39778

Sietara B.V.

€ 1.000.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 619
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 24-06-2021 in 2 uur volgeschreven door 619 investeerders

Samenvatting

De ouders van de heer Krishnasingh hebben in 1995 een winkelpand gekocht aan de Herman Costerstraat 327 en 328 te ‘s-Gravenhage, grenzend aan de ingang van de Haagsche Markt. Als gevolg van het overlijden van zijn vader en moeder wil de heer Krishnasingh de supermarkt van zijn ouders graag voortzetten in dit winkelpand.

De zeven kinderen, waaronder de heer Krishnasingh, hebben het pand geërfd. Bij de verdeling van de boedel heeft de heer Krishnasingh de kans gekregen om voor de prijs van € 1.300.000,- het winkelpand te kopen. 

De LTV (Loan to Value), aan het begin van de financiering en voor verbouwing, bedraagt 74%. Bij de slottermijn bedraagt de LTV 63%. Hierbij is geen rekening gehouden met de verbouwingskosten van € 50.000,- waar een elektrische schuifdeur bij is inbegrepen.

Invloed coronavirus
Supermarkten werden tijdens de coronacrisis nauwelijks geraakt door de invloed van corona maatregelen. Daarnaast begint de heer Krishnasingh met de start van zijn supermarkt in de herstelperiode na de coronacrisis. 

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 1.532.000,-. Met een eigen inbreng van € 500.000,- en een leverancierskrediet van € 32.000,- is de gevraagde financiering via Collin Crowdfund € 1.000.000,-. De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste drie maanden aflossingsvrij zijn, gevolgd door een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 850.000,-. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert deze aanvraag als Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn R. Krishnasing Beheer B.V. en Sietara B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.000.000,- op de winkelwoning aan de Herman Costerstraat 327 en 328, 2571 PL te ’s-Gravenhage gevestigd ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.360.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 30 juni 2020.
 • De heer R. Krishnasing geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 200.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment en na financiering, een deels materiele waarde.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom extra af te lossen zonder vergoedingsrente.

Leendoel

De financiering wordt aangewend voor de aankoop en verbouwing van een winkelpand bestemd voor eigen gebruik.

Ondernemer

De heer Roepesh Krishnasing (1969) heeft meer dan 20 jaar samen met zijn vader een Surinaamse/Hindoestaanse supermarkt geëxploiteerd. Omdat hij destijds altijd heeft gewerkt in de supermarkt van zijn vader heeft hij als enige van de zeven kinderen zijn school niet kunnen afmaken.

Na het overlijden van zijn vader heeft de heer Krishnasing ervoor gekozen om de wereld over te reizen. Hij heeft met zijn eigen spaargeld gereisd door 18 landen. In 2015 is hij teruggekeerd naar Nederland om voor zijn moeder te zorgen. Eind oktober 2020 is zij overleden. 

Terug in Nederland benaderde veel mensen uit de gemeenschap de heer Krishnasing of Sietara (de supermarkt van zijn ouders) weer zou terugkeren. Het overlijden van zijn moeder en de vraag uit de Hindoestaanse gemeenschap was voor hem de aanleiding om de supermarkt, na jaren van afwezigheid, van zijn ouders voort te zetten.

Onderneming

De winkel van de ouders van de heer Krishnasing, Sietara Tropische winkel, bestond sinds 1981 en was altijd gevestigd op de Wolmaranstraat 122 te ‘s-Gravenhage. Het pand aan de Herman Costerstraat 327 en 328 te ‘s-Gravenhage is in 1995 gekocht en tot voor kort verhuurd geweest aan een bakkerij. Sietara is altijd een begrip geweest binnen de Hindoestaanse gemeenschap waarvan zijn ouders altijd het gezicht waren.

De heer Krishnasing wil het concept van Sietara weer terugbrengen. Hij zal werkzaam zijn in de winkel en verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken. Bij groei zal hij personeel in dienst nemen. Voor de administratieve en financiële begeleiding maakt hij gebruik van een bekend en gerenommeerd accountantskantoor in ‘s-Gravenhage; De Hoornwijck Groep.

Het verdienmodel is gebaseerd op de inkoop van producten van een groothandel en de doorverkoop aan consumenten. Ze richten zich met traditionele producten op de Surinaamse en Hindoestaanse markt. De heer Krishnasing geeft aan, dat Sietara in het verleden een omzet van circa € 60.000,- per maand behaalde op een locatie waar ze slechts 50 m² tot hun beschikking hadden. In het nieuwe pand is er 300 m² beschikbaar. Daarbij wordt de nieuwe Sietara op een veel betere locatie gevestigd, bij één van de ingangen van de Haagsche markt. Voorheen had men 50 passanten per dag, nu zijn dit op vrijdag en zaterdag al duizenden mensen.

Haagsche markt
De Haagse Markt is de grootste markt van Europa. Nu is hier vier dagen markt, zijnde maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag. Vanaf 2025 zal er zes dagen per week markt zijn, zijnde van maandag tot en met zaterdag. De Haagsche markt heeft 32.000 tot 42.000 bezoekers per week. 

Herman Costerstraat 327 en 328 (1928)
Het aan te kopen pand heeft een perceeloppervlakte van 516 m² en een VVO (verhuurbare vloeroppervlakte) van 310 m². Het pand heeft een hoekligging pal tegenover de ingang van de Haagse markt. Het pand is gedateerd en dient flink te worden opgeknapt. Hier draagt de heer Krishnasing uit zijn (aangetoonde) eigen middelen zorg voor. De LTV (Loan to Value), aan het begin van de financiering en voor verbouwing, bedraagt 74%. Bij de slottermijn bedraagt de LTV 63%. Hierbij is geen rekening gehouden met de verbouwingskosten van € 50.000,- waar een elektrische schuifdeur bij is inbegrepen.

 • De taxatie van het pand is getaxeerd op de situatie “as it is”
 • Uitgevoerd door Van Herk bedrijfsmakelaars (NVRT)
 • Waardepeildatum: 30 juni 2020
 • Marktwaarde kosten kopen: € 1.360.000,-
 • Verkoopbaarheid: Goed, een dergelijk object zijn vanwege hun ligging en beperkte aanbod als courant te beschouwen.

 
Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop winkelpand € 1.300.000,-
Verbouwing € 50.000,-
Inventaris € 65.000,-
Werkkapitaal € 50.000,-
Voorfinanciering BTW € 15.000,-
Overige kosten € 52.000,-
Totale investering € 1.532.000,-
Eigen middelen € 500.000,-
Leverancierskrediet € 32.000,-
Lening via Collin Crowdfund  € 1.000.000,-

 

Leenbedrag: € 1.000.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden waarvan de eerste drie maanden aflossingsvrij, gevolgd door lineaire aflossingen van € 2.678,- per maand en een slottermijn van € 850.000,-.

Overige financiers:
Er zijn verder geen andere financiers.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Sietara B.V. is Verhoogd risico (starter) en voor R. Krishnasing Beheer B.V. is de kwalificatie Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is gebruik gemaakt van het taxatierapport, akte van partiële verdeling, businessplan en prognosecijfers van accountantskantoor Hoornwijck Groep, en prive-vermogensopstellingen. Voor deze aanvragen hanteren we de kwalificatie Ruim Voldoende.

Afloscapaciteit
Op basis van de prognoses van de eerste 12 maanden is de omzet € 1.680.000,- met een bijbehorende verwachte cashflow, voor aflossingen en ontvangen financieringen, van € 124.000,-  Gezien de beoordeling van