43029

Shizhen Li

€ 85.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 186
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 26-08-2022 in 1 uur volgeschreven door 186 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Shizhen Li
Sector Horeca
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Overname
Datum van oprichting 17-06-2022

Leendoel

Mevrouw Shizhen Li wil middels deze financiering de overname realiseren van Snackbar Linda. De ondernemer heeft in het verleden als bedrijfsleider een eigen cafetaria gerund en nu doet zich de kans voor om Snackbar Linda over te nemen, gevestigd in de wijk Ondiep te Utrecht. De bedrijfsformule die ze wil hanteren is een cafétaria/Aziatische afhaalzaak en bezorging die laagdrempelig is. Het interieur zal niet al te luxe of chique worden ingericht. Het moet passen in de volksbuurt. De focus is gericht op klanten die sushi, wokmaaltijden of patat en snacks komen afhalen of laten bezorgen. In de bedrijfsformule staat klantvriendelijkheid, service en kwaliteit hoog in het vaandel.

Er wordt een lineaire lening van € 85.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 7,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Overnamesom € 55.000
Werkkapitaal € 30.000
Totaal € 85.000
Collin Direct € 85.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is mevrouw Shizhen Li, handelend onder de naam Shizhen Li. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard en beperkt zich tot de overwaarde op het woonhuis.
  • De partner van mevrouw Shizhen Li, de heer Z. Chen geeft een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 85.000,-. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid beperkt zich op dit moment tot de overwaarde op het woonhuis.
  • Er wordt een tweede hypotheek ter hoogte van € 85.000,- op het woonhuis met als adres: Spant 111, 1628GP te Hoorn, kadastraal bekend als sectie L nummer 1698, te Hoorn, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 158.080,- en een openstaande schuld van € 132.425,-. De WOZ-waarde bedraagt per peildatum 01-01-2021 € 271.000,-.
  • De huidige en toekomstige huurpenningen van het woonhuis met als adres: Spant 111, 1628GP te Hoorn, kadastraal bekend als sectie L nummer 1698, te Hoorn worden in 2e verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Shizhen Li worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Shizhen Li is Laag risico.

Collin Credit Score
Collin Credit Score De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Snackbar Linda en de opgestelde prognoses. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De ondernemer Shizhen Li heeft samen met haar partner de heer Z. Chen in 2022 een appartement gekocht in Zegveld. De woning Spant 111 te Hoorn zal naar verwachting worden verhuurd voor € 1.600,- per maand, waardoor de privé onttrekkingen beperkt kunnen worden de eerste jaren. De omzet van de over te nemen onderneming bedroeg in het jaar 2021 € 276.000,- met een resultaat van € 26.000,-. De omzet in het jaar 2020 bedroeg € 308.000,- met een resultaat van € 53.000,-.

Jaarcijfers

Openingsbalans

Activa

  openingsbalans
Vaste activa € 65.000
Vlottende activa
Overige vlottende activa € 20.000
Totaal € 85.000

Passiva

  openingsbalans
Eigen vermogen  
Langlopende schulden € 68.000
Kortlopende schulden € 17.000
Totaal € 85.000

Prognose jaar 1

Omzet € 290.000
Bruto winst € 168.000
Kosten € 143.000
Resultaat € 25.000

Prognose jaar 2

Omzet € 315.000
Bruto winst € 183.000
Kosten € 145.000
Resultaat € 38.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-53869 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-08-2022 om 11:04
investeerder-298072 heeft € 300 geïnvesteerd.
26-08-2022 om 11:04
investeerder-88194 heeft € 100 geïnvesteerd.
26-08-2022 om 11:04
investeerder-48897 heeft € 100 geïnvesteerd.
26-08-2022 om 11:04
investeerder-338359 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-08-2022 om 11:04

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders