27608

Sherlocked Rotterdam

€ 150.000  |  8,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 187
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

2 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 13-07-2017 in 1 uur volgeschreven door 187 investeerders

Samenvatting

‘Sherlocked is een bewezen concept. Een high end escaperoom op een historische locatie in Rotterdam’

Voor een goed beeld van het verhaal van de onderneming Sherlocked Rotterdam verwijzen wij u graag naar de bijgesloten videopitch.

In het centrum van Rotterdam, tegenover Museum Boijmans Van Beuningen en dichtbij de hippe Witte de Withstraat, staat een bijzonder gebouw: de in 1896 gebouwde Arminius Remonstrantse kerk. Onder deze kerk bevindt zich een netwerk aan kelders. In deze bijzondere ruimtes gaat Sherlocked Rotterdam B.V. twee ‘high end’ (eerste klas) escape rooms exploiteren, waarvan er een wordt gebaseerd op de ontstaansgeschiedenis van de Arminius Kerk. Het zijn gethematiseerde kamers, waaruit je middels een spel van circa een uur dient te ontsnappen. De locatie schept verwachtingen die ingevuld gaan worden met een complete belevenis.

Sherlock Rotterdam B.V. wordt licentienemer van een bewezen concept en zal gebruik maken van de techniek, de marketing en boekingssysteem van licentiehouder Sherlocked International B.V. Deze licentiehouder exploiteert in de Beurs van Berlage reeds escape rooms , die drukbezocht zijn en al een aantal jaren op nummer 1 staan bij TripAdvisor. 

Timo van Schaik (48 jaar) wordt de exploitant en indirect meerderheidsaandeelhouder van Sherlocked Rotterdam B.V. Als bestaande ondernemer houdt hij zich al jaren bezig met bedrijfsevents en city leisure in Rotterdam. Met Sherlocked Rotterdam B.V. zal hij zich primair gaan richten op de zakelijke markt (bedrijfsuitjes). Timo kan deze activiteiten prima combineren met zijn andere bedrijf; www.aroundtown.nl, dat actief is in het organiseren van bedrijfsevents. 

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte is € 160.000,-, waarvan de aandeelhouder € 10.000,- uit eigen beschikbare middelen inbrengt. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 150.000,-. De looptijd is 36 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing, waarvan de eerste 2 maanden aflossingsvrij. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming met de score Verhoogd Risico. De overall Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren voor deze financiering zijn Sherlocked Rotterdam B.V., Urban Leisure Group B.V. en Urban Leisure Group Beheer B.V. De heer T.L.J. van Schaik en zijn echtgenote geven een gezamenlijke, persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. De licentiehouder, Sherlocked International B.V., geeft een zakelijke borgstelling af ter hoogte van € 45.000,-. Ook deze borgstelling heeft materiële waarde. Een zakelijke relatie van de ondernemer stelt een bankgarantie voor € 50.000,- ten gunste van de investeerders van Collin Crowdfund. Op eerste verzoek van Collin Crowdfund kan deze bankgarantie opgevraagd worden. Tenslotte wordt de huidige en toekomstige inventaris van Sherlocked Rotterdam B.V. verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Video Pitch

Leendoel

De financiering is benodigd voor de realisatie van twee hoogstaande escape rooms.

Ondernemer

De ondernemer is Timo van Schaik (48 jaar), geboren en getogen in Rotterdam. Als zoon van een Rotterdamse stadsgids is hij gestart met de organisatie van stadsarrangementen voor de zakelijke markt, wat uitgegroeid is tot www.aroundtown.nl. Dit is een evenementenbureau dat gespecialiseerd is in het organiseren van bedrijfsevents in Rotterdam. Timo beschikt over uitstekende verbale kwaliteiten, waarmee hij moeiteloos de bezoekers van de escape rooms kan instrueren en enthousiasmeren. Verder heeft hij veel kennis over de stad Rotterdam. 

De hele opstart van Sherlocked Rotterdam B.V. zal door Timo zelf worden gedaan, waarbij hij maximaal gebruik kan maken van de expertise en ervaring van Sherlocked International B.V. 

Timo zal in operationele zin actief blijven voor Sherlocked Rotterdam, waardoor hij voor AroundTown een parttime kracht nodig zal hebben. Hij ziet met name kansen voor het bundelen van de complementaire activiteiten van Sherlocked Rotterdam en AroundTown. 

Zijn echtgenote werkt niet mee in het bedrijf. Zij heeft een managementfunctie in loondienst en genereert daarmee een goed vast inkomen. Samen hebben zij 2 kinderen en bezitten zij een eigen woning met overwaarde.

Onderneming

Missie en strategie
Sherlocked Rotterdam heeft als missie om mensen te betoveren. De belevenis van de escape room draagt hier maximaal aan bij. 
 
Product en locatie
De high end escape rooms worden gehuisvest in een aansprekende locatie in het centrum van Rotterdam, namelijk in de kelder van de Arminiuskerk, gelegen tegenover het populaire museum Boijmans Van Beuningen. De escape rooms zijn gebaseerd op reeds in exploitatie zijnde escape rooms in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Er kan dan ook gesproken worden van een bewezen concept. Voor Rotterdam gaat Sherlocked Rotterdam B.V. de exploitatie doen. Sherlocked International B.V. levert expertise op het gebied van productontwikkeling en marketing.
 
Business model
Een escape room is een afgesloten ruimte waar je met een groep (vrienden, familie, collega’s, businessclubs) gedurende een vastgestelde tijdsduur de uitgang probeert te vinden. Afhankelijk van de techniek en de aankleding krijgt men opdrachten, waardoor men uiteindelijk de oplossing kan vinden. De operator kan deelnemers sturen met bijvoorbeeld bepaalde hints of tekens. Sherlocked past hoogwaardige technieken toe, waardoor de beleving optimaal zal zijn. Door de speler deel te maken van het verhaal worden ze, anders dan bij het kijken van bijvoorbeeld een film, op een laagdrempelige manier een actieve participant in de ervaring. Sherlocked Rotterdam gaat werken met 2 gethematiseerde kamers. Er zal worden gestart met The Vault en The Architect. Een impressie is te zien op www.sherlocked.nl. Hoewel beide concepten met een Rotterdamse saus zullen worden overgoten, blijven de principes hetzelfde. De kerk blijft in bedrijf als (vrijzinnige) kerk en als debatcentrum. De escape rooms zullen in de omvangrijke kelder worden ingebouwd, waardoor er vanaf de ingang gelijk een spannende sfeer is. Er is nog een wens om in de toekomst, in de toren van de Arminiuskerk, een derde kamer te ontwikkelen. Daar waar Amsterdam zich vooral richt op de toeristen, zal Rotterdam zich met name richten op de zakelijke markt. Die groep is veel gemakkelijker te bereiken dan de toeristen die relatief kort in de stad zijn. Bovendien heeft Timo van Schaik veel ervaring met die doelgroep.
 
Marketing
Voor de marketing zal grotendeels gebruik worden gemaakt op de reeds bestaande marketinginspanningen van Sherlocked International. Te denken valt aan social media, TripAdvisor, Google AdWords en de bestaande klantenportefeuille. Naast deze crowdfund campagne is de verwachting dat men ook nog een kleinschalige reward crowdfund campagne (op basis van donatie) gaat draaien via Crowdaboutnow. Het doel van deze campagne is naast voorverkoop ook het creëren van naamsbekendheid voordat Sherlocked in Rotterdam lanceert.
 
Rotterdam
De stad is sinds enkele jaren booming. Onaangename plekken zijn getransformeerd naar prettige gebieden. Straten als De Meent en de Witte de Withstraat trekken de hele omgeving omhoog. De Markthal is een toeristentrekker van formaat. De Wilhelminapier nadert zijn voltooiing en op Katendrecht is de opwaardering in volle gang. Het hoogbouwplan voor het centrum is indrukwekkend en de skyline zal blijven veranderen. Rotterdam doet het als tegenhanger van Amsterdam op geheel eigen wijze uitstekend. Het aantal toeristen neemt met sprongen toe, maar de stad wordt ook veel vaker bezocht door mensen uit de omgeving. In de directe nabijheid van Sherlocked bevindt zich, naast de musea, ook de populaire Witte de Withstraat en binnenkort het zeer opvallende nieuwe depotgebouw van Boijmans Van Beuningen dat vele bezoekers zal trekken.
 
Concurrentie en onderscheidend vermogen
Er zijn in Rotterdam 9 andere serieuze escape rooms. Sherlocked onderscheidt zich duidelijk met de locatie, de techniek, de thema’s en de doelgroep. The Architect en The Vault worden in de markt gezet voor € 119,- respectievelijk € 149,- per groep en per sessie (inclusief BTW). De prijs per persoon is afhankelijk van de grootte van de groep, maar deze tarieven zijn prima te verkopen aan groepen of binnen arrangementen. Doordat beide kamers een andere moeilijkheidsgraad hebben – The Architect is wat eenvoudiger dan The Vault kan Sherlocked Rotterdam aan zowel de minder als de meer ervaren spelers een uitdaging bieden.
 
De branche (bron: Van Spronsen en Partners)
De eerste escape room werd in 2013 in Nederland geïntroduceerd. Het is dus met recht een jong fenomeen te noemen. Door de voortschrijdende techniek zal een escape room steeds spectaculairder worden. Een game mag niet te eenvoudig maar ook niet te complex zin. Door te werken met een operator kan dit ‘live’ gestuurd worden. De (primaire) doelgroep bestaat door de bank genomen uit volwassenen van 25 tot 45, onder te verdelen in:
 • De ‘fans’ die alle escape rooms gaan ontdekken en beleven; herhalingsbezoeken zijn beperkt.
 • Groepen: vriendengroepen en vrijgezellenfeesten.
 • Zakelijke bezoekers: bedrijfsuitjes en teambuilding. 
De belangrijkste succesfactoren zijn:
 • Extreem goed uitgewerkte kamers zorgen voor een maximale beleving.
 • Moeilijkheidsgraad zorgt voor een grote uitdaging (passend bij de deelnemers).
 • Teambuilding/teamwork zijn essentieel en goed te gebruiken voor in de BtoB markt.
 • Innovatieve concepten worden per periode ingebracht (leidt tot herhalingsbezoeken).
 • Opbouw van een netwerk van deelnemers voor meer events en projecten.
De escape room is meer dan een hype. Er zijn bovendien nog volop modificaties mogelijk, waarmee ook de levenscyclus kan worden verlengd.
 
Structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht
 
Bouwkundige aanpassingen € 51.000,-
Techniek € 22.000,-
Meubilair € 10.000,-
Toebehoren voor games € 45.000,-
Onvoorzien € 12.000,-
Werkkapitaal € 20.000,-
Totale investeringsbehoefte € 160.000,-
Eigen middelen ondernemer € 10.000,-
Lening via Collin Crowdfund 
€ 150.000,-
Leenbedrag: € 150.000,-
Rente: 8,0 %
Looptijd: 36 maanden, waarvan de eerste 2 maanden aflossingsvrij en daarna lineaire maandelijkse aflossing 
 
Bestaande financieringen
Op dit moment heeft Urban Leisure Group B.V. een kredietfaciliteit bij de ING Bank met een limiet van € 27.500,- welke maandelijks met € 500,- wordt ingeperkt. De bedongen zekerheden door de ING Bank voor deze kredietfaciliteit zijn:
 • De kredietfaciliteit heeft als enig debiteur Urban Leisure Group B.V.
 • Verpanding van de bedrijfsactiva van Urban Leisure Group B.V.
 • Een persoonlijke borgstelling van de heer T.L.J. van Schaik van € 45.000,-.

Risico

Zekerheden en voorwaarden
 • De debiteuren zijn Sherlocked Rotterdam B.V., Urban Leisure Group B.V. en Urban Leisure Group Beheer B.V.
 • De heer T.L.J. van Schaik en mevrouw E.W.P. Lagerwaard geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. 
 • Een zakelijke relatie van de ondernemer heeft een bankgarantie laten stellen door de ING Bank van € 50.000,- ten gunste van de investeerders van Collin Crowdfund. Indien de debiteur van de financiering haar afspraken jegens Collin Crowdfund niet nakomt, zal de garantsteller op eerste verzoek van Collin Crowdfund het bedrag uitbetalen.
 • Sherlocked International B.V. geeft een zakelijke borgtocht af voor € 45.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. 
 • De huidige en toekomstige inventaris van Sherlocked Rotterdam B.V. wordt in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
Dun & Bradstreet
Voor deze aanvraag hanteren wij de Dun & Bradstreet score Verhoogd risico. Zowel Sherlocked Rotterdam B.V., Urban Leisure Group B.V. als Urban Leisure Group Beheer B.V. worden met de score Verhoogd risico gekwalificeerd.
 
Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is mede gebaseerd op een uitgebreid businessplan en prognoses voor de eerste 2 jaren van Sherlocked Rotterdam B.V. De overall Collin Credit Score is Voldoende
 
Rentabiliteit
De omzet in de prognoses is gebaseerd op de openingstijden en de gevraagde prijzen voor de escaperooms. Hierbij is er uitgegaan van een lage bezettingsgraad van 36% voor het eerste jaar en 48% voor het tweede jaar. De operationele kosten zijn vooral vast en bestaan vooral uit huur, personeel en afdracht van een deel van de omzet aan Sherlocked International B.V. voor hun diensten en de licentie. Verder is er in de prognose een management fee opgenomen voor de ondernemer. De ondernemer is niet afhankelijk van deze management fee. Hij geniet tevens inkomsten uit de andere bedrijfsactiviteiten en zijn echtgenote heeft een goed inkomen. Indien noodzakelijk kan er op deze kostenpost dan ook bezuinigd worden. Op basis van deze uitgangspunten wordt voor jaar 1 een omzet verwacht van € 234.000,- en een operationele cashflow van € 51.000,-. Het verwachte netto cashflow overschot, op basis van een voorzichtige prognose, komt hiermee uit € 1.000,-. In jaar 2 is de verwachting dat de omzet groeit naar € 348.000,- met een operationele cashflow van € 104.000,-. Het verwachte netto cashflow overschot komt hiermee uit op € 54.000,-. Wij beoordelen de Rentabiliteit voorzichtigheidshalve op Voldoende.
 
Solvabiliteit
Het eigen vermogen bij de start van Sherlocked Rotterdam B.V. bedraagt € 10.000,- op een balanstotaal van € 160.000,-. Hierdoor is de solvabiliteit op openingsbalans 6% wat een score Matig zou rechtvaardigen. Op basis van de te verwachten winstgevende exploitatie zal de solvabiliteit de komende jaren verbeteren. Ter compensatie van de matige solvabiliteit zijn we onder andere een bankgarantie overeengekomen en een tweetal materiële borgstellingen. Voor de Solvabiliteit kennen we de kwalificatie Matig toe, gelijk aan die van de openingsbalans.
 
Liquiditeit
Doordat de looptijd van de Collin lening met 36 maanden kort is, zijn de aflossingsverplichtingen hoog. Hierdoor is de current ratio (verhouding vlottend actief versus vlottend passief) Matig. Echter, omdat er in de financieringsopzet rekening is gehouden met onvoorziene kosten en extra werkkapitaal (tezamen € 32.000,-) zal de onderneming naar verwachting haar kortlopende verplichtingen voldoende na kunnen komen. Vanaf de start van de onderneming zal de Liquiditeit dan ook passend zijn. Wij beoordelen de Liquiditeit op Voldoende.
 
Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Bij een investering vanaf € 1.500,- ontvangt de investeerder een waardebon waarmee zij een gratis game mogen spelen voor maar liefst 6 personen.

De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-20602 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
13-07-2017 om 10:19
investeerder-18780 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-07-2017 om 10:19
investeerder-34713 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-07-2017 om 10:18
investeerder-17038 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
13-07-2017 om 10:18
investeerder-16979 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-07-2017 om 10:18

Reacties

Investeerder – 7580
13-07-2017 10:18
Daalt de bankgarantie van € 50.000,- lineair mee met de aflossing of blijft die 3 jaar lang op € 50.000,- staan?

Collin Crowdfund
13-07-2017 10:22
Beste investeerder,

Dank voor uw vraag.
Het antwoord is dat de bankgarantie 3 jaar lang op € 50.000,- blijft staan.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 17405
13-07-2017 11:10
De bedongen zekerheden door de ING Bank voor deze kredietfaciliteit zijn o.a. een persoonlijke borgstelling van de heer T.L.J. van Schaik van € 45.000,-. De heer T.L.J. van Schaik en mevrouw E.W.P. Lagerwaard geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. Mijn vraag is de gezamenlijke momentele materiële waarde van de borgstelling van heer T.L.J. van Schaik en mevrouw E.W.P. Lagerwaard € 95.000,- of € 50.000,-

Collin Crowdfund
13-07-2017 12:25
Beste investeerder,

Dank voor uw vraag.
Bij de bepaling van de materiële waarde is inderdaad rekening gehouden met de som van de afgegeven borgtochten. Bij ING is overigens een borgtocht afgegeven van € 45.000,- maar is de kredietlimiet zoals is weergegeven in de pitch door aflossingen nog € 27.500,-.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer
Timo van Schaik

Crowdfund Coach


Marc Kogels