47676

Schoonheidssalon Angela van den Borne

€ 35.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 60
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 3-07-2024 in 1 uur volgeschreven door 60 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Schoonheidssalon Angela van den Borne
Sector Cosmetica
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Verbouwing salon
Datum van oprichting 05-07-2010

Leendoel

Schoonheidssalon Angela van den Borne biedt een breed scala aan professionele diensten gericht op persoonlijke verzorging en ontspanning. De diensten, die vanuit de salon aan huis worden verricht, omvatten gezichtsbehandelingen, massages, huidverzorging, waxen, nagelverzorging en andere schoonheidsbehandelingen. De onderneemster streeft naar het gebruik van hoogwaardige producten en professionele expertise om zo de algehele gezondheid en uitstraling van de huid te verbeteren.

De onderneemster wenst een verbouwing aan de salon aan huis te realiseren om zo de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen. Er wordt een lineaire lening van € 35.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Verbouwing salon aan huis € 35.000
Collin Direct € 35.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer is mevrouw A.M.E. Koenders (onderneemster) handelend onder de naam Schoonheidssalon Angela van den Borne. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de geldnemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé, waarop tevens hypotheek verkregen wordt.
  • Er wordt een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 35.000,- op het woonhuis aan de Rozenstraat 4, 6901 HT Zevenaar, kadastraal bekend als sectie L, nummer 989, te Oud-Zevenaar, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste en tweede hypothecaire inschrijving (zelfde hypotheekhouder) van gezamenlijk € 163.360,81,- en een openstaande schuld van € 90.492,81,- per d.d. 31-12-2023. Het onroerend goed kent een waarde van € 231.000,- op basis van de WOZ-waarde met waardepeildatum 01-01-2023.
  • Mevrouw A.M.E. Koenders geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis aan de Rozenstraat 4, 6901 HT Zevenaar, kadastraal bekend als sectie L, nummer 989, te Oud-Zevenaar. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. 
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Geldnemer worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Schoonheidssalon Angela van den Borne is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers en prognosecijfers van Schoonheidssalon Angela van den Borne, alsmede de waarde van de hypothecaire dekking. De overall Collin Credit Score is Voldoende. 

Jaarcijfers

Balans prognose 31-12-2024 Schoonheidssalon Angela van den Borne

Activa

  2024
Vaste activa € 37.000
Vlottende activa € 14.000
Totaal € 51.000

Passiva

  2024
Eigen vermogen € 10.000
Langlopende schulden € 28.000
Kortlopende schulden € 14.000
Totaal € 51.000

Prognose winst-en-verliesrekening 2024

Omzet € 55.000
Bruto winst € 40.000
Kosten € 7.000
Resultaat € 33.000

 

Bijlage(n)

  • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
03-07-2024 om 16:00
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
03-07-2024 om 16:00
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
03-07-2024 om 16:00
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
03-07-2024 om 16:00
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
03-07-2024 om 16:00

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders