ouders al jaren het motorvrachtschip Pieter Sr. en wil deze exploitatie voortzetten in een eenmanszaak. Het motorvrachtschip wordt momenteel ingezet voor het vervoer van bulkgoederen.

Invloed coronavirus
De averij van corona viel mee in de scheep- en binnenvaart en ook zijn de vooruitzichten met het aantrekken van de internationale handel verbeterd. Het goederenvervoer over water is in 2020 minder hard geraakt dan veel andere sectoren. Het laatste kwartaal van 2020 trad er een onverwacht sterk herstel en 2021 is goed begonnen.

Een positieve uitzondering is het vervoer van containers, dat neemt al jaren toe. In deze trend van ‘containerisatie’ wordt er steeds vaker gekozen om goederen per container te vervoeren. Ook in 2020 was er sprake van groei in het aantal containers. 

Door boven verwachting krachtig herstel van de industrie zet het herstel dit jaar door, met toenemende vraag naar grondstoffen (bulkvracht).

Financieringsbehoefte
De totale financieringsbehoefte bedraagt € 1.950.000,-. Hiervan wordt € 1.600.000,- door BeeQuip gefinancierd. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 350.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing in 59 maanden en een slottermijn van € 150.000,- in de 60e maand. De rente bedraagt 6,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie van Dun & Bradstreet Laag risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende.
De volgende zekerheden en voorwaarden zijn van toepassing: 

 • De debiteur is de heer P. Bos t.h.o.d.n. Scheepvaartonderneming Pieter Sr. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de debiteur hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 350.000,- op het motorvrachtschip Pieter Sr. Lengte 109,95m, breedte 11,45m, diepgang 3,67m. Bouwjaar 2000 (Polen), Brandmerk: 24902 B R 2000, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het motorvrachtschip is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door BeeQuip ter hoogte van € 1.675.000,- en een openstaande schuld van € 1.600.000,-. Het motorvrachtschip kent een marktwaarde van € 2.850.000,- op basis van een taxatierapport met een waardepeildatum van 13 november 2020.
 • Er geldt een persoonlijke borgstelling voor het bedrag van € 350.000,- door mevrouw D. Bos-Leegwater.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving (derdenhypotheek) ter hoogte van € 350.000,- op het woonhuis met als adres: Nagel 65, 8322 AX te Urk, kadastraal bekend als sectie C nummer 2823, te Urk, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door Coöperatieve Rabobank U.A. ter hoogte van € 323.200,- en een openstaande schuld van € 308.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 445.000,- op basis van een taxatierapport met een waardepeildatum van 9 juni 2021.
 • Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten (derdenhypotheekrecht én borgtocht) kunnen door Collin los van elkaar worden uitgewonnen. De derdenhypotheekgever én de borg zijn hiervan op de hoogte en zijn hierover geïnformeerd. Collin verbindt zich jegens derdenhypotheekgever én borg om in totaal niet méér uit te winnen van beide zekerheden dan € 350.000,- Het staat Collin volledig vrij, hetgeen derdenhypotheekgever én borg erkennen en bevestigen, te kiezen welk zekerheidsrecht wordt uitgewonnen, waarbij Collin ook beide zekerheidsrechten deels kan uitwinnen.
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien de ondernemer via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders van deze nieuwe financiering zullen een eerste investeringskans geboden worden in deze herfinanciering.
 • De mogelijkheid bestaat om per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De extra aflossing zal in mindering gebracht worden op de slottermijn.

Leendoel

De lening wordt aangewend voor de herfinanciering van de lening van de Rabobank en de herfinanciering van de achtergestelde lening van de eerdere verkoper van het motorvrachtschip Pieter Sr. aan de toenmalige VOF Waalbos Shipping. De heer P. Bos neemt middels deze financiering het motorvrachtschip over in zijn eenmanszaak Scheepvaartonderneming Pieter Sr.

Ondernemer

Ondernemer Pieter Bos (1987) is gehuwd en heeft samen met zijn vrouw drie kinderen. Zijn vrouw en kinderen wonen in een woning aan wal en komen indien mogelijk in de weekenden en vakanties aan boord van het schip. Pieter beschikt over de benodigde papieren, zoals Groot vaarbewijs, marifoondiploma, Rijnpatent tot Mannheim, Donaupatent tot en met Hongarije en Radarpatent.

Pieter en zijn ouders, de heer A. Bos en mevrouw M. Bos-de Boer, exploiteren in Waalbos Shipping v.o.f. het motorvrachtschip Pieter Sr. 

Pieter is via-via in de binnenvaart terechtgekomen en is daar al lange tijd werkzaam. In eerste instantie is hij in loondienst gaan werken. In 2004 hebben zijn ouders een schip gekocht en zijn deze gaan exploiteren. Een jaar later is Pieter toegetreden tot de vennootschap. In 2008 is het huidige schip gekocht.

De heer A. Bos en mevrouw M. Bos-de Boer varen al sinds 2010 niet meer mee op het schip. Sindsdien exploiteert Pieter in feite zelfstandig het schip en daarom is het de bedoeling om de onderneming voort te zetten in de vorm van een eenmanszaak.

Onderneming

Het schip wordt momenteel ingezet voor het vervoer van bulkgoederen zoals bijvoorbeeld granen en grondstoffen voor veevoeders, maar wordt ook gebruikt voor bijvoorbeeld transport van onderdelen van windmolens. Er wordt met name gevaren op de Rijn en haar zijrivieren en de Donau. 

Het motorvrachtschip Pieter Sr. Het schip meet 2.853 ton op een diepgang van 3,30m en is gebouwd in 2000. 

Het schip is in goede staat. De buitenbekleding van de scheepsromp zijn in 2015 opnieuw gestraald en in 2018 opnieuw geconserveerd. Het dubbelwandige schip is voorzien van één laadruim, dat kan worden afgedekt met een aluminium luikenkap. De motor wordt grondig onderhouden en er vindt een jaarlijkse inspectie plaats.

Het schip is voorzien van moderne nautische instrumenten. De stuurhut is compleet en voorzien van een aluminium overzakbare bovenbouw en een hydraulische hefkolom, zodat er over vijf lagen containers nog steeds zicht is. In verband met schade is de stuurhut in 2019 volledig vernieuwd. 

De hoofdwoning is luxueus ingericht en de voorwoning is ingericht als bemanningsverblijf. De bemanning bestaat uit de ondernemer met personeel (een echtpaar).

Met de huidige technische aspecten van het schip, zoals nabehandelingsysteem van de uitlaatgassen, As-generator, spudpalen en een uitgebreid accupakket, voldoet het schip aan de Green Deal Award.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering Rabobank € 1.750.000,-
Herfinanciering achtergestelde lening € 150.000,-
Overige kosten en werkkapitaal € 50.000,-
Totale investering € 1.950.000,-
BeeQuip € 1.600.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 350.000,-

Leenbedrag: € 350.000,-
Rente: 6,5%
Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing in 59 maanden en een slottermijn van € 150.000,- in de 60e maand.

Overige financiers
BeeQuip verstrekt een lening van € 1.600.000,- met een looptijd van 5 jaar en een slottermijn van € 1.075.000,-. BeeQuip vestigt een eerste hypothecaire inschrijving op het motorvrachtschip Pieter Sr. van € 1.675.000,-. Daarnaast geeft mevrouw Bos-Leegwater een persoonlijke borgstelling af van € 250.000,-. 

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Scheepvaartonderneming Pieter Sr. is Laag risico.
Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de definitieve jaarcijfers tot en met 2019 en de conceptcijfers 2020 van VOF Waalbos Shipping en de prognosecijfers van 2021 van Scheepvaartonderneming Pieter Sr. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit
De brutomarge van VOF Waalbos Shipping bedroeg € 562.000,- in 2018, met een nettowinst van € 47.000,- en een brutomarge van € 581.000,- in 2019, met een nettowinst, na aflossingen en privéopnames van € 59.000,-. Conform de conceptcijfers 2020 is er een brutomarge behaald van € 513.000,- met een uiteindelijke nettowinst na aflossingen en privéopnames van € 18.000,-. 

De prognose 2021 is opgesteld met een aantal scenario’s gebaseerd op het aantal vaardagen. Volgens worst-case scenario wordt er een omzet behaald van € 586.500,- met een netto cashflow overschot, na aflossingen en privéopnames van € 79.000,-. Conform best-case scenario is de verwachte omzet € 620.500,- met een netto cashflow overschot, na aflossingen en privéopnames van € 95.000,-. De afloscapaciteit kwalificeren wij als Voldoende.
 
Solvabiliteit
De solvabiliteit na kredietverstrekking bedraagt 16% op een balanstotaal van € 2.533.000,-. In 2022 zal de solvabiliteit naar verwachting licht stijgen tot ruim 18% op een balanstotaal van € 2.398.000,-. De solvabiliteit kwalificeren wij als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is de heer P. Bos t.h.o.d.n. Scheepvaartonderneming Pieter Sr. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de debiteur hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 350.000,- op het motorvrachtschip Pieter Sr. Lengte 109,95m, breedte 11,45m, diepgang 3,67m. Bouwjaar 2000 (Polen), Brandmerk: 24902 B R 2000, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het motorvrachtschip is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door BeeQuip ter hoogte van € 1.675.000,- en een openstaande schuld van € 1.600.000,-. Het motorvrachtschip kent een marktwaarde van € 2.850.000,- op basis van een taxatierapport met een waardepeildatum van 13 november 2020.
 • Er geldt een persoonlijke borgstelling voor het bedrag van € 350.000,- door mevrouw D. Bos-Leegwater.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving (derdenhypotheek) ter hoogte van € 350.000,- op het woonhuis met als adres: Nagel 65, 8322 AX te Urk, kadastraal bekend als sectie C nummer 2823, te Urk, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door Coöperatieve Rabobank U.A. ter hoogte van € 323.200,- en een openstaande schuld van € 308.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 445.000,- op basis van een taxatierapport met een waardepeildatum van 9 juni 2021.
 • Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten (derdenhypotheekrecht én borgtocht) kunnen door Collin los van elkaar worden uitgewonnen. De derdenhypotheekgever én de borg zijn hiervan op de hoogte en zijn hierover geïnformeerd. Collin verbindt zich jegens derdenhypotheekgever én borg om in totaal niet méér uit te winnen van beide zekerheden dan € 350.000,- Het staat Collin volledig vrij, hetgeen derdenhypotheekgever én borg erkennen en bevestigen, te kiezen welk zekerheidsrecht wordt uitgewonnen, waarbij Collin ook beide zekerheidsrechten deels kan uitwinnen.
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien de ondernemer via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders van deze nieuwe financiering zullen een eerste investeringskans geboden worden in deze herfinanciering.
 • De mogelijkheid bestaat om per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De extra aflossing zal in mindering gebracht worden op de slottermijn.

Door zowel hypothecaire inschrijving op het motorvrachtschip als de gesecureerde borgstelling middels de hypothecaire inschrijving op het woonhuis kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-265180 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-08-2021 om 10:59
investeerder-108739 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-08-2021 om 10:58
investeerder-28735 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-08-2021 om 10:58
investeerder-76514 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-08-2021 om 10:49
investeerder-51281 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
13-08-2021 om 10:48

Ondernemer

Pieter Bos

Crowdfund Coach


Tom van Wanrooij