33251

Second Lifestyle B.V.

€ 370.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 305
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 3-10-2019 in 1 uur volgeschreven door 305 investeerders

Samenvatting

Second Lifestyle verkoopt nette tweedehandskleding en accessoires die men in consignatie inneemt van vele particulieren. De opbrengst wordt na verkoop gedeeld. Men doet dit in drie winkels in Hilversum, Huizen en Amersfoort. De moeder van Wenneke heeft dit meer dan 40 jaar gedaan en Wenneke inmiddels ook al meer dan 15 jaar. Ze hebben nu de gelegenheid het pand wat men nu in Hilversum huurt te kopen. De financieringslasten zijn niet hoger dan de huurlasten die men nu betaalt. De investeerders verkrijgen een volwaardige eerste hypotheek op het aan te kopen pand.

Financieringsbehoefte
De totale financieringsbehoefte bedraagt € 550.000,-. De ondernemers zelf en familie verstrekken achtergestelde leningen van in totaal € 180.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 370.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing van € 1.186,45 en een slottermijn van € 300.000,-. De rente bedraagt 6,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Second Lifestyle B.V. als Verhoogd risico. De Collin credit score is Ruim Voldoende. 

  • De debiteuren zijn Wenneke Beheer B.V. en Second Lifestyle B.V.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 370.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed met appartement, adres Gijsbrecht van Amstelsstraat 204-206 te Hilversum gevestigd verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 515.000,- op basis van een recent taxatierapport d.d. 21 augustus 2019.
  • De ondernemers W. B. Janssen en echtgenoot verstrekken een gezamenlijke persoonlijke borgtocht van € 75.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels materiële waarde.
  • De lening van familie ter hoogte van € 150.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de eerste 24 maanden van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden, daarna mag er € 20.000,- per jaar worden afgelost op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald vanaf aanvang.
  • De lening van de ondernemers ter hoogte van € 30.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de Collin financiering zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald vanaf aanvang.

De lening wordt rentedragend 7 dagen nadat de lening volledig is gefund. De terugtrektermijn voor investeerders is bij deze case 6 dagen.

Leendoel

De financiering wordt aangewend voor de aankoop met bijhorende kosten van het bedrijfspand met bovenliggende appartement in Hilversum waarin de winkel is gevestigd.

Ondernemer

Wenneke Janssen (1978) heeft 15 jaar geleden samen met haar moeder de eerste gezamenlijke winkel in Hilversum geopend. Haar moeder had daarvoor al meer dan 25 jaar een dergelijke winkel in Amsterdam. Wenneke is na haar opleidingen eerst gaan werken, maar is er daarna toch achter gekomen dat ze het liefst wilde ondernemen met haar moeder. Na de opening van de eerste winkel volgde al snel de tweede vestiging in Huizen. Inmiddels runt ze de winkels al meer dan vijf jaar zonder haar moeder en met haar man Tim (1975) waarmee ze ook de derde vestiging in Amersfoort is gestart.

Beide ondernemers zijn enthousiaste, sociale doorzetters met oog voor detail en hart voor hun onderneming.

Onderneming

Second Lifestyle verkoopt tweedehands kleding en aanverwante artikelen zoals tassen en schoenen. Hiervoor heeft men drie winkels in Hilversum, Huizen en Amersfoort. De goederen worden ingenomen van veelal particulieren (en soms kledingwinkels), worden zorgvuldig gescreend en de verkoopbare spullen worden daarna maximaal twee maanden in de winkel gehangen. De goederen worden in consignatie ingenomen en na verkoop en aftrek van de BTW wordt de opbrengst 50/50 gedeeld met de eigenaar van de goederen. Indien na twee maanden het artikel niet is verkocht kunnen de eigenaren de goederen komen ophalen. Op deze manier is er zeer frequent nieuw aanbod in de winkels. In totaal heeft men meer dan 26.000 particulieren die goederen aanbrengen. Circa 80% van wat in de winkels wordt aangeboden wordt ook daadwerkelijk verkocht.

Circulaire economie
Hergebruik van goederen is onderdeel van de verduurzaming van de samenleving. Hierdoor wordt de groep van geïnteresseerde kopers van nette maar gebruikte kleding steeds groter, vooral ook in de midden en hogere inkomens. Het aanbod van de kleding is om dezelfde redenen al veel groter dan kan worden verwerkt, waardoor de kwaliteitseisen van de intake omhoog zijn gegaan en de omloopsnelheid in de verkoop is verhoogd. Het verleden heeft ook geleerd dat deze werkwijze relatief ongevoelig is voor economische schommelingen. De intrede van de online verkoop via webshops is concurrentie hoewel het proces van innemen van kleding en screening zoals Second Lifestyle B.V. dat doet arbeidsintensief is wat een drempel is voor de opstart voor een dergelijke webshop. Het grote voordeel van de werkwijze van Second Lifestyle B.V. is dat er geen eigen en betaalde voorraad in de winkels aanwezig is, alles in consignatie. 

