25149

Sellian

€ 150.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 162
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

13 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 18-08-2016 in 2 uur volgeschreven door 162 investeerders

Samenvatting

Sellian B.V. helpt bedrijven die belemmerd worden in hun groei door de inzet van effectieve marketing en sales. Activiteiten worden geëxploiteerd in een meervoudige BV-constructie. Wij bieden onze diensten aan in een servicemodel en verzorgen daarbij delen van het commerciële proces. De nadruk van de dienstverlening ligt op het vergroten van de naamsbekendheid en het genereren van leads voor opdrachtgevers in het MKB. Deze opdrachtgevers hebben veelal zelf geen volwaardig commercieel team en missen de expertise en focus om een optimaal resultaat te boeken. Sellian doet dit door de combinatie van internet marketing en het bouwen aan – en onderhouden van een klantrelatie via persoonlijk contact. Deze combinatie betreft tevens de Unique Buying Reason, een belangrijk onderscheidend vermogen van Sellian. Sellian maakt daarbij gebruik van slimme software en jarenlange kennis en ervaring in marketing en sales. Wij adviseren niet, maar realiseren en committeren ons aan het resultaat van onze klanten.

Financieringsbehoefte

De totale investeringsbehoefte van Sellian bedraagt € 185.000,–. Hiervan is € 35.000,– met eigen middelen gefinancierd.
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund € 150.000,-. De looptijd is 60 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Structuur

De aandeelhouders van Sellian B.V. zijn de persoonlijke holdings van Ernst Wallinga en Goeran de Pater. Zij hebben elk 50% van de aandelen in hun bezit. Daarnaast heeft Ernst Wallinga nog 3 andere bedrijven waarvan hij door middel van zijn personal holding aandeelhouder is.

Risico

Dun & Bradstreet kwalificeert een Verhoogd risico voor Sellian B.V. aangezien de onderneming nog geen jaar oud is. De overall Collin Credit Score komt na neerwaartse bijstelling uit op Ruim Voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn Sellian B.V., Erwal Beheer B.V. en Goeran Beheer B.V. Ernst Wallinga geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,–. Goeran de Pater geeft eveneens een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,–. Daarnaast is er een non-onttrekkingsverklaring ter handhaving van een solvabiliteit van 30% overeengekomen voor Sellian B.V. Tenslotte worden er een twee overlijdensrisicoverzekeringen op de leven van beide aandeelhouders afgesloten, elk voor een verzekerd bedrag van € 75.000,–. Deze worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Video Pitch

Leendoel

Tot op heden hebben wij de opstart en de eerste groei van het bedrijf zelf gefinancierd. Additionele financiering ad € 150.000,- is nodig als werkkapitaal om de beoogde groei te kunnen realiseren. De gevraagde financiering is nodig om de dienstverlening in abonnementsvorm verder te kunnen standaardiseren, zodat de organisatie snel kan opschalen. Daarnaast wordt de financiering gebruikt voor marketing- en sales inspanningen om Sellian nadrukkelijk in de markt te zetten en maandelijks een voorspelbaar aantal nieuwe klanten te verwerven.

Ondernemer

Goeran de Pater (1967) heeft als commercieel manager ruim 25 jaar ervaring bij sales-gedreven organisaties. Sinds 2005 is hij ondernemer en werkt hij als interim commercieel manager en adviseur voor talloze ondernemingen in het MKB, waaronder een aantal toonaangevende ondernemingen in Noord Nederland. Daarbij helpt hij ze aan meer sales en een betere structuur. De werkwijze van Goeran kenmerkt zich door zijn authenticiteit en energie. Op een prettige manier krijgt hij anderen mee waarbij het resultaat heilig is. Het motiveren van anderen kan hij als geen ander. Hij weet bij iedereen de juiste snaar te raken door zijn enthousiasme, het delen van kennis en zijn gedrevenheid. Deze vaardigheden zet hij ook in bij zijn eenmanszaak Antestare, actief op gebied van Interim Management, Training & Coaching en Werving & Selectie. Naast zijn werkzaamheden voor Sellian is Goeran voorzitter van de Sales Management Association Noord, gastdocent bij de Hanzehogeschool in Groningen en is actief betrokken bij de ontwikkeling van het sales vak. 

