34764

SCI

€ 30.000  |  8,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 77
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 4-02-2020 in 1 uur volgeschreven door 77 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam SCI Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Eenmanszaak Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 16-02-2015

Leendoel

Meneer Hartman is de afgelopen jaren op interim basis bij verschillende bedrijven als CFO actief geweest. Hij gaat de samenwerking aan met meerdere ZZP’ers, waarbij zij een gemeenschappelijk platform op gaan zetten om de krachten te bundelen. Hier heeft de ondernemer een financiering voor nodig. Er wordt een lineaire lening van € 30.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 30.000
Collin Direct € 30.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteuren voor de financiering zijn de heer M.F. Hartman handelend onder de naam SCI (Support Consult Interim) en mevrouw I. Faucon. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor SCI is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van SCI. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2018-2019 (concept)

Activa

  2018 2019 (concept)
Vaste activa € 0 € 0
Vlottende activa € 35.000 € 44.000
Overige vlottende activa € 0 € 0
Totaal € 35.000 € 44.000

Passiva

  2018 2019 (concept)
Eigen vermogen € 35.000 € 44.000
Langlopende schulden € 0 € 0
Kortlopende schulden € 0 € 0
Totaal € 35.000 € 44.000

Winst- en verliesrekening 2019 (concept)

Omzet € 216.000  
Bruto winst € 216.000  
Kosten € 31.000  
Resultaat € 185.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-108175 heeft € 100 geïnvesteerd.
04-02-2020 om 10:52
investeerder-9869 heeft € 100 geïnvesteerd.
04-02-2020 om 10:51
investeerder-109990 heeft € 200 geïnvesteerd.
04-02-2020 om 10:43
investeerder-96904 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-02-2020 om 10:41
investeerder-127368 heeft € 200 geïnvesteerd.
04-02-2020 om 10:41

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders