Shinga

€ 125.000  |  7,0% rente  |  36 maanden  |  Investeerders: 93  |  Reacties: 0
Reeds
geïnvesteerd
100%
Verlopen
inschrijftijd
1%
Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
credit score
Goed
Deze leningaanvraag is op 11-03-2016 in 1 uur volgeschreven door 93 investeerders

Samenvatting

Shinga ontwikkelt, produceert en verkoopt elektrische vouwfietsen en is in Nederland marktleider. Het bedrijf heeft vijf vaste medewerkers en is gevestigd in Schijndel, Noord-Brabant. Shinga kende de afgelopen jaren een sterke groei, in 2015 is de jaaromzet zelfs verdubbeld. Gelet de verdere groei is onlangs een groter pand (600 m2) betrokken aan de Molendijk-Zuid 23b te Schijndel. De vraag naar de Shinga elektrische (vouw)fietsen is groter dan Shinga op dit moment kan leveren. De markt van elektrische vouwfietsen is relatief klein. Het potentieel is echter groot om nog verder te kunnen groeien. Daarnaast wil Shinga ook de buitenlandse markten meer gaan beleveren. Met name in Duitsland is er grote interesse voor de Shinga elektrische vouwfiets. Shinga is voortdurend bezig met het ontwikkelen van innovatieve modellen om de leidende positie in deze markt te behouden en de concurrentie voor te blijven. De innovatie heeft geresulteerd in een sterke groei. Tot op heden heeft Shinga geen gebruik hoeven maken van externe financiers en kon de groei uit de eigen cashflow worden bekostigd. 

Financieringsbehoefte

De totale financieringsbehoefte in 2016 bedraagt € 185.000,-, waarvan het bedrijf zelf al € 60.000,- heeft ingebracht. Shinga moet vanwege groei meer voorraad aanhouden om efficiënt te kunnen blijven leveren. De financiering is bedoeld voor werkkapitaal, investering in logistiek, marketing en opleidingskosten van nieuw aan te trekken personeel. De gevraagde financiering bij Collin Crowdfund bedraagt € 125.000,-. De looptijd is 36 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7% op jaarbasis.


Johan Mol & Leon Westmaas