Ernst Wallinga (1965) is van oorsprong milieutechnoloog, maar ontwikkelde zich al vroeg tot manager. Hij heeft zich postdoctoraal laten scholen in organisatie advies en verandermanagement. Sinds 2003 is hij ondernemer en heeft hij nationaal en internationaal gewerkt voor een breed scala aan bedrijven. Hij heeft na een carrière als project- en interimmanager de overstap naar de wereld van de managementconsultancy en verandermanagement gemaakt. In een groot deel van de opdrachten speelde het veranderen en ontwikkelen van een nieuwe marktstrategie en het operationaliseren daarvan een dominante rol. Ernst is een sterke netwerker die graag mensen en organisaties verbindt. Door een goed ontwikkeld commercieel gevoel te combineren met het snel inhoudelijk tot de kern komen, hielp hij diverse ondernemingen in het realiseren van hun doelstellingen. De laatste jaren heeft hij zich gespecialiseerd in de snelle ontwikkelingen rondom marketing en sales strategie.
Verder is Ernst sinds 2014 partner bij Meertens Tendermanagement waar hij middelgrote tot grote ondernemingen adviseert over de strategie voor het winnen van grote contracten.

Beide ondernemers hebben ruime ervaring in ondernemerschap en beschikken over een groot en kwalitatief uitstekend netwerk. Goeran en Ernst zijn beiden partner in Anser, een bureau voor organisatieadvies en interim management. Ernst is oprichter van Anser Groep B.V. en vanuit Erwal Beheer B.V. voor 50% eigenaar. Dit bedrijf bestaat sinds 2007, kent een prima vermogenspositie en dito rendementen. Anser heeft bewezen in een sterk neergaande markt te kunnen groeien. Anser is geen onderdeel van de financieringsvraag. Collin heeft de beschikking over de cijfers van de buiten de financieringsgroep vallende entiteiten en kan bevestigen dat deze een positief beeld geven over de ondernemerskwaliteiten.

Motivatie
Wij zijn met Sellian gestart vanuit de ervaring dat MKB-bedrijven hun marketing en sales onvoldoende benutten om het verschil te kunnen maken, waarbij vooral nog wordt gewerkt met oude methodes die niet meer effectief zijn. De snelle ontwikkelingen in het vak (waarbij online technologie een steeds grotere rol speelt) zijn voor MKB-ondernemingen relatief onbekend en nauwelijks bij te houden. Daardoor bestaat een grote vraag naar commerciële ondersteuning door realisatie van (delen van) de marketing en sales in plaats van het erover adviseren. Sellian speelt in op deze behoefte en biedt haar klanten een laagdrempelige en schaalbare toegang tot een team specialisten dat gebruik maakt van de nieuwste inzichten en technologieën zonder daarvoor eigen mensen op te hoeven leiden en te moeten investeren in complexe systemen en processen.

Onderneming

Met de komst van het internet zijn marketing en sales voorgoed veranderd. Daar waar vroeger de verkoper de meeste troefkaarten in handen had en de klant weinig wist, is het tegenwoordig de kopende partij die zeer goed weet wat er te koop is en daardoor al snel weet wat hij wil. 
Op het gebied van marketing is de markt door onlinestrategieën al enkele jaren stevig in beweging. Het vakgebied sales staat nog aan de vooravond van een transitie. Met name het MKB weet niet goed hoe hier mee om te gaan. Het overziet de strategische implicaties niet en heeft onvoldoende kennis van ‘het nieuwe verkopen’.

Sellian richt zich op MKB-bedrijven met tussen de 20 en 200 medewerkers. In eerste instantie zullen wij hoofdzakelijk bedrijven in de zakelijke dienstverlening en handelsbemiddeling bedienen. Wij onderscheiden ons van de concurrentie door de combinatie van marketing en sales en dit aan te bieden als een service. Door een gestandaardiseerd proces, waar gebruikt wordt gemaakt van de nieuwste (online) technologieën, zijn wij in staat onze klanten tegen relatief lage kosten een hoog commercieel rendement te bieden. Door de dienstverlening in de vorm van een abonnement aan te bieden, wordt contractwaarde opgebouwd én een langdurige relatie met de klanten gerealiseerd. Bijkomend voordeel van een abonnement is dat de maandelijkse kosten lager worden en onze klanten sneller zullen kopen.

