37990

Scootmobielberging.nl

€ 450.000  |  7,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 417
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 11-09-2020 in 4 uur volgeschreven door 417 investeerders

Samenvatting

NPC Mobility B.V. verkoopt en plaatst al ruim acht jaar succesvol scootmobielbergingen zoals op de uitgebreide website goed is uitgelegd. Het product is degelijk en door de automatische opening met afstandsbediening zeer gebruiksvriendelijk. De gebruiker en de opdrachtgever worden volledig ontzorgt in het proces van plaatsing, aansluiting en onderhoud. De onderneming wil nu investeren in een perceel grond om, ter vervanging van de huurlocatie, in eigen beheer een bedrijfsloods op te bouwen. 

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 530.000,-. Dankzij de eigen inbreng van € 80.000,- bedraagt de gevraagde financiering via Collin Crowdfund € 450.000,-. De looptijd is 48 maanden waarvan de eerste vier maanden aflossingsvrij en daarna een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 300.000,-. De Loan To Value (LTV) is dan nog 57% van de investering. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert NPC Mobility B.V. als Laag risico. De Collin Credit Score is Ruim Voldoende. 
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn NPC Mobility B.V. en J.P.K. Heesakkers B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 450.000,- op het perceel grond van 3.010 m² met te realiseren bedrijfsloods aan de Sterrebos 9 te Sint-Oedenrode verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde na realisatie van de bedrijfsloods van € 525.000,- op basis van een recent taxatierapport d.d. 19-07-2020.
 • De ondernemer R. Heesakkers geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van NPC Mobility B.V. en J.P.K. Heesakkers B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Video Pitch

Leendoel

Het leendoel is de financiering van de aankoop van een perceel van 3.010 m² en de bouwkosten voor de daarop in eigen beheer te realiseren bedrijfsloods.

Ondernemer

Roland Heesakkers (1970) is een ras ondernemer en heeft reeds in 1990 zijn eerste bedrijf actief in zeefdrukkerij en reclameproductie opgericht. In 2010 heeft hij dit succesvol verkocht waarna hij in 2012 NPC Mobility B.V. heeft overgenomen. Daarnaast heeft hij samen met een zakenpartner een onderneming in de plastic recycling opgestart. Het laatste bedrijf is in 2015 in moeilijkheden gekomen waarna hij het heeft overgedragen aan zijn zakenpartner. Roland bleef hierna met externe schulden achter welke netjes zijn afgewikkeld. Het slot van deze schulden is een RC-verhouding met zijn B.V. ‘s welke de komende jaren zo snel mogelijk zal worden ingelopen.

Roland heeft service gerichtheid en kwaliteit hoog in het vaandel zitten. Dit is noodzakelijk voor de doelgroep waar hij nu voor werkt, waarbij hij altijd bereikbaar, snel handelend en vernieuwend dient te zijn. Enerzijds de gebruikers die vaak ouder en minder vitaal zijn en anderzijds de gemeentes en woningbouwcoöperaties die veeleisend zijn.
 

Onderneming

De kernactiviteit van het bedrijf bestaat uit het verkopen en plaatsen van scootmobielbergingen door heel Nederland. Men doet dit veelal in opdracht van gemeentes, woningcoöperaties, bouwbedrijven en rechtstreeks met particulieren. Naast de hoofdactiviteit haalt men in opdracht van gemeentes ook bergingen op welke men tijdelijk in depot neemt tot een volgende plaatsing.

Men verwacht dat ouderen en minder validen steeds langer thuis blijven wonen, hierdoor maakt deze groep steeds meer gebruik van een scootmobiel of ander hulpmiddel waarvoor een deugdelijke stallingsruimte of scootmobielberging een noodzaak is. Uit veiligheidsoverweging is de brandweer steeds kritischer op het vrijhouden van gangpaden en galerijen in appartementencomplexen of verzorgingstehuizen waardoor er wordt gezocht naar juiste bergingsmogelijkheden. Het product is een stalen berging voorzien van een automatische deur welke met een afstandsbediening is te openen zodat het gebruik voor ouderen makkelijk is. De berging wordt geleverd en geplaatst compleet met stoepje en elektrische aansluiting indien gewenst.

Er is op dit moment weinig concurrentie die het product als hoofdproduct en met gelijke service en kwaliteit leveren.

Onroerend goed
Op dit moment maakt het bedrijf gebruik voor een huurlocatie voor assemblage en opslag. Daarom wil de ondernemer nu een perceel grond van € 3.010 m² aan de Sterrebos 9 te Sint-Oedenrode kopen en daarop in eigen beheer een bedrijfsloods realiseren met een VVO (verhuurbare vloeroppervlakte) van 178 m², twee bouwlagen en voorzien van 70 zonnepanelen. Conform bestemmingsplan mag er op het perceel een bedrijfsloods met woning worden gebouwd. Het is op termijn de bedoeling een deel van de grond aan zichzelf in privé te verkopen en daarop een woonhuis te realiseren. De grond is getaxeerd op een marktwaarde van € 350.000,-. Na realisatie van de bedrijfsloods is de marktwaarde op € 525.000,- getaxeerd. De LTV (Loan to Value) komt daarmee op 86% bij het begin en 57% bij de slottermijn.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop grond  € 350.000,-
Bouw loods € 180.000,-
Totaal € 530.000,-
Liquide middelen € 35.000,-
Toekomstige cashflow €45.000,-
Collin Crowdfund lening € 450.000,-

Leenbedrag: € 450.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 48 maanden waarvan de eerste 4 maanden aflossingsvrij en daarna een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 300.000,-.

Het is de ondernemer eenmalig toegestaan maximaal 1.500 m² van de grond aan privé te verkopen om in privé een woning op te bouwen. Er zal gedeeltelijk royement worden verleend tegen aflossing zonder extra rentevergoeding van € 175.000,- (of na rato van het aantal m² indien het gaat om een kleiner deel van het perceel) welke in mindering wordt gebracht op de slottermijn.

Er zal € 50.000,- van het bedrag in depot worden gehouden welke gefaseerd wordt vrijgegeven. 

Naast de crowdfunding is er uitsluitend sprake van een kleine familielening waarop de eerste 24 maanden niet zal worden afgelost.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn NPC Mobility B.V. en J.P.K. Heesakkers B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 450.000,- op het perceel grond van 3.010 m² met te realiseren bedrijfsloods aan de Sterrebos 9 te Sint-Oedenrode verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde na realisatie van de bedrijfsloods van € 525.000,- op basis van een recent taxatierapport d.d. 19-07-2020.
 • De ondernemer R. Heesakkers geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van NPC Mobility B.V. en J.P.K. Heesakkers B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor zowel NPC Mobility B.V. als J.P.K. Heesakkers B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De overall score is gebaseerd op de geconsolideerde gegevens over 2019, het eerste half jaar 2020 en de prognose over 2020 en 2021. De overall score is Ruim Voldoende.

Afloscapaciteit 
De omzet is de laatste jaren gestaag gestegen waarbij de geconsolideerde omzet over 2019 € 515.000,- bedroeg met een genormaliseerde cashflow van € 134.000,-. Er is in 2019 afgelost op een lening van familie en is er dividend uitgekeerd mede om de RC-verhouding met privé terug te brengen. De eerste helft van 2020 geeft in de werkmaatschappij een omzet van € 296.000,- met een operationele cashflow van € 102.000,-. Hierdoor is de prognose voor 2020 een omzet van € 580.000,- en een genormaliseerde cashflow van € 164.000,-. Voor 2021 is de prognose een omzet van € 590.000,- met een genormaliseerde cashflow, voor aflossing van de Collin Crowdfund lening, van € 120.000,-. We kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
Ultimo 2019 was de solvabiliteit 15% op een balans van € 360.000,-. Aan de passiva kant is een lijfrenteverplichting en aan de activakant een vordering op de DGA ontstaan uit de situatie als omschreven bij ondernemer. Eind 2020 stijgt de solvabiliteit naar 22% op een balans van € 919.000,- (exclusief lijfrenteverplichting die volgens planning pas in gaat nadat de Collin Crowdfundlening is afgelost. Vanaf 2021 wil de ondernemer de RC-verhouding met privé via dividenduitkeringen aflossen. Voor het bedrijf gaat uitsluitend de dividendbelasting ten laste van de liquiditeit aangezien de dividenduitkering weer wordt terug gestort. Het stagneert wel de verdere vermogensopbouw in de B.V. ’s. De solvabiliteit kwalificeren we als Voldoende.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 450.000,- op het perceel grond van 3.010 m² met te realiseren bedrijfsloods aan de Sterrebos 9 te Sint-Oedenrode verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde na realisatie van de bedrijfsloods van € 525.000,- op basis van een recent taxatierapport d.d. 19-07-2020.
 • De ondernemer R. Heesakkers geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van NPC Mobility B.V. en J.P.K. Heesakkers B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving, de persoonlijke borgstelling als de verpanding van de roerende zaken kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-6042 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-09-2020 om 14:34
investeerder-30586 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
11-09-2020 om 14:32
investeerder-195394 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-09-2020 om 14:30
investeerder-195365 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-09-2020 om 14:29
investeerder-19776 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
11-09-2020 om 14:12

Ondernemer

R. Heesakkers

Crowdfund Coach


Marc Kogels