43367

Sebastiaan van Gastel (box 3)

€ 475.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 484
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

3 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 9-11-2022 in 25 uur volgeschreven door 484 investeerders

Samenvatting

De heer Sebastiaan van Gastel (1989) heeft in 2021 het succesvolle bedrijf Woning Media Nederland B.V. verkocht, waarbij overeengekomen is dat hij nog (minimaal) 5 jaar als DGA werkzaam blijft en een aandelenbelang zal hebben in alle aangekochte bedrijven. De management fee die Sebastiaan momenteel factureert bedraagt € 120.000,- op jaarbasis. 
Naast deze inkomsten heeft Sebastiaan samen met zijn echtgenote Pénélope Noyelle een vastgoedportefeuille, bestaande uit verhuurd onroerend goed in Nederland en Spanje. 

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 475.000,- voor de uitbreiding van de vastgoedportefeuille. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 475.000,-. De looptijd is 60 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van €350.000,- in de 60e maand. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De overall Collin Credit Score is Goed. 
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn de heer S.A. van Gastel en mevrouw P.C.J. Noyelle. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De privévermogenspositie van de ondernemers is momenteel ruim gezien de overwaarde op de vastgoedportefeuille.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 475.000,- op het woonhuis aan de Smeekweg 19, 1251 VH te Laren, kadastraal bekend als sectie G nummer 1079 te Laren Noord-Holland, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.260.000,- en een openstaande schuld van € 977.500,-. De marktwaarde van het woonhuis bedraagt € 1.525.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 4 oktober 2022.
 • De heer S.A. van Gastel en mevrouw P.C.J. Noyelle geven een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis aan de Smeekweg 19, 1251 VH te Laren, kadastraal bekend als sectie G nummer 1079 te Laren Noord-Holland. Dit is een morele verklaring dat de hypotheekschuld binnen de huidige inschrijving niet opgehoogd wordt en dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het pand wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. 
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van 3 maanden voor de investeerders.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

De lening wordt aangewend voor het uitbreiden van de vastgoedportefeuille. 

Ondernemer

Sebastiaan van Gastel is getrouwd met Pénélope Noyelle. Samen hebben zij twee kinderen.

Sebastiaan is in 2015 begonnen met Woning Media Nederland (vanaf 2017 als besloten vennootschap). Woning Media Nederland B.V. is een marketing bureau gespecialiseerd in vastgoed. Op dit moment heeft Woning Media 20 FTE in Nederland en 12 FTE in Portugal. In december 2021 is Woning Media Nederland voor 100% verkocht aan een private-equity maatschappij. Sebastiaan is hierbij overeengekomen dat hij nog (minimaal) 5 jaar DGA van de groep die gevormd zal worden blijft en hij zal een aandelenbelang hebben in alle aangekochte bedrijven. De inkomsten die voortvloeien uit de managementovereenkomst bedragen op dit moment € 120.000,- op jaarbasis. 

In 2019 hebben Sebastiaan en Pénélope hun eerste pand gekocht in Alicante, Spanje. Dit betreffende ‘townhouse’ bestaat uit 2 appartementen en heeft een verhuur licentie zodat de appartementen het volledige jaar verhuurd kunnen worden. Het tweede pand is in januari 2022 aangekocht en heeft tevens een licentie voor verhuur het gehele jaar door. Het derde pand (met 2 appartementen) is aangekocht in juni 2022 en wordt momenteel high-end verbouwd. De appartementen zullen vanaf maart 2023 te huur zijn. De overdracht van het vierde pand (met 3 appartementen) staat gepland in november 2022 en zal met eigen middelen worden aangekocht, de verhuur van deze appartementen begint in januari 2023. Dit betreffen ‘short stay’-appartementen via Airbnb, zie de volgende links voor een impressie (van de woningen die momenteel te huur staan): 

Het eerste vastgoedobject in Nederland werd door Sebastiaan in 2021 aangekocht. Dit appartement wordt permanent verhuurd.

In totaal zullen er in 2023 negen panden/appartementen verhuurd worden met beoogde (jaarlijkse) inkomsten van € 190.000,-.

Onderneming

Vanuit Sebastiaans persoonlijke holding ‘Circle Real Estate’ verdient hij op dit moment € 120.000,- per jaar met zijn werkzaamheden als DGA. De definitieve jaarrekening 2021 laat een eigen vermogen zien van € 1,8 miljoen. 

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Uitbreiding vastgoedportefeuille € 475.000,-
Totaal € 475.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 475.000,-

Leenbedrag: € 475.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing, gevolgd door een slottermijn van € 350.000,- 

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Woning Media Nederland B.V., waaruit de ondernemer zijn DGA salaris haalt, heeft een D&B-kwalificatie van Laag risico. De persoonlijke holding van Sebastiaan, Circle Real Estate B.V., heeft een D&B kwalificatie van Minimaal risico. Voor deze aanvraag hanteren wij geen kwalificatie omdat het een box 3 financiering betreft.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze score is gebaseerd op basis van de IB-aangifte, looninkomsten en de huuropbrengsten uit zijn box-3 vastgoedportefeuille. De overall Collin Credit Score is Goed. 

Afloscapaciteit 
De huurinkomsten over 2023 bedragen naar verwachting € 149.000,- met een bijbehorend netto cashflowoverschot van € 45.000,-. Daar Sebastiaan nog inkomsten verwerft vanuit zijn DGA werkzaamheden, zijn de ondernemers niet afhankelijk van de inkomsten uit de vastgoedportefeuille. We kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit na financiering bedraagt 39% op een balanstotaal van € 1.535.000,-. We kwalificeren de solvabiliteit als Goed.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn de heer S.A. van Gastel en mevrouw P.C.J. Noyelle. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De privévermogenspositie van de ondernemers is momenteel ruim gezien de overwaarde op de vastgoedportefeuille.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 475.000,- op het woonhuis aan de Smeekweg 19, 1251 VH te Laren, kadastraal bekend als sectie G nummer 1079 te Laren Noord-Holland, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.260.000,- en een openstaande schuld van € 977.500,-. De marktwaarde van het woonhuis bedraagt € 1.525.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 4 oktober 2022.
 • De heer S.A. van Gastel en mevrouw P.C.J. Noyelle geven een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis aan de Smeekweg 19, 1251 VH te Laren, kadastraal bekend als sectie G nummer 1079 te Laren Noord-Holland. Dit is een morele verklaring dat de hypotheekschuld binnen de huidige inschrijving niet opgehoogd wordt en dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het pand wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. 
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van 3 maanden voor de investeerders.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door zowel de tweede hypothecaire inschrijving als de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemers, kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed 
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-342776 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-11-2022 om 11:04
investeerder-244801 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-11-2022 om 11:01
investeerder-16204 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
09-11-2022 om 10:58
investeerder-193754 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-11-2022 om 10:55
investeerder-18145 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-11-2022 om 10:54

Ondernemer

Sebastiaan van Gastel

Crowdfund Coach


Lars van Meer