25216

Scheepvaartonderneming Steenstra CV

€ 85.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 48
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 26-07-2016 in 1 uur volgeschreven door 48 investeerders

Samenvatting

In 2014 kreeg Jan Steenstra de gelegenheid om het schip Studium aan te kopen tegen een relatief lage prijs. Daarvoor is destijds een Commanditaire Vennootschap opgericht, waarbij bevrachter Hoekstra Binnenvaart Transport B.V. met een startkapitaal en vast werk instapte. De financiering is toen geregeld middels Crowdfunding via Collin Crowdfund. Sindsdien is het de ondernemer voor de wind gegaan, zodanig dat hij nu al in staat is zijn bedrijf uit te breiden met een 2e schip. Jan heeft een motorbeunschip aangekocht, waarop hij met zijn vrouw en kind gaat varen, terwijl hij het roer van de Studium overgeeft aan zijn broer met een matroos. De Studium blijft hetzelfde vaste werk doen in de buurt van Lelystad, terwijl het aangekochte beunschip onder de naam Ferox vooral nat zand voor diverse opdrachtgevers zal vervoeren. Een motorbeunschip is geschikt om nat zand, eventueel direct van de zandzuiger te laden en tijdens het laden en de reis naar de bestemming het water uit het zand te pompen, waardoor het droog wordt afgeleverd.

Deze financiering is mede door Evert Winter namens Credion Shipping tot stand gekomen.

Financieringsbehoefte

Voor de financiering van het beunschip is in totaal € 615.000,- nodig. ABN AMRO Bank Binnenvaart is bereid € 500.000,- te financieren op beide schepen en uit eigen middelen wordt € 30.000,- ingebracht. Het resterende deel wil Jan graag via de in- en externe crowd financieren. De gevraagde financiering bedraagt € 85.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8%.

Structuur

Scheepvaartbedrijf Steenstra C.V., gevestigd te Westergeest is een samenwerkingsverband tussen Jan Steenstra en Hoekstra Binnenvaart Transport B.V.

Risico

Dun & Bradstreet kwalificeert Scheepvaartbedrijf Steenstra C.V. op een Laag risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. Vanwege de gekozen rechtsvorm is Jan Steenstra hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Daarnaast zal er een negatieve hypotheekverklaring afgegeven worden op beide schepen. 

Leendoel

Het motorbeunschip Vagebond wordt gekocht en helemaal up-to-date gemaakt. Tevens wordt het restant van de bestaande lening voor de aankoop van ms Studium bij Collin afgelost.

Motorbeunschip Vagebond, nieuwe naam Ferox 

 • Bouwjaar 1965 in Nijmegen 
 • Volledig gelast 
 • Levering met nieuwe pompgoten en andere aanpassingen
 • Maatvoering: 85 x 8,20 m
 • 1436 ton 
 • Hoofdmotor Caterpillar, 973 pk, bouwjaar 2004. Koppenrevisie, turbo’s etc. in 2015 door Pon 
 • Nieuwe certificaten (SI) voor een periode van 7 jaar. 

Ter vergelijking worden hieronder de specificaties van ms Studium opgesomd.

 • Bouwjaar 1965 in Moerdijk 
 • Volledig gelast 
 • Maatvoering: 65 x 7,28 m
 • 817 ton 
 • Mitsubishi hoofdmotor bouwjaar 2005, 551 pk 
 • Scheepvaart Inspectie tot 2019 geldig 
 • Volledig geschikt voor vervoer zand en grind 

Ondernemer

Jan Steenstra uit Westergeest, Friesland is 26 jaar en al sinds zijn 15e werkzaam in de binnenvaart. Jan en zijn vrouw hebben een zoon van vijf weken.

Hij is als lichtmatroos (in opleiding) begonnen en hij heeft de daaropvolgende jaren alle vaarbewijzen, certificaten etc. als stuurman/schipper gehaald in de binnenvaart. Daarbij werkte hij tijdens zijn opleiding ook al die jaren aan boord, zodat hij al meer dan 10 jaar ervaring heeft met het werk aan boord van een vrachtschip in de binnenvaart.

Onderneming

Bevrachting
Hoekstra Binnenvaart Transport B.V. beschikt over omvangrijke vervoerscontracten welke hij laat uitvoeren door vier eigen schepen, twee schepen waarbij hij financieel betrokken is en enkele huurschepen (www.hoektrans.nl). Dit betekent dat Jan de schepen via HBT op een stevige basis kan (blijven) exploiteren. Dit geeft na het uitstekende jaar van 2015 een mooie ondersteuning van de prognoses. Door de betrokkenheid van HBT is er sprake van een stevige commitment. Voor deze scheepsmaat is het voldoende om met één matroos te varen voor een 14-uurs vaart per dag. Jan gaat op de Ferox met zijn vrouw en kind varen, terwijl zijn broer het roer van de Studium met een matroos overneemt.

De korte termijn vooruitzichten van de onderneming
In 2015 heeft Jan bewezen met de Studium prima resultaten te kunnen behalen. Hij heeft boven de begroting gerealiseerd en een mooie winst geboekt. Voor de Ferox mag eenzelfde exploitatie worden verwacht. Ook voor dit schip heeft HBT voldoende ladingstromen en we hebben een voorzichtige prognose uitgewerkt op basis van de huidige vrachtprijzen met een kleine afslag met 48 weken varen.

De rechtsvorm
Het bedrijf wordt geëxploiteerd als C.V. en ook zo voortgezet. Zelf treedt Jan op als beherende vennoot en Hoekstra Binnenvaart Transport B.V. is de stille vennoot.

organigram

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop, aanpassingen, overige kosten Vagebond (daarna “Ferox”) € 520.000,-
Werkkapitaal € 35.000,-
Herfinanciering bestaande lening Collin Crowdfund € 60.000,-
Totaal € 615.000,-
Eigen middelen € 30.000,-
Financiering ABN AMRO € 500.000,-
Financiering via Collin crowdfund € 85.000,-

ABN AMRO is bereid maximaal € 500.000,- op beide schepen te financieren. Voor de aankoop van de Vagebond is in totaal € 520.000,- nodig. Daarnaast loopt er een lening van Collin Crowdfund van pro resto circa € 60.000,- onder 1e hypotheek op de Studium. Omdat ABN AMRO 1e hypotheek op beide schepen verkrijgt wordt de bestaande lening van Collin Crowdfund geherfinancierd en komt er een nieuwe lening van € 85.000,- met een looptijd van 5 jaar. Hiermee komt een verantwoorde stapelfinanciering tot stand.

Leenbedrag: € 85.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is Scheepvaartbedrijf Steenstra C.V.
 • Vanwege de gekozen rechtsvorm is Jan Steenstra hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
 • Er wordt een Negatieve Hypotheekverklaring afgegeven op beide schepen. Dit betekent dat er zonder instemming vanuit Collin geen aanvullende hypotheek door derden gevestigd mag worden.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert Scheepvaartbedrijf Steenstra C.V. op een Laag risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Onderstaande score is gebaseerd op de cijfers 2015 en de voorzichtige prognoses 2016 en 2017. De overall score komt uit op Ruim voldoende.

Rentabiliteit
Met het 1e schip Studium heeft Steenstra boven verwachting gepresteerd in 2015. Er is € 80.000,- meer omzet gedraaid, terwijl de kosten in de hand zijn gehouden. Dat levert een winst op van € 110.000,-. Dit terwijl er € 76.000,- begroot was op een totale omzet van € 282.000,-. Voor de nieuwe begroting is er met een kleiner aantal reizen gerekend, omdat de Studium met personeel gevaren gaat worden. Het nieuwe schip is met 48 vaarweken op jaarbasis gerekend. De kosten voor onderhoud en reparatie voor beide schepen zijn relatief hoog begroot op € 35.000,- ondanks de recente revisie van de motor. De winst zal in 2016 door de renovatie van de Ferox naar verwachting op € 91.000,- uitkomen bij een omzet van € 410.000,-. Over 2017 wordt er een winst van meer dan € 200.000,- verwacht. Deze prognose geeft ruimschoots dekking voor de aflossingen en ruimte voor eventueel extra onderhoud en vervangingen aan boord. De score voor rentabiliteit komt daarmee uit op Goed.

Solvabiliteit
Door het goede resultaat over 2015 is er een vermogen opgebouwd waardoor de solvabiliteit over 2015 al op 40% uitkomt. Na aankoop en financiering van de Ferox daalt het percentage naar krap 15% en is daarmee matig. Na winstinhouding zal het eigen vermogen in 2017 volgens verwachting op ruim 30% uitkomen. De balanswaarde van beide schepen bedraagt € 608.000,-. De Ferox is getaxeerd op € 595.000,- en de Studium is recent getaxeerd op € 200.000,-. Mede op basis van deze stille reserve is de kwalificatie voor de solvabiliteit Ruim voldoende.

Liquiditeit
De actuele liquiditeitssituatie is erg ontspannen (current ratio eind 2015 2,1). Na financiering komt er tot het 1e half jaar van 2017 meer druk op de liquiditeit te staan, omdat de uitgaven voor bedrijfskosten al gedaan moeten worden en de ontvangsten uit bevrachting nog binnen moeten komen. Vanaf de zomer van 2017 is er weer voldoende liquiditeit met een verwachte current ratio groter dan 1. Door de krappe aanvangsperiode is de score voor nu Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-3767 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-07-2016 om 11:03
investeerder-12683 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
26-07-2016 om 11:03
investeerder-6689 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-07-2016 om 11:03
investeerder-12019 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-07-2016 om 11:03
investeerder-15426 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-07-2016 om 11:02

Reacties

Investeerder – 2762
25-07-2016 10:09
Jan en Siepie, ik ben er van overtuigd dat het jullie gaat lukken hier een succes van te maken. Ik wens jullie een goede vaart met de Studium en de Ferox. EW

J. Steenstra
25-07-2016 13:24
En natuurlijk gaan wij er met de volle 200% voor zorgen dat dit een succes word
Investeerder – 18346
26-07-2016 16:06
Leuk project. Gefeliciteerd. Ik had graag meegedaan. Koop een derde schip zou ik zeggen. Zeer veel succes gewenst met de zaken. ( overigens wel onnavolgbaar dat Abn Amro de ontbrekende 85.000 niet gewoon aanvult. GV

Ondernemer

Jan Steenstra met gezin

Crowdfund Coach


Gert-Jan van der Vegt