32488

Sempro Technologies B.V.

€ 700.000  |  7,5% rente  |  48 maanden  Investeerders: 537
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

10 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 21-06-2019 in 3 dagen volgeschreven door 537 investeerders

Samenvatting

Wijziging verdeling leenbedragen

De verdeling van de leenbedragen op de platformen Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding zijn gewijzigd. De totale investeringsbehoefte van € 1.000.000,- blijft ongewijzigd. Er wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde communicerende vaten.

Het oorspronkelijke leenbedrag via Collin Crowdfund is gewijzigd van € 750.000,- naar € 700.000,-.
Het oorspronkelijke leenbedrag via Knab Crowdfunding is gewijzigd van € 250.000,- naar € 300.000,-.

Aangezien de totale investeringsbehoefte gelijk blijft, is de pitch hier niet verder op aangepast.

20 juni 2019
Collin Crowdfund

Sempro Technologies (hierna ‘Sempro’) is een snelgroeiende onderneming in de semiconductor industrie. Men wist twee keer op rij de omzet te verdubbelen en heeft de ambitie om dit ook in 2020 te realiseren. Sempro is een specialist op het gebied van trim, form en singulation. Sempro levert machines om pootjes van een chip te buigen en te knippen. De sectoren waar Sempro zich op richt zijn automotive, space, medical en energy. 

Dit zijn snelgroeiende sectoren door bijvoorbeeld de toename van de vraag naar elektrische auto’s. In deze auto’s worden chips geplaatst die Sempro met haar machines voorbereidt. Door de technische voorsprong kan Sempro meeliften op de marktontwikkelingen en heeft als doel sneller te groeien dan de markt.

De drijvende kracht achter het bedrijf is DGA Ewald Peters, al 30 jaar actief in de semiconductor industrie. Sinds 2009 is Ewald Peters 100% eigenaar/directeur van Sempro Technologies B.V. en zusterbedrijf Sempro Technology SDN BHD in Maleisië. Door zijn wereldwijde ervaringen weet Ewald Peters de grote multinationals aan zich te binden en voldoet hij aan de hoge kwaliteitseisen die bijvoorbeeld de auto industrie stelt. 

De Nederlandse activiteiten richten zich met name op het ontwikkelen en bouwen van machines. In Maleisië worden (seriematig) onderdelen geproduceerd voor nieuwe machines, die in Nederland worden geassembleerd, en voor geleverde machines, waar de onderdelen rechtstreeks worden geleverd aan de klant. De kracht van Sempro is gelegen in het ‘onder één dak’ ontwikkelen en produceren van machines én de onderdelen en toebehoren te kunnen leveren. Dit is uniek in de markt. 

Financieringsbehoefte
De totale financieringsbehoefte bedraagt € 1.500.000,-, waarvan € 500.000,- via een factormaatschappij wordt verzorgd. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 750.000,- en de gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 250.000,-. De looptijd is 48 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. Vanaf de 7e maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 42 maanden. 

De ondernemer heeft in dit geval de mogelijkheid om medio volgend jaar een nieuwe financiering aan te vragen waarbij de nieuwe investeerders pro rata parte meedelen in de zekerheden van deze financiering en per 1 januari 2021 de mogelijkheid de lening uit eigen middelen volledig vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente voor de investeerders van 3 maanden. De rente bedraagt 7,5% per jaar gedurende de hele looptijd. 

Risico
De Nederlandse groei van het bouwen van machines heeft impact op de liquiditeitsontwikkeling van Sempro Technologies B.V., met name als gevolg van voorfinanciering van inkoop. Blijkens de door Collin geanalyseerde liquiditeitsbegroting is er een financieringsbehoefte van minimaal € 800.000,- (conservatief opgesteld) naast een factorlijn. Rekening houdende met extra comfort in de liquiditeitsruimte van € 200.000,- (5% van de Nederlandse omzet) wordt een lening van € 1.000.000,- gevraagd. 

Dun & Bradstreet kwalificeert het bedrijf Sempro Technologies B.V. als Verhoogd Risico. De Collin Credit Score is Ruim Voldoende. De debiteuren zijn B2B Technologies B.V., Sempro Technologies B.V. en Sempro Technology SDN BHC.

DGA Ewald Peters geeft een borgstelling af voor een bedrag van € 250.000,-, gesecureerd door een tweede hypotheek op zijn privé woonhuis. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. 

Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 150.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed gevestigd aan de Roggeweg 28 te Nijmegen. Dit bedrijfspand heeft een marktwaarde van € 148.000,-. Daarnaast wordt verpanding van de inventaris, voorraden en onderhanden werk verkregen. 

De totale financieringsaanvraag bedraagt € 1.000.000,-. Collin Crowdfund en zusterplatform Knab Crowdfunding hebben een samenwerkingsovereenkomst. Om maximaal gebruik te maken van de samenwerking zal op beide platformen de financieringsaanvraag worden opengezet. De financieringsaanvraag zal initieel opengezet worden met € 750.000,- bij Collin Crowdfund en bij zusterplatform Knab Crowdfunding voor €250.000,-. Om de gehele fundingcapaciteit van beide platformen zo goed mogelijk te benutten creëren we zogenaamde communicerende vaten door de mogelijkheid open te houden de hoogte van de leenbedragen bij beide platformen te kunnen verhogen respectievelijk verlagen naar aanleiding van het verloop van de funding op beide platformen. Hiermee maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden om een succesvolle funding te realiseren. 

De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen. Voor beide aanvragen gelden eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie. Zowel de lening via Collin Crowdfund als de lening via Knab Crowdfunding wordt rentedragend 7 dagen nadat beide leningen volledig zijn gefund. De terugtrek termijn voor investeerders is bij deze case 6 dagen.

Video Pitch

Leendoel

De totale investering om de groei van Sempro Technologies B.V. te financieren bedraagt € 1.500.000,-. Door de levering van machines is er een financieringsbehoefte om debiteuren te bevoorschotten. Dit wordt door een factormaatschappij verzorgd tot een maximum van € 500.000,-. 

Het resterende deel bedraagt € 1.000.000,- en betreft voorfinanciering van inkoopactiviteiten in relatie tot de onderhanden zijnde, gerealiseerde orders voor de bouw van machines. Daarnaast een herfinanciering van een hypothecaire lening en een krediet van de huisbankier (totaal € 220.000,-), waardoor afgegeven zekerheden vrijkomen voor de Collin investeerders. De ondernemer wil dit bedrag door middel van crowdfunding financieren. 

Ondernemer

De heer Ewald Peters (50) is medeoprichter en sinds 2009 100% eigenaar directeur van Sempro Technologies B.V. en Sempro Technology SDN BHD in Maleisië. Ewald Peters is 30 jaar actief in de semiconductor markt. Na de opleiding mechanisch engineering heeft hij diverse technische opleidingen op hbo-niveau gevolgd en zich via managementopleidingen verder doorontwikkeld. 

Ewald Peters is begonnen als mechanisch engineer in de factory automation en heeft in die tijd de wereld van de semiconductor industrie verkend. Gedurende zijn loopbaan heeft hij in menig werelddeel gewerkt en vanuit diverse invalshoeken ervaringen opgedaan in de semiconductor industrie.

“De markt is fascinerend met de nieuwste technieken en sterk groeiend met veel mogelijkheden”.

Door de jarenlange ervaring in de markt heeft Ewald Peters met zijn bedijf Sempro een grote naamsbekendheid ontwikkeld wat zich uit in een breed netwerk. Hij is in staat het juiste team samen te stellen. Mede door zijn markt- en vakkennis en het grote doorzettingsvermogen is hij in staat multinationals, met doorgaans lange beslissingstrajecten, aan zich te binden.

Onderneming

Sempro Technologies B.V. is met haar zusteronderneming Sempro Technology SDN BHD een specialist op het gebied van trim, form en singulation. Met andere woorden Sempro levert machines om de pootjes van een chip te buigen en te knippen. 

Sempro ontwikkelt zelf de machines en levert standaard systemen, met klantspecifieke oplossingen toegevoegd aan het eindproduct. 

De klantbasis bestaat uit multinationals zoals bijvoorbeeld Apple, Valeo, Melexis, NXP en Tesla. Eén van de belangrijke markten is de automotive industrie. Deze sector is snelgroeiend door de ontwikkeling van de vraag naar elektrische of waterstof auto’s. In deze auto’s worden chips geplaatst die Sempro met haar machines kan voorbereiden. Naast deze industrie is Sempro ook actief in de markt van space, medical en energy. Deze high-tech industrieën vragen om specialistische oplossingen, daar waar Sempro sterk in is.

Missie
Sempro biedt betrouwbare oplossingen van het hoogste niveau op het gebied van trim, form en singulation.

Visie
In 2025 een top 10 speler, waarbij onze klanten ons erkennen als de meest betrouwbare en toegewijde expert op het gebied van trim, form en singulation. Als expert die nieuwe, innovatieve paden betreedt en nieuwe kansen ontdekt, stelt onze combinatie van persoonlijke aanpak en diepgaand begrip van de behoeften van de klant ons in staat om de beste kwaliteitsoplossingen te bieden voor elke mogelijke vraag.

Op dit moment is de markt waarin Sempro zich bevindt aan het verschuiven van een nichemarkt naar een volumineuze ‘special product markt’. Sempro heeft zich daarbij vooraan in de markt gepositioneerd en is daarmee een snelgroeiende wereldspeler. Door de genoemde marktpositie zijn er een 3-tal wereld marktspelers die kunnen worden gezien als de belangrijkste concurrentie. De financiering zorgt ervoor dat Sempro snelheid kan houden in het bouwen van machines en zich kan doorontwikkelen tot een top 10 speler in de markt.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Financiering onderhanden zijnde orders € 780.000,-
Herfinanciering lening huisbankier € 120.000,-
Herfinanciering krediet huisbankier € 100.000,-
Financiering debiteuren € 500.000,-
Totaal € 1.500.000,-
Financiering van de debiteuren door een factormaatschappij € 500.000,-
Lening via Knab Crowdfunding € 250.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 750.000,-

Leenbedrag: € 750.000,- 
Rente: 7,5% per jaar
Looptijd: 48 maanden, met een aflossingsvrije periode van 6 maanden

Zowel de lening via Collin Crowdfund als de lening via Knab Crowdfunding wordt rentedragend 7 dagen nadat beide leningen volledig zijn gefund. De terugtrek termijn voor investeerders is bij deze case 6 dagen. Wanneer de lening niet volledig wordt gefund zijn er op basis van de liquiditeitsbegroting voldoende middelen beschikbaar om de onderhanden zijnde orders voor te financieren. De extra comfort in de liquiditeitsruimte van € 200.000,- is 5% van de verwachte omzet 2019 en biedt Sempro Technologies gewenste extra flexibiliteit. 

Afhankelijk van de ontwikkelingen bestaat vanaf medio volgend jaar de mogelijkheid voor een nieuwe financiering van maximaal € 500.000,- om verdere groei te financieren. De investeerders van deze tweede ronde zullen pro rata parte meedelen in de voor deze financiering gestelde zekerheden. Vanaf 1 januari 2021 bestaat de mogelijkheid om de lening algeheel vervroegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van 3 maanden voor de investeerders, mits er uit eigen liquiditeit wordt afgelost.

Risico

Sempro Technologies is een bedrijf in de semiconductor industrie dat in Nederland machines bouwt. In Maleisië worden onderdelen geproduceerd en rechtstreeks geleverd aan de eindafnemer. Het bedrijf ontwikkelt zich enorm snel en heeft in een relatief korte tijd een stevige marktpositie opgebouwd. Qua rentabiliteit en vermogensontwikkeling doet Sempro het goed. De liquiditeit is een aandachtspunt dat met name wordt veroorzaakt door de snelle groei. Met de voorgestelde lening en financiering van debiteuren is Sempro Technologies passend gefinancierd. Dit wordt bevestigd door de onderbouwde en door Collin geanalyseerde rentabiliteits- en liquiditeitsbegroting.

Zekerheden 

  • De debiteuren zijn Sempro Technologies B.V., B2B Technologies B.V. en Sempro Technology SDN BHD.
  • De heer Ewald Peters geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 250.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • Ter securering van deze persoonlijke borgstelling wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 250.000,- op het privé woonhuis verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 500.000,- en openstaande schuld van € 400.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 625.000,- op basis van een taxatierapport.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Roggeweg 28 te Nijmegen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 148.000,- op basis van een waardebepaling.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris, voorraad en onderhanden zijnde orders van Sempro Technologies B.V. en B2B Technologies B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen van 40%. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van B2B Technologies B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit niet minimaal 40% is op basis van Collin rekenmethodiek.
  • Afhankelijk van de ontwikkelingen bestaat vanaf medio volgend jaar de mogelijkheid voor een nieuwe financiering van maximaal € 500.000,- om verdere groei te financieren. Dit na een positieve beoordeling van de Groen Licht Commissie van Collin Crowdfund. De investeerders van deze tweede ronde zullen pro rata parte meedelen in bovengenoemde zekerheden.

Voorwaarden

  • Afgesproken wordt dat Sempro Technologies B.V. en B2B Technologies B.V. alle transactie ‘at arms length’ overeenkomen en er geen financiering wordt verstrekt aan de Maleisische dochtermaatschappij Sempro Technology SDN BHD.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Sempro Technologies B.V. is Verhoogd risico en de kwalificatie voor B2B Technologies B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de (geconsolideerde) jaarstukken van 2018 en de rentabiliteits- en liquiditeitsbegroting van 2019 en 2020. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.

Rentabiliteit
Sterk groeiende onderneming met indrukwekkende groeipercentages. Van € 1.700.000,- omzet in 2018 naar een met orders onderbouwde omzet in 2019 van € 4.500.000,-. Per 2018 bedraagt het cashflowoverschot € 428.000,-; de prognose voor 2019 komt uit op € 425.000,-. De verwachting voor 2020 is dat de omzet gaat verdubbelen tot een niveau van € 9.000.000,-. In 2020 kan Sempro Technologies conform begroting ruim twee keer de totale financieringslasten betalen uit de operationele kasstromen. Sempro Technologies heeft dit jaar een nieuwe, strategisch belangrijke klant aan zich weten te binden. Een wereldwijde speler en gespecialiseerd als toeleverancier voor de auto industrie, specifiek toegespitst op elektrische auto’s. Op dit moment vinden de eerste gesprekken plaats voor vervolgorders, gezien de behoefte en de wederzijdse tevredenheid. Met de voorgestelde opzet is Sempro Technologies passend gefinancierd om een groei naar 9 miljoen euro mogelijk te maken. In het rekenmodel komt de Rentabiliteit zeer hoog uit. Voorzichtigheidshalve, en omdat een en ander op prognoses is gebaseerd, hanteren wij voor de Rentabiliteit de score Ruim Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit op basis van de geconsolideerde balanscijfers van 2018 bedraagt 40%. Dit betekent dat de winstgevendheid voldoende is om de vermogensontwikkeling in de pas te laten lopen met de balansverlenging. In de projectiebalansen voor 2019 en 2020 wordt uitgegaan dat de solvabiliteit boven de 30% zal bedragen. De kwalificatie van de Solvabiliteit is daarmee Ruim Voldoende.

Liquiditeit
De current ratio is 1,4 (2018) en wordt begroot op 1,8 voor de komende jaren. Tot eind 2018 kon Sempro Technologies de orders volledig zelf financieren en vanaf begin dit jaar leggen de debiteuren en de onderhande zijnde orders een fors beslag op de beschikbare liquiditeit. Dit blijkt ook uit de liquiditeitsbegroting. De gevraagde lening biedt Sempro Technologies voldoende ruimte om de orders voor te financieren en ook de gewenste extra flexibiliteit. Wij kwalificeren de Liquiditeit op Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Ruim Voldoende

Extra beloning

Investeerders die € 1.500,- of meer investeren krijgen een uitnodiging voor de open dag in augustus of september om één van de ontwikkelde machines zelf te bekijken. De uitnodiging zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-38428 heeft € 3.000 geïnvesteerd.
21-06-2019 om 10:58
investeerder-36124 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-06-2019 om 10:51
investeerder-16805 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-06-2019 om 10:49
investeerder-77704 heeft € 10.000 geïnvesteerd.
21-06-2019 om 10:47
investeerder-61657 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-06-2019 om 10:39

Ondernemer

Ewald Peters

Crowdfund Coach


Tom Baerends