Visie en missie
Elk bedrijf kan meer verkopen wanneer het zich realiseert dat ieder commercieel proces bestaat uit een keten met meerdere elkaar opvolgende stappen en dat deze zo sterk is als zijn zwakste schakel. Sellian versterkt deze schakels en helpt daarmee bedrijven die belemmerd worden in hun groei door de inzet van effectieve marketing en sales.

Doelstellingen
Sellian heeft de ambitie om leidend in Nederland te zijn op het gebied van Marketing en Sales as a service.

Positionering
In de markt zijn de meeste concurrenten actief in advisering op het gebied van marketing dan wel het uitvoeren van verkoopactiviteiten door (koude) telefonische acquisitie. Wij onderscheiden ons door zowel marketing als sales als een dienst te combineren en daarbij gebruik te maken van de nieuwste inzichten en online technologieën. Het unieke concept van Marketing en Sales as a Service is dat een gestroomlijnd en schaalbaar commercieel proces bereikbaar wordt voor het MKB, waardoor een voorspelbare omzetgroei dichterbij komt.

Focus
De dienstverlening van Sellian dekt het totale commerciële proces af. Echter, de focus ligt op het leveren van twee diensten in abonnementsvorm, namelijk Inbound Marketing en Inbound Sales. Deze diensten leveren voor de opdrachtgevers gegarandeerd een vooraf overeengekomen aantal gekwalificeerde verkoopleads op. Onderstaand schetsen wij dit aanbod.

Inbound Marketing en Inbound Sales
Om iets te kunnen verkopen aan een bedrijf is het van belang in gesprek te komen met de juiste personen. Daarnaast is het belangrijk om het juiste moment de juiste informatie te presenteren; een potentiële klant (prospect) doorloopt de volgende fases in zijn aankoopproces (buyers journey): 

  1. Bewustwording van zijn vraag 
  2. Overwegen van mogelijke oplossingen
  3. Beslissen welke oplossing het beste is

Gedurende dit proces heeft de klant behoefte aan verschillende soorten van informatie. In onze aanpak helpen wij de klanten met het kiezen van de juiste oplossing. Sellian gaat daarbij primair uit van de vraag en de context van de klant en past de argumentatie voor het aanbod van de verkoper daar zo goed mogelijk op aan. Wij helpen de klant iedere keer een stapje verder in het aankoopproces. Wanneer de klant uiteindelijk koopt en enthousiast wordt in het gebruik ervan, kan deze beslissen tot herhalingsaankopen en onze dienstverlening aan anderen aanbevelen. Een en ander is onderstaand geschetst.

organigram” class=img-responsive

Wij zorgen in eerste instantie dat vreemden worden omgezet in bekenden. Dit doen we door Inbound Sales (IS) en door Inbound Marketing (IM). Met behulp van een geïntegreerd marketing en salesplatform volgen wij iedere lead vanaf het moment dat deze een pagina op de website van onze opdrachtgever bezoekt, een e-mail opent en via sociale media actief is. Vanaf het eerste contact wordt de dialoog met de prospect gaande gehouden en krijgt deze steeds weer aanvullende informatie, afgestemd op zijn specifieke situatie en de fase van het aankoopproces waarin hij zich bevindt. Per fase is andere informatie nodig: in de bewustwordingsfase zit niemand te wachten op alle details van een oplossing. Eerst dient de klant zicht te krijgen op zijn probleem, alvorens na te denken over een oplossing. En pas dan gaan we met de klant in gesprek over onze oplossing.

Onderstaand is een overzicht gegeven van het type informatie (content) per fase:

organigram” class=img-responsive
Sellian is online te vinden via de website http://www.sellian.nl
op LinkedIn via https://www.linkedin.com/company/10243537 en 
op Facebook via https://www.facebook.com/selliansalesasaservice

Structuur
organigram” class=img-responsive

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Huisvesting en inventaris € 15.000,-
Techniek (ICT, CRM, website) € 30.000,-
Onder handen werk € 45.000,-
Werkkapitaal  € 95.000,-
Totale financieringsbehoefte € 185.000,-
Inbreng eigen middelen (reeds geïnvesteerd) € 35.000,-
Te financieren via Collin Crowdfund € 150.000,-

De afgelopen maanden hebben beide ondernemers naast vermelde eigen inbreng veel tijd en middelen geïnvesteerd in het bedrijf. De financiering is nu nodig om de onderneming vanuit de eerste groeifase versneld door te laten groeien.

De ontwikkeling van Sellian verloopt volgens prognose. De geïntegreerde aanpak heeft zich bij meerdere klanten bewezen en deze klanten zijn voor een groot deel al geconverteerd naar onze jaarabonnementen, zodat de eerste contractwaarde met een langlopend karakter aanwezig is. Met diverse bedrijven zijn we in gesprek om ook deze te bedienen via de marketing en sales abonnementen. Om ervoor te zorgen dat deze dienstverlening voorspelbaar en schaalbaar is zullen de werkprocessen verder gestandaardiseerd worden. Om vervolgens de commerciële groei te realiseren zijn extra marketing- en salesinspanningen nodig. Zo zal een nieuwe website gebouwd worden, een marketingcampagne worden gestart en worden beide vennoten vrijgemaakt voor verkoopactiviteiten. Als genoemd zijn wij ondertussen al met diverse nieuwe klanten in gesprek om meerdere projecten op te starten. De snelheid waarmee we daaraan invulling kunnen geven hangt samen met het beschikbaar komen van de financiering.

Leenbedrag: € 150.000,–
Rente: 7,5%, 
Looptijd: 60 maanden, maandelijkse lineaire aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Sellian B.V., Erwal Beheer B.V. en Goeran Beheer B.V.
  • De heer E.A. Wallinga geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment een materiële waarde.
  • De heer G. de Pater geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment een materiële waarde.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een non-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Sellian B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 30% of lager is.
  • Er worden twee overlijdensrisicoverzekeringen afgesloten, elk op het leven van 1 van de aandeelhouders, van elk € 75.000,-. Deze worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert een Verhoogd risico voor Sellian B.V. aangezien de onderneming nog geen jaar oud is. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Voor de beoordeling is uitgegaan van een meerjaren exploitatie- en liquiditeitsbegroting, die onderbouwd worden door een goed onderbouwd businessplan. De overall Collin Credit Score komt uit op Ruim Voldoende.

Rentabiliteit
Het resterende jaar 2016 dient gezien te worden als een opstartjaar, er is dan ook logischerwijs sprake van een netto cashflow tekort. Het realiseren van de prognose 2016 ligt tot op heden op schema. De eerste klanten zijn inmiddels gecontracteerd met een omzet tot nu van € 60.000,-. Deze zal bij een maandelijkse groei van het aantal klanten doorgroeien naar € 215.000,- per ultimo 2016. Aangezien gewerkt wordt met abonnementen dragen deze klanten ook in 2017 bij aan de rentabiliteit. 
Per 2017 is de rentabiliteit naar verwachting snel groeiend met een voorzien netto cashflow overschot van € 166.000,-. De taakstelling is de aanwas van klanten. Uit de exploitatieprognose, uitgebreid uitgewerkt per activiteit (IM, IS en Projecten), wordt een behouden maandelijkse aanwas voorzien. Op basis van de commerciële vaardigheden, de bewezen ondernemerskwaliteiten en het brede netwerk van beide aandeelhouders wordt deze taakstelling als haalbaar beoordeeld. De groei in klanten in combinatie met het gekozen verdienmodel middels abonnementen zorgt er voor dat de prognose 2017 en verder als realistisch wordt beoordeeld. In de exploitatieprognose is gerekend met de minimale abonnementsduur per activiteit. Met mogelijke verlengingen van abonnementen is in de prognose beperkt rekening gehouden. Vanaf 2017 wordt een score verwacht van Excellent. Voorzichtigheidshalve wordt de score vooralsnog, rekening houdend met het opstartjaar 2016, neerwaarts bijgesteld naar Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De opstart is gefinancierd met eigen middelen en had voornamelijk betrekking op tijd, reiskosten en ICT. Jaarcijfers zijn nog niet voorhanden. Er is sprake van een verlengd boekjaar (opstart oktober 2015). De vermogenspositie bij de start is 18% op een balanstotaal van € 185.000,-. Groei en ontwikkeling van het eigen vermogen is naar verwachting goed op basis van de gedegen prognoses. De balansomvang is beperkt aangezien geen grote investeringen gedaan hoeven te worden in activa. Bovendien is geen rekening gehouden met activering van contract waarden. De vermogensgroei zal voornamelijk liquide zijn. Voor 2017 wordt een solvabiliteit verwacht > 60% (Excellent). De score wordt – rekening houdend met het opstartjaar 2016 – vastgesteld op Voldoende.

Liquiditeit
De liquiditeitsbehoefte is onderbouwd door middel van een goed onderbouwde liquiditeitsprognose. Hieruit blijkt dat de eerste groeifase van de onderneming een wissel zal trekken op de liquiditeitspositie. De gevraagde financiering voorziet hierin. Vanaf eerste kwartaal 2017 zal Sellian volgens de liquiditeitsprognose in staat zijn de groei zelf te financieren vanuit eigen cashflow. Bij aanvang van de financiering is de liquiditeitspositie Voldoende, vanaf 2017 zal deze volgens prognose toenemen tot excellent (current ratio = vlottende activa/ vlottende passiva > 10,0). Overall wordt de liquiditeit als Ruim voldoende beoordeeld.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Ruim Voldoende
Overall: Ruim Voldoende

Extra beloning

Investeerders belonen wij met een voucher die recht geeft op een éénmalige korting op de inrichtingskosten van een campagne bij afname van een marketing en sales jaarabonnement. De kortingen zijn als volgt:

  • € 350,- korting bij een investering vanaf € 1.000,-.
  • € 750,- korting bij een investering vanaf € 2.500,-.

De kortingsbonnen kunnen ook worden ingewisseld voor een lezing/training van maximaal 2 uur over het onderwerp “verkopen in het internet tijdperk”. Dit kan in overleg plaats vinden bij Sellian in Groningen, maar ook op een door de investeerder beschikbaar te stellen locatie ergens in Nederland voor een door de investeerder te kiezen publiek.
De kortingsbonnen zijn overdraagbaar aan een andere ondernemer en niet inwisselbaar voor geld of andere producten dan wel diensten. De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-2658 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
18-08-2016 om 11:52
investeerder-12933 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-08-2016 om 11:50
investeerder-15616 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-08-2016 om 11:49
investeerder-2057 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-08-2016 om 11:48
investeerder-20658 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
18-08-2016 om 11:48

Reacties

Investeerder – 2595
18-08-2016 10:44
Ik heb twee vragen: 1. De kredietbehoefte is mij niet duidelijk. Onderhanden werk plus werkkapitaal bedragen tezamen € 140.000 in een startende dienstverlener. Dat begrijp ik niet. Waar is het geld voor nodig? Waarin wordt het werkkapitaal echt geïnvesteerd? Waarin wordt onderhanden werk echt geïnvesteerd? Is er daadwerkelijk cash out t.b.v. dienstverleningsopdrachten? Of betreft dit wellicht de managementfee voor de ondernemers gedurende de periode dat er nog niet voldoende verdiend wordt? 2. Waarom wordt geen borgstelling voor het volledige bedrag gegeven? Het betreft veel risico in het begin, als de lening nog maximaal is. Nu ligt het startrisico bij de investeerders.

E.A. Wallinga
18-08-2016 11:14
Werkkapitaal is nodig voor het standaardiseren van de interne processen en voor de eigen sales en marketing zodat de verkoopdoelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Het betreft slechts in zeer beperkte mate management-fee’s van de ondernemers. Er is voor hen slechts zeer beperkte afhankelijkheid 2016-2017 van Sellian door lopende opdrachten. Beide ondernemers staan borg voor 2/3 van de gevraagde lening. Daarnaast is tevens een overlijdens-risico verzekering afgesloten door beide ondernemers welke verpand is tbv de investeerders. Het startrisico is daarmee voldoende afgedekt.
Investeerder – 12895
18-08-2016 10:44
Welke omzet hoort er bij het verwachte cashflow overschot van 166k in 2017? Hoeveel klanten zijn dit en wat zijn de kosten per abonnement voor klanten. Op de website van Sellian kan helaas niet geklikt worden op “Overzicht abonnementen”. Wat is de marge die behaald wordt op nieuwe abonnementen en hoe is de opzegbaarheid van abonnementen?

E.A. Wallinga
18-08-2016 10:58
De verwachte omzet 2017 bedraagt € 1,3mio met een bruto resultaat van €220K. Eind 2017 bedraagt de contractwaarde op de abonnementen ruim € 2mio. Dit wordt gerealiseerd door 200 klanten. De overeenkomsten zijn op jaarbasis en daarna opzegbaar per kwartaal.

Ondernemer
Ernst Wallinga
Goeran de Pater

Crowdfund Coach


Benno van der Werf