46352

Közde

€ 264.000  |  8,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 285
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 13-09-2023 in 9 uur volgeschreven door 285 investeerders

Samenvatting

Sema en Ahmet Deniz hebben in korte tijd een grillroom opgezet in Arnhem. Door de snelle groei was er behoefte aan meer ruimte. In dezelfde straat als de huidige locatie heeft men de mogelijkheid gekregen om een winkel/woonpand aan te kopen. In het woon/winkelpand kan men de grillroom voortzetten en kan men geleidelijk aan ook het woondeel renoveren om deze op termijn te verhuren. De Loan-to-Value (LTV) bij de start bedraagt 80%. De LTV bedraagt bij de slottermijn 71%.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 374.000,-. Vanuit eigen middelen wordt er € 110.000,- ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 264.000,-. De looptijd is 36 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 235.000,-. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed. De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De geldnemer is Közde met als vennoten Sema Deniz en Ahmet Deniz. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is momenteel voor ongeveer de helft materieel vanwege de overwaarde op het privé woonhuis en het aan te kopen onroerend goed.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 265.000,- verkregen op het woon/winkelpand aan de Huissensestraat 33 en 35, 6833 HL te Arnhem, kadastraal bekend als sectie E nummer 1268 te Arnhem, ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed heeft een marktwaarde van € 330.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 7 augustus 2023.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Közde worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een negatieve hypotheekverklaring op het woonhuis met als adres: Arke Noachstraat 27, 6932 BZ te Westervoort, kadastraal bekend als sectie C nummer 1734 te Westervoort afgegeven. Dit houdt in dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving wordt gedaan zonder schriftelijke toestemming van de Zekerhedenagent. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en) zonder schriftelijke toestemming van de Zekerhedenagent. Daarnaast mag het pand zonder schriftelijke toestemming van de Zekerhedenagent niet verkocht worden. Het onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 240.000,- en een openstaande schuld per 31-12-2022 van € 224.296,-. De WOZ-waarde per 01-01-2022 bedraagt € 280.000,-.
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven en de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

Het leendoel is de aankoop van winkelpand met bovenwoning voor de exploitatie van het eigen bestaande restaurant.

Ondernemer

Sema Deniz (1993) en Ahmet Deniz (1994) zijn jonge ondernemers. Ahmet heeft hiervoor veel horeca-ervaring opgedaan. Sema, de vrouw van Ahmet, doet de administratie en de inkoop. Ze werkt parttime in de zaak omdat ze sinds 2018 parttime als preventie assistente bij een dental clinic werkt. Het plan is dat ze (gezien de groei) meer in de zaak gaat werken in de toekomst.

Onderneming

Közde is gestart in 2022. Binnen een korte tijd waren ze al omringd met een mooie kring aan vaste klanten. Door de Turkse gerechten die op de menukaart staan, trekt de zaak veel Turkse klanten aan. Door de goede start en de snelle groei hebben ze al meer ruimte nodig en hebben ze besloten te investeren in een eigen pand. 

Onroerend goed
De ondernemers kopen een pand aan in dezelfde straat als ze nu zijn gehuisvest. Het betreft een winkel-/woonpand. Het winkelgedeelte waar het restaurant wordt gevestigd heeft een oppervlakte van 75 m2. De bovenwoning heeft een eigen opgang en heeft een totaal woonoppervlakte van 135 m2. Het pand heeft een tijdje leeg gestaan en moet worden gerenoveerd. De ondernemers gaan dit samen met familie zelf doen waarbij eerst het restaurant wordt opgeknapt en later ook de bovenwoning zodat deze op termijn kan worden verhuurd voor naar verwachting circa € 1.500,- per maand.

Het pand kent een marktwaarde in huidige staat van € 330.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 7 augustus 2023.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop onroerend goed € 330.000,-
Kosten koper en overige kosten € 44.000,-
Totaal € 374.000,-
Eigen inbreng € 110.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 264.000,-

Leenbedrag: € 264.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 36 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 235.000,-.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Közde is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarcijfers over 2022, de halfjaarcijfers 2023 en de forecast over geheel 2023. De overall score is Goed.

Afloscapaciteit 
De omzet over het eerste jaar (2022) bedroeg € 301.000,- met een netto cashflow overschot na privé-opnames van € 36.000,-. Tot en met Juni 2023 heeft de onderneming een omzet gerealiseerd van € 401.000,- met netto cashflow overschot na privé-opnames van € 120.000,-. Na aankoop van het onroerend goed komt de huur van € 22.900,- per jaar te vervallen en op termijn zal de bovenwoning worden verhuurd. We kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit per heden bedraagt 83% op een balanstotaal van € 169.000,-. Door de aanschaf van het onroerend goed zal de solvabiliteit 46% bedragen op een balanstotaal van € 543.000,-. We kwalificeren de solvabiliteit voorzichtigheidshalve als Ruim voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemer is Közde met als vennoten Sema Deniz en Ahmet Deniz. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is momenteel voor ongeveer de helft materieel vanwege de overwaarde op het privé woonhuis en het aan te kopen onroerend goed.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 265.000,- verkregen op het woon/winkelpand aan de Huissensestraat 33 en 35, 6833 HL te Arnhem, kadastraal bekend als sectie E nummer 1268 te Arnhem, ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed heeft een marktwaarde van € 330.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 7 augustus 2023.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Közde worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een negatieve hypotheekverklaring op het woonhuis met als adres: Arke Noachstraat 27, 6932 BZ te Westervoort, kadastraal bekend als sectie C nummer 1734 te Westervoort afgegeven. Dit houdt in dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving wordt gedaan zonder schriftelijke toestemming van de Zekerhedenagent. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en) zonder schriftelijke toestemming van de Zekerhedenagent. Daarnaast mag het pand zonder schriftelijke toestemming van de Zekerhedenagent niet verkocht worden. Het onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 240.000,- en een openstaande schuld per 31-12-2022 van € 224.296,-. De WOZ-waarde per 01-01-2022 bedraagt € 280.000,-.
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven en de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Door de eerste hypothecaire inschrijving en de hoofdelijke aansprakelijkheid kwalificeren we de zekerheid als Goed

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-402358 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
13-09-2023 om 20:37
investeerder-80282 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-09-2023 om 20:37
investeerder-26291 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-09-2023 om 20:31
investeerder-366704 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-09-2023 om 20:30
investeerder-302917 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-09-2023 om 20:07

Ondernemer

S. Deniz en A. Deniz

Crowdfund Coach


Marc Kogels