48671

SEMM Concepts

€ 30.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 69
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 11-06-2024 in 1 uur volgeschreven door 69 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam SEMM Concepts
Sector Standbouwbedrijf
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 01-04-2014
Website www.semmconcepts.nl

Leendoel

De heer Arts exploiteert een standbouwbedrijf. Om zijn liquiditeitspositie te versterken is er behoefte aan werkkapitaal. 

Er wordt een lineaire lening van € 30.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 30.000
Collin Direct € 30.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer is de heer T.H.L. Arts, handelend onder de naam SEMM Concepts. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de geldnemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde op onroerend goed in privé.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 30.000,- op het woonhuis aan de Breyenrode 61, 6365 CT, Schinnen, kadastraal bekend als sectie D, nummer 4312, te Schinnen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 150.000,- en een openstaande schuld van € 118.670,- per d.d. 31-12-2023. Het onroerend goed kent een waarde van € 234.000,- op basis van de WOZ-waarde met waardepeildatum 01-01-2023.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor SEMM Concepts is Gemiddeld risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de aangeleverde aangiftes Inkomstenbelasting over de laatste jaren en de prognosecijfers 2024. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De overige financiers zijn de Gemeente Beeksaelen en Qredits. Het grootste gedeelte van deze schuld bestaat uit Corona-steun die is ontvangen. 

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2023 – Balans Na Investering

Activa

  2023 BNI
Vaste activa € 4.000 € 4.000
Vlottende activa € — € 30.000
Totaal € 4.000 € 34.000

Passiva

  2023 BNI
Eigen vermogen € -31.000 € -31.000
Langlopende schulden € 20.000 € 44.000
Kortlopende schulden € 15.000 € 21.000
Totaal € 4.000 € 34.000

Winst- en verliesrekening 2023 – prognose 2024

  2023 2024
Omzet € 124.000 € 125.000
Bruto winst € 65.000 € 65.000
Kosten € 22.000 € 24.000
Resultaat € 43.000 € 41.000

Bijlage(n)

  • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
11-06-2024 om 14:03
Anonieme investeerder heeft € 300 geïnvesteerd.
11-06-2024 om 14:03
investeerder-5067 heeft € 300 geïnvesteerd.
11-06-2024 om 14:03
investeerder-39530 heeft € 100 geïnvesteerd.
11-06-2024 om 14:03
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
11-06-2024 om 14:03

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders