47998

Sieds de Jong

€ 250.000  |  8,5% rente  |  12 maanden  Investeerders: 402
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 12-03-2024 in 1 uur volgeschreven door 402 investeerders

Bedrijfskenmerken

Ondernemer Sieds de Jong
Sector Vastgoed
Leendoel Onroerend goed

Leendoel

Sieds de Jong is vastgoedondernemer en klussenman. In zijn vastgoedportefeuille zitten momenteel 9 beleggingspanden, waarvan 5 met een compagnon. Daarnaast heeft Sieds nog een eigen wonig met een overwaarde van € 137.000,- o.b.v. de WOZ-waarde per 01-01-2023 en de hypotheekschuld per 31-12-2022.

Sieds heeft de mogelijkheid om nieuwe grond aan te kopen en hier vervolgens in eigen beheer een B&B op te bouwen. Voor een gedeelte van de aankoop en bouw zoekt Sieds een financiering.
De slot LTV (Loan-to-Value; de verhouding tussen de schuld en de (markt)waarde) bedraagt 53% op basis van de taxatiewaarde na bouw. Er zal tevens een bouwdepot ter hoogte van € 100.000,- worden aangehouden.

Er wordt een aflossingsvrije lening van € 250.000,- verstrekt met een looptijd van 12 maanden, een slottermijn van € 250.000,- en een vaste rente van 8,5% per jaar. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop grond € 120.000
Bouwkosten inclusief BTW € 250.000
Aanvullende kosten € 10.000
Totaal € 380.000
Eigen inbreng € 130.000
Collin Direct € 250.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer is de heer S.A.W. de Jong. De geldnemer is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde in de vastgoedportefeuille en op het woonhuis van de ondernemer.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 250.000,- op het aan te kopen onroerend goed aan de Elsweg 15, 8391 KB te Noordwolde, kadastraal bekend als sectie M, nummer 1696 te Noordwolde verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een waarde na bouw van € 475.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 06-03-2024.
  • Er wordt een (bouw)depot ter hoogte van € 100.000,- van het leenbedrag aangehouden. Het depot zal op basis van facturen inclusief BTW worden uitgeboekt aan geldnemer. Het depot zal worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, waardoor dit op de slottermijn in mindering zal worden gebracht.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de Lening algeheel vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien Geldnemer de Lening via Collin Crowdfund herfinanciert. De investeerders van deze financiering zullen in dat geval een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Omdat geldnemer een privépersoon is, is er geen Dun & Bradstreet score van toepassing.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de vastgoedportefeuille van de ondernemer en de huurinkomsten die gegenereerd worden, alsmede de waarde na bouw van het aan te kopen onroerend goed. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers

In de jaarcijfers is er enkel rekening gehouden met het deel waar de ondernemer recht op heeft. Het deel in bezit van compagnon is dus buiten beschouwing gelaten.
Voor de waardering van het onroerend goed is er rekening gehouden met zowel taxatiewaardes als WOZ-waardes.

Jaarcijfers

Balans huidige vastgoedportefeuille Sieds de Jong

Activa

  2023
Vaste activa € 1.605.000
Totaal € 1.605.000

Passiva

  2023
Eigen vermogen € 484.000
Langlopende schulden € 1.121.000
Totaal € 1.605.000

Totale huuropbrengsten inclusief Collin lening

Huuropbrengsten € 176.000
Exploitatiekosten € 26.000
Rente en aflossing € 75.000
Privé € 30.000
Netto cashflowoverschot € 45.000

 

 

Bijlage(n)

  • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
12-03-2024 om 11:09
Anonieme investeerder heeft € 2.000 geïnvesteerd.
12-03-2024 om 11:09
Anonieme investeerder heeft € 1.200 geïnvesteerd.
12-03-2024 om 11:09
Anonieme investeerder heeft € 200 geïnvesteerd.
12-03-2024 om 11:09
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
12-03-2024 om 11:09

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders