43472

Schoonmaakbedrijf Vincent Hamming

€ 30.000  |  7,5% rente  |  36 maanden  Investeerders: 76
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 19-10-2022 in 1 uur volgeschreven door 76 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Schoonmaakbedrijf Vincent Hamming
Sector Schoonmaak
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 01-01-1995
Website www.schoonmaakbedrijf-vincent-hamming.nl

Leendoel

Vincent Hamming exploiteert sinds 1995 zijn eensmanzaak in de omgeving Loosdrecht. Hij focust zich op glazenwasserij van zowel binnen- als buitenramen. Deze werkzaamheden voert hij met de hand en met een hoge druk systeem uit voor particuliere en zakelijke klanten. Door de jaren heen heeft Vincent een vast klantenbestand weten op te bouwen en heeft hij steeds grotere klanten kunnen aantrekken. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd als werkkapitaal voor het opvangen van uitstaande debiteuren en het betalen van btw. 

Er wordt een lineaire lening van € 30.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden en een vaste rente van 7,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 30.000
Totaal € 30.000
Collin Direct € 30.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is de heer V.R. Hamming handelend onder de naam Schoonmaakbedrijf Vincent Hamming. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is materieel van aard en bestaat uit de overwaarde op de privéwoning.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Schoonmaakbedrijf Vincent Hamming worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De heer V.R. Hamming geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het het woonhuis met als adres Elzenlaan 15, 1231 CD te Loosdrecht (kadastraal bekend als sectie C nummer 3298 en nummer 5838 te Loosdrecht). Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Op dit moment is er sprake van een ruime overwaarde in het onderpand. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 505.000,- op basis van de WOZ-waarde en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 420.000,- en openstaande schuld van € 399.589,85.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Schoonmaakbedrijf Vincent Hamming is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Schoonmaakbedrijf Vincent Hamming. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers
De langlopende schulden in 2021 bestaan enkel uit een leaseverplichting. 

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2021

Activa

  2021
Vaste activa € 10.000
Vlottende activa € 16.000
Overige vlottende activa € 9.000
Totaal € 35.000

Passiva

  2021
Eigen vermogen € 19.000
Langlopende schulden € 5.000
Kortlopende schulden € 11.000
Totaal € 35.000

Winst- en verliesrekening 2021

Omzet € 134.000
Bruto winst € 130.000
Kosten € 51.000
Resultaat € 79.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-110756 heeft € 100 geïnvesteerd.
19-10-2022 om 14:04
investeerder-57762 heeft € 100 geïnvesteerd.
19-10-2022 om 14:04
investeerder-340522 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-10-2022 om 14:04
investeerder-57198 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
19-10-2022 om 14:04
investeerder-107978 heeft € 100 geïnvesteerd.
19-10-2022 om 14:04

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders