46263

Seres Properties

€ 1.600.000  |  8,0% rente  |  24 maanden  Investeerders: 1230
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

31 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 2-11-2023 in 10 dagen volgeschreven door 1230 investeerders

Samenvatting

Ugras Hasançebi koopt en ontwikkelt met name residentieel vastgoed in Maastricht. Naast vastgoedontwikkelaar en belegger is hij ook een internationale ondernemer. De heer Hasançebi is zowel voor zichzelf (Seres Properties en Seres Holding) als voor zijn familie actief in het vastgoed in Nederland maar heeft in het buitenland ook diverse ondernemingen.

In Seres Properties is in 2021 het onroerend goed aan de Stationstraat 51 te Heerlen aangekocht. Voor de aankoop indertijd is er naast een eigen inbreng van ca. € 500.000,- een (transformatie)financiering aangetrokken ter hoogte van € 850.000,-, met de bedoeling om het pand (deels) te gaan transformeren naar woningen. Begin dit jaar heeft de huidige huurder aangegeven het hele pand te willen huren, wat heeft geresulteerd in een langlopende huurovereenkomst tot april 2031, voor € 226.800,- op jaarbasis.

Met de gevraagde financiering wordt de huidige financier afgelost en wenst men liquiditeit vrij te maken voor verdere investeringen in het vastgoed. De Loan-to-Value (LTV; de verhouding tussen het leenbedrag en de marktwaarde) bedraagt 67% gedurende de looptijd van de lening op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 23 juni 2023 met een waarde in verhuurde staat van € 2.400.000,-.

Financieringsbehoefte
De totale investering en gevraagde financiering bedraagt € 1.600.000,-. De looptijd is 24 maanden, aflossingsvrij, met derhalve een slottermijn ter hoogte van € 1.600.000,-. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed.

 • De geldnemers zijn Seres Properties B.V. en Seres Holding B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.600.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Stationstraat 40 en 51, 6411 NK te Heerlen, kadastraal bekend als sectie D nummer 9931 te Heerlen, met appartementsindex nummers A1, A36, A37, A42, A43, A44 en A55, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde in verhuurde staat van € 2.400.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 23 juni 2023.
 • Er wordt een gezamenlijke persoonlijke borgstelling afgegeven door de heer U.H. Hasançebi en zijn partner ter hoogte van € 500.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde op het onroerend goed in privé.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres Stationstraat 40 en 51, 6411 NK te Heerlen, kadastraal bekend als sectie D nummer 9931 te Heerlen, met appartementsindex nummers A1, A36, A37, A42, A43, A44 en A55, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Geldnemers worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De lening van de heer U.H. Hasançebi (ondernemer) ter hoogte van € 423.423,- (ultimo 31-12-2022) wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.De geldnemers hebben de mogelijkheid gedurende de looptijd van de lening, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders.
 • De geldnemers hebben de mogelijkheid gedurende de looptijd van de lening, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders.
 • De geldnemers hebben de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

De lening wordt aangewend voor de (her)financiering van het onroerend goed aan de Stationstraat 40 en 51 te Heerlen.

Ondernemer

Ugras Hasançebi (1979) koopt en ontwikkelt met name residentieel vastgoed in Maastricht. Naast vastgoedontwikkelaar en belegger is meneer Hasançebi ook een internationale ondernemer.

Dhr. Hasançebi woont in Lanaken (België) en is voornamelijk actief in Maastricht. Hij is daar opgegroeid en heeft daar inmiddels een groot netwerk in het vastgoed en bij de gemeente. Zijn contact met de gemeente is erg goed gezien het aantal ontwikkelingen die hij reeds in de stad heeft gedaan. Ook heeft hij in het verleden panden van de gemeente verworven.

Onderneming

Onroerend goed
In Seres Properties is in 2021 het onroerend goed aan de Stationstraat 40 en 51 te Heerlen aangekocht. Voor de aankoop is er naast een eigen inbreng van ca. € 500.000,- een (transformatie)financiering aangetrokken ter hoogte van € 850.000,-, met de bedoeling om het pand (deels) te gaan transformeren naar woningen. Het onroerend goed betreft een bedrijfsobject (kantoorruimten) met begane grond en vier verdiepingen. Het verhuurbaar oppervlak bedraagt 1.680 m2. Locatie, object, onderhoud, courantheid, verhuurbaarheid en verkoopbaarheid worden alle in het taxatierapport als goed aangeduid.

Begin dit jaar heeft de huidige huurder aangegeven het hele pand te willen huren, wat heeft geresulteerd in een langlopende huurovereenkomst tot april 2031, voor € 226.800,- op jaarbasis. De huurder betreft een gegoede partij met een Dun & Bradstreet kwalificatie Minimaal risico en een geconsolideerd eigen vermogen van € 13.000.000,- op basis van de cijfers ultimo 2021. 

Aangezien de huidige financiering een kortlopende betreft, met als oorspronkelijk doel om het pand te gaan transformeren naar woningen, dient deze begin 2024 te zijn afgelost. Met de gevraagde financiering wordt de huidige financier afgelost en wenst men liquiditeit vrij te maken voor verdere investeringen in het vastgoed. De Loan-to-Value (LTV; de verhouding tussen het leenbedrag en de marktwaarde) bedraagt 67% gedurende de looptijd van de lening op basis van een taxatierapport met een waarde in verhuurde staat van € 2.400.000,-.

Naast eigen vastgoed(beleggingen) ontwikkelt en exploiteert meneer Hasançebi ook vastgoed wat in bezit is van de familie en waar hij zijn aandeel in heeft. Zo heeft men o.a.:

 • In het centrum van Maastricht begin 2024, 24 luxe studio’s; 
 • In Maastricht 112 appartementen opgeleverd in augustus 2023. Het complex is voor 95% verhuurd;
 • Een FoodChurch ontwikkeld in Maastricht, bestaande uit 31 woningen en horecagelegenheid in een voormalige kerk. De laatste woningen zijn medio 2022 opgeleverd.

Juridische structuur

 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering lening € 850.000,-
Liquiditeit t.b.v. vastgoed € 750.000,-
Totale investering € 1.600.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 1.600.000,-

Leenbedrag: € 1.600.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 24 maanden, aflossingsvrij, derhalve met een slottermijn van € 1.600.000,-

Overige financiers
Er is in 2021 een lening verstrekt vanuit de ondernemer (privé) aan Seres Proporties B.V. voor de aankoop van het onroerend goed in Heerlen. De lening kent een pro resto schuld ter hoogte van € 423.423,- per ultimo 2022. De rente bedraagt 4,0% en er wordt niet afgelost op de lening.
 

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificaties voor Seres Properties B.V. en Seres Holding B.V. zijn Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De scores zijn gebaseerd op de cijfers over 2022, prognoses over 2023 en 2024, het huurcontract en het taxatierapport. De overall score is Goed.

Afloscapaciteit 
Het object is thans geheel verhuurd als kantoorruimten voor een jaarlijkse huur van € 226.800,- tot en met maart 2031. De huur zal jaarlijks geïndexeerd worden. Na exploitatie-, overige- en financieringslasten resteert er een verwacht netto cashflowoverschot over 2024 ter hoogte van € 36.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit na financiering bedraagt 49% op een balanstotaal van € 4.388.000,-. Hierbij wordt er rekening gehouden met de stille reserve in het te financieren onroerend goed. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Zeer goed.

Zekerheden en voorwaarden

 • De Geldnemers zijn Seres Properties B.V. en Seres Holding B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.600.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Stationstraat 40 en 51, 6411 NK te Heerlen, kadastraal bekend als sectie D nummer 9931 te Heerlen, met appartementsindex nummers A1, A36, A37, A42, A43, A44 en A55, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde in verhuurde staat van € 2.400.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 23 juni 2023.
 • Er wordt een gezamenlijke persoonlijke borgstelling afgegeven door de heer U.H. Hasançebi en zijn partner ter hoogte van € 500.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde op het onroerend goed in privé.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres Stationstraat 40 en 51, 6411 NK te Heerlen, kadastraal bekend als sectie D nummer 9931 te Heerlen, met appartementsindex nummers A1, A36, A37, A42, A43, A44 en A55, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Geldnemers worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De lening van de heer U.H. Hasançebi (ondernemer) ter hoogte van € 423.423,- (ultimo 31-12-2022) wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De geldnemers hebben de mogelijkheid gedurende de looptijd van de lening, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders.
 • De geldnemers hebben de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door zowel de hypothecaire inschrijving als de materiële borgstelling kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend
Afloscapaciteit: Goed 
Solvabiliteit: Zeer goed
Zekerheden: Goed 
Overall: Goed
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-393118 heeft € 16.000 geïnvesteerd.
02-11-2023 om 22:25
investeerder-391782 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-11-2023 om 22:23
investeerder-108165 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-11-2023 om 21:55
investeerder-74245 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
02-11-2023 om 21:41
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
02-11-2023 om 21:35

Ondernemer

U. H. Hasançebi

Crowdfund Coach


Rick van Griensven