Aankoop bedrijfspand
Het aangekochte pand is het pand waarin de winkel in Hilversum nu reeds is gevestigd. Het pand dateert uit 1905 en is in 1999 voor het laatst gerenoveerd. Het perceeloppervlak is 204 m2. Het totaal Bruto Vloeroppervlak is 352 m2. Het betreft een winkelpand met daarboven een appartement. Het appartement is verhuurd. De taxateur geeft aan dat de bereikbaarheid en functionaliteit goed is en dat de ligging, bouwkundige staat en staat van onderhoud voldoende zijn. De erkend taxateur heeft de marktwaarde op 16 augustus 2019 bepaald op € 515.000,- in een recent taxatierapport d.d. 21 augustus 2019.

Juridische structuur


 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop pand € 525.000,-
Bijbehorende kosten € 25.000,-
Totaal € 550.000,-
Achtergestelde leningen € 180.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 370.000,-

Leenbedrag: € 370.000,-
Rente: 6,0%
Looptijd: 60 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing van € 1.186,45 en een slottermijn van € 300.000,-

De lening wordt rentedragend 7 dagen nadat de lening volledig is gefund. De terugtrektermijn voor investeerders is bij deze case 6 dagen.

Na 24 maanden mag de lening tegen een vergoeding van 3 maanden rente, in plaats van de in de Algemene Voorwaarden opgenomen 6 maanden, geheel worden afgelost

Er is geen sprake van andere financieringen.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Wenneke Beheer B.V. en Second Lifestyle B.V.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 370.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed met appartement, adres Gijsbrecht van Amstelsstraat 204-206 te Hilversum gevestigd verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 515.000,- op basis van een recent taxatierapport d.d. 21 augustus 2019.
  • De ondernemers W. B. Janssen en echtgenoot verstrekken een gezamenlijke persoonlijke borgtocht van € 75.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels materiële waarde.
  • De lening van familie ter hoogte van € 150.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de eerste 24 maanden van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden, daarna mag er € 20.000,- per jaar worden afgelost op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald vanaf aanvang.
  • De lening van de ondernemers ter hoogte van € 30.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de Collin financiering zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald vanaf aanvang.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Wenneke Beheer B.V. is Minimaal risico. De kwalificatie voor Second Lifestyle B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de jaarcijfers 2018 van Second Lifestyle B.V. en de prognose, gebaseerd op de halfjaarcijfers 2019, over 2019 en 2020. De overall score is Ruim Voldoende.

Rentabiliteit
De omzet over de 2 winkels die in Second Lifestyle zitten bedroeg in 2018 € 672.000,- met een overschot in de operationele cashflow van € 12.000,-. Op basis van de tussentijdse cijfers verwacht men voor 2019 een omzet van € 695.000,- met een operationele cashflow van € 37.000,-. In de derde winkel in Second Lifestyle Company verwacht men voor 2019 een omzet van € 315.000,- en een kleine positieve cashflow te realiseren. Na aankoop van het pand vervallen de huurlasten van € 43.000,- en wordt er huur ontvangen door de verhuur van het appartement in het aangekochte pand. Daar tegenover komen de exploitatiekosten voor het pand en de financieringslasten. De nieuwe lasten zijn niet hoger dan de vervallen huurlasten waardoor in 2020 de cashflow bij gelijkblijvende omzet en resultaat Ruim Voldoende zal zijn voor de financieringsverplichtingen. We kwalificeren de rentabiliteit als Ruim Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit is per ultimo 2018 20% op balans van € 321.000,-. Door de aankoop van het pand, de inbreng van de achtergestelde leningen en de verwachte resultaten 2019-2020 verandert de solvabiliteit volgens prognose per ultimo 2020 tot 32% op een balanstotaal van € 929.000,-. In de balans is ook een vordering op privé opgenomen ter financiering van de woning in privé. Omdat hier de woning tegenover staat hebben we deze niet gecorrigeerd. De solvabiliteit kwalificeren we als RuimVoldoende.

Liquiditeit
De current ratio ultimo 2018 is 1,8. Op de balans staat een forse liquide positie en ook een forse crediteurenpositie. De crediteuren zijn 20.000 eigenaren die kleding hebben aangeboden die verkocht is. De liquiditeit kwalificeren we als Goed.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Liquiditeit: Goed
Overall: Ruim Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-12213 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-10-2019 om 11:36
investeerder-40004 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
03-10-2019 om 11:35
investeerder-36680 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-10-2019 om 11:35
investeerder-7358 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-10-2019 om 11:35
investeerder-49678 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-10-2019 om 11:34

Ondernemer

Wenneke Janssen en Tim Heere

Crowdfund Coach


Marc Kogels