48750

Non publieke funding

€ 60.000  |  8,0% rente  |  24 maanden  Investeerders: 86
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 12-06-2024 in 1 uur volgeschreven door 86 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Shiqsha Investment & Project Development International B.V.
Sector Projectontwikkeling
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Onroerend goed
Datum van oprichting 06-12-2012

Leendoel

Deze lening betreft een non-publieke funding. Vandaar dat u deze pitch niet op de website van Collin kunt terugvinden. De lening wordt bij een select aantal investeerders kenbaar gemaakt. Deze pitch wordt dan ook in strikt vertrouwen met u gedeeld en het is niet toegestaan deze te delen met derden.

Ondernemer Pradiep Soechitram is gespecialiseerd in de bouw van onroerend goed (projectontwikkeling) en is tevens intermediair voor het financieren van bouwprojecten. Onlangs heeft de onderneming een financiering via de crowd van Collin Crowdfund verkregen voor de aankoop van de grond en de bouw van een vrijstaande woning in een nieuwbouwwijk in het centrum van Enschede. De heer Soechitram is nu in de mogelijkheid om middels zijn B.V. een kavel aan te kopen ten behoeve van de realisatie van een grondgebonden woning met tuin, gelegen in het plan De Melkhal te Enschede. Voor de aankoop van de kavel wordt een financiering gezocht.

Er wordt een aflossingsvrije lening van € 60.000,- verstrekt met een looptijd van 24 maanden, een slottermijn van € 60.000,- en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop kavel € 60.000
BTW € 12.600
Totaal € 72.600
Eigen inbreng € 12.600
Collin Direct € 60.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer is Shiqsha Investment & Project Development International B.V.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 60.000,- de aan te kopen kavel, kadastraal bekend als sectie C, nummer 7001 te Enschede, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De heer P.P. Soechitram geeft een borgstelling af voor € 60.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van de vastgoedportefeuille in privé van de ondernemer.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de eerste 18 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Shiqsha Investment & Project Development International B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van jaarcijfers 2022, de kolommenbalans 2023 en de prognosecijfers voor het project '’De Coöperatie 12, Enschede'’. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De vlottende activa bestaan voor € 795.000,- uit vorderingen. De kortlopende schulden bestaan voor € 227.000,- uit crediteuren. 

In de getoonde winst- en verliesrekening, op basis van de kolommenbalans, is nog geen rekening gehouden met vennootschapsbelasting.

In de getoonde balans is geen rekening gehouden met de in 2024 door Collin verstrekte lening ter hoogte van € 685.000,-.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2023 (op basis van kolommenbalans)

Activa

  2023
Vaste activa € 165.000
Vlottende activa € 800.000
Totaal € 965.000

Passiva

  2023
Eigen vermogen € 400.000
Langlopende schulden € 160.000
Kortlopende schulden € 405.000
Totaal € 965.000

Winst- en verliesrekening 2023 (op basis van kolommenbalans)

  2023
Omzet € 1.478.000
Bruto winst € 625.000
Kosten € 360.000
Resultaat € 265.000

Bijlage(n)

  • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-110351 heeft € 300 geïnvesteerd.
12-06-2024 om 11:26
investeerder-360934 heeft € 100 geïnvesteerd.
12-06-2024 om 11:24
investeerder-233541 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-06-2024 om 11:22
investeerder-24912 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-06-2024 om 11:22
investeerder-364068 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
12-06-2024 om 11:22

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders