28405

Shake2Day

€ 90.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 119
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 22-11-2017 in 1 uur volgeschreven door 119 investeerders

Samenvatting

“Shake2Day! Een gemakkelijk en gezond alternatief voor ontbijt, lunch en/of diner met de daarbij behorende tussendoortjes.”

Shake2Day is een handelsnaam van Maas-Intersales, een eenmanszaak van Bernard Maas. Met 17 jaar ervaring in de food business is Bernard Maas in 2015 gestart met het ontwikkelen en leveren van innovatieve foodconcepten van ontwikkeling tot consumentenverpakking voor retail- en foodserviceklanten wereldwijd. In eerste instantie is het foodmerk Nibble Time Peanut Butter in de B2B markt uitgezet. Dit is begin 2017 uitgebreid met een online shop voor het nieuwe product voor de B2C markt: Shake2Day. 

Shake2Day maaltijden zijn ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek en verzorgen lichaam en geest met alle aanbevolen voedingsstoffen. Shake2Day bevat een uitgebalanceerde mix van eiwitten, koolhydraten, vetten, vezels, vitamines, mineralen, antioxidanten, omega’s 3 & 6 en superfoods. 

Financieringsbehoefte
Maas-Intersales heeft een totale investeringsbehoefte van € 90.000,- voor marketingactiviteiten ter ondersteuning van Shake2Day, aankopen van voldoende voorraden en werkkapitaalbehoefte in de aanvangsfase. De ontwikkeling van het product is in het verleden betaald uit eigen middelen. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 90.000,-. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet noteert voor Maas-Intersales een Verhoogd risico. De Collin Credit Score komt uit op Voldoende. De debiteur voor de financiering is B.J. Maas h.o.d.n. Maas-Intersales. Vanwege de gekozen rechtsvorm van een eenmanszaak is Bernard Maas hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Als zekerheid voor de financiering wordt door B.J. Maas, gezamenlijk met zijn partner M. Hildebrandt een derde hypothecaire inschrijving genomen op het privé-woonhuis van € 90.000,- ten behoeve van de investeerders via Collin Crowdfund. Daarnaast wordt de voorraad in tweede verband achter de ING Bank verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 

Leendoel

Onder de naam Shake2Day wil Maas-Intersales met de aan te trekken financiering via Collin Crowdfund de marketing van het onlineproduct Shake2Day uitbreiden, om aan de groeiende vraag naar meer kennis van gezond eten en een healthy lifestyle te kunnen voldoen. Gevolg hiervan is dat ook de voorraden uitgebreid moeten worden om snel te kunnen leveren.

Ondernemer

Bernard Maas (41 jaar) is al 17 jaar werkzaam in de food business en heeft in al die jaren een breed, internationaal netwerk opgebouwd. Bernard heeft uiteenlopende bedrijven gehad, van een broodjeszaak en een cafetaria tot internationale handel in nootjes, alvorens hij zich begin 2015 volledig geconcentreerd heeft op zijn passie van import, export en ontwikkeling van foodproducten. In eerste instantie was hij vooral gericht op het importeren van food/snackproducten vanuit Azië naar Europa en het Midden-Oosten. Nu voegt hij daar Shake2Day aan toe.

De sterke punten van Bernard zijn zijn gedrevenheid, kennis van de foodbranche en doorzettingsvermogen. Bernard wordt hierbij gesteund door zijn partner Manuela Hildebrandt, die een ruime administratieve ervaring heeft, verantwoordelijk is voor onder andere de administratie en boekhouding en hem uitstekend aanvult op deze belangrijke punten. Bernard en Manuela hebben samen twee kinderen.

Onderneming

Maas-Intersales is een eenmanszaak die zich richt op het “all-inclusive”-concept in de foodbranche: zij zorgen voor de ‘sourcing’, ‘development’, ‘production’, ‘packaging’, ‘importing’ en ‘distribution’ van het product van de klant. Maas-Intersales is IFS Food/Broker gecertificeerd sinds november 2016.

De missie is dan ook het leveren van een toegevoegde waarde als ‘trusted partner’ bij de import en export van foodartikelen. De strategie hierbij is het importeren van foodproducten vanuit Azië en Oost-Europa naar West-Europa en het Midden-Oosten. Klanten in de B2B markt zijn zeer divers en komen wereldwijd uit de detail- en groothandel, zijn distributeurs of zelfs productiebedrijven. De concurrentie komt uit bedrijven die direct met de retailer willen handelen en niet geïnteresseerd zijn in het bundelen van de samenwerking. 

Naast deze B2B handel heeft Bernard zich in de productontwikkeling nu gericht op de B2C markt met het nieuwe product Shake2Day , wat zich enerzijds richt op het vervangen van de traditionele voeding door liquid food, maar ook volledige maaltijden kan vervangen. De liquid food is overgewaaid van de USA naar de rest van de wereld. Shake2Day biedt 3 verschillende voedingsconcepten aan: Duo Light, Duo Regular en Sport, allen aangepast aan levensstijl en behoeften. Elke shake is verpakt in een gebruiks- en milieuvriendelijke portieverpakking die ook handig is om mee te nemen.

Een sterk punt van het bedrijf Maas-Intersales is dat men al een bestaande B2B tak heeft met vaste klanten en terugkerende omzet en dat er daarnaast een nieuwe tak wordt opgezet in de B2C markt met Shake2Day. Deze twee verschillende takken ondersteunen elkaar.

Structuur

Financieringsbehoefte

De ontwikkelfase van Shake2Day is achter de rug en uit eigen middelen betaald. De gevraagde financiering is bedoeld voor het starten van een uitgebreide marketingcampagne en daarmee samenhangende uitbreiding van de voorraad, om tijdig en snel te kunnen leveren bij bestellingen online.

Investeringsoverzicht 

Marketingactiviteiten 2017 € 17.000,-.
Marketingactiviteiten Q1 2018 € 41.000,-.
Voorraden 2018 € 15.000,-.
Werkkapitaal € 17.000,-.
Lening via Collin Crowdfund € 90.000,-.

Leenbedrag: € 90.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Maas-Intersales heeft bestaande financieringen bij de ING Bank, zijnde een rekening-courant krediet van € 25.000,- en een lening met Staatsgarantie van € 56.250,-. met een aflossing van € 3.125,- per kwartaal. Als zekerheid voor deze financieringen zijn de inventaris en de voorraad aan de ING Bank verpand.

Risico

Het belangrijkste risico is het achterblijven van de verwachte omzet voor Shake2Day. De omzetprognoses zijn gebaseerd op de ervaring van Bernard in de foodbranche en de ervaring van een gerenommeerd online marketingbureau Yellow Online, die afgaan op het aantal ‘kliks’ bij online bestellingen. Dit risico is deels afgedekt doordat de B2B omzet doorloopt bij bestaande klanten, onafhankelijk van de omzet die wordt gehaald in de online shop van B2C. 

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is B.J. Maas h.o.d.n. Maas-Intersales. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Naast de overwaarde in het woonhuis is er weinig tot geen vermogen in privé.
  • De (huidige en toekomstige) voorraad van B.J. Maas h.o.d.n. Maas-Intersales wordt in tweede verband achter de ING Bank verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 90.000,- op de privéwoning aan de Holenweg 10 te Neerpelt verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een totale hypothecaire restantschuld van in totaal € 315.848,- bij een WOZ-waarde van € 381.000,- (per 31 december 2015). De geschatte vrije verkoopwaarde is € 420.000,- op basis van verkoopprijzen van vergelijkbare woning in de nabije omgeving.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet geeft een Verhoogd risico, omdat het bedrijf nog te weinig historische cijfers heeft opgebouwd sinds het bestaan sinds mei 2015.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Deze is bepaald aan de hand van de balans na investering en de prognoses voor de komende drie jaar. Deze prognoses zijn opgesteld door de ondernemer in samenwerking met zijn accountant en als uitgangspositie zijn de halfjaarcijfers van 2017 gebruikt en doorgerekend naar de prognoses. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit
De geprognotiseerde omzet in 2018/2019 is gebaseerd op de gegevens tot en met juli 2017 en is doorgerekend vanuit bestaande klanten met lopende orders (B2B). De verwachte B2B omzet in 2018 is ongeveer € 1.400.000,-. en voor de B2C (na de marketingactiviteiten) € 530.000,-. De brutomarge komt ongeveer uit op 25%, waarbij op de B2C een hogere marge wordt behaald omdat daar minder tussenschakels zijn. In de branche van groothandels zijn er gemiddeld gezien lage marges, waardoor het nog belangrijker wordt om hoge omzetten te behalen. De grootste kostenpost zijn de marketing- en promotiekosten. Het jaar 2016 is een opstartjaar geweest, waarin veel ontwikkelkosten zijn gemaakt wat tot een negatieve cashflow heeft geleid van € 67.000,-. Voor 2017 wordt (o.a. op basis van halfjaarcijfers 2017) een positieve cashflow verwacht van € 22.000,- en in 2018 van € 59.000,-. Omdat de score grotendeels gebaseerd is op prognoses beoordelen we de Rentabiliteit vooralsnog op Voldoende.

Solvabiliteit
Door het korte bestaansrecht sinds 2015 en de extra kosten die zijn gemaakt in de opbouwfase van het bedrijf in 2015/2016 tegenover nog geringe omzet, is de solvabiliteit eind 2016 negatief. Deze aanloopverliezen hebben nog zijn weerslag op het vermogen in 2017. In komende jaren zal de solvabiliteit door de winst gaan toenemen van ruim € 70.000,- negatief (2017) naar circa € 10.000,- negatief per ultimo 2018. Hierbij is de overwaarde in de privéwoning (circa € 100.000,-) niet meegenomen in het eigen vermogen van de eenmanszaak. Wij halen extra comfort uit de hypothecaire dekking op het privé-woonhuis met overwaarde. De score voor de Solvabiliteit komt hiermee uit op Matig.

Liquiditeit
Door toename van de omzet en daarmee samenhangend de debiteuren en de voorraadpositie, is de current ratio met een score 1,6 in 2017 en 1,4 in 2018 Goed. In 2016, voor deze veranderingen, was de current ratio met 0,5 matig. De score voor de liquiditeit wordt derhalve Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Elke investeerder ontvangt van Maas-Intersales een kortingsbon van 25% op de eerste bestelling van Shake2Day.

De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-19596 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
22-11-2017 om 11:05
investeerder-12177 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-11-2017 om 11:05
investeerder-16307 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-11-2017 om 11:05
investeerder-16658 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-11-2017 om 11:05
investeerder-41216 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-11-2017 om 11:04

Ondernemer

Bernard Maas

Crowdfund Coach


Jeroen Poort