41337

Sey-Men Food Holland

€ 30.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 55
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 7-02-2022 in 1 uur volgeschreven door 55 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Sey-Men Food Holland
Sector Groothandel
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 01-04-2021

Leendoel

Sey-Men Food Holland wordt geëxploiteerd door Enes Yalçin. Sey-Men Food Holland is een groothandel in halal snacks. Daarnaast regelt de ondernemer het totaalonderhoud van de vriezers in de winkels waar hij de snacks aan verkoopt. De ondernemer is op zoek naar een financiering voor de aankoop van voorraad.

Er wordt een lineaire lening van € 30.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Voorraad € 30.000
Totaal € 30.000
Collin Direct € 30.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer E.Y. Yalçin handelend onder de naam Sey-Men Food Holland. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijkheid beperkt zich op dit moment tot de overwaarde op het woonhuis.
  • Mevrouw M. Yalçin – Ceylan (partner) geeft een persoonlijke borgstelling ter hoogte van € 30.000,- af. De waarde van de borgstelling beperkt zich op dit moment tot de overwaarde op het woonhuis.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Sey-Men Food Holland worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 30.000,- op het woonhuis aan Maas 50, 5172CN te Kaatsheuvel (kadastraal bekend als sectie H, nummer 4119 te Loon op Zand) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 227.000,- en openstaande schuld van € 217.000,-. De WOZ waarde per 1 januari 2020 is € 229.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Sey-Men Food Holland is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de prognose cijfers van Sey-Men Food Holland. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed corona
De coronapandemie heeft tot dusver geen negatieve invloed gehad op de bedrijfsactiviteiten van de ondernemer.

Toelichting jaarcijfers
De hogere privéonttrekkingen zijn toe te rekenen aan de investering die de ondernemer heeft gedaan voor de opstart van de onderneming. 

Jaarcijfers

Balans overzicht voorlopige cijfers 2021 (april t/m november)

Activa

  2021 (t/m november)
Vaste activa € 23.000
Vlottende activa € 93.000
Overige vlottende activa € 1.000
Totaal € 117.000

Passiva

  2020
Eigen vermogen € -/-9.000
Langlopende schulden € 9.000
Kortlopende schulden € 117.000
Totaal € 117.000

Winst- en verliesrekening voorlopige cijfer 2021 (april t/m november)

Omzet € 324.000  
Bruto winst € 72.000  
Kosten € 30.000  
Resultaat € 42.000  

 

Winst- en verliesrekening prognose 2022

Omzet € 600.000  
Bruto winst € 150.000  
Kosten € 68.000  
Resultaat € 82.000  

 

 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-34575 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-02-2022 om 14:05
investeerder-39530 heeft € 100 geïnvesteerd.
07-02-2022 om 14:05
investeerder-256497 heeft € 200 geïnvesteerd.
07-02-2022 om 14:05
investeerder-58023 heeft € 100 geïnvesteerd.
07-02-2022 om 14:05
investeerder-269963 heeft € 100 geïnvesteerd.
07-02-2022 om 14:05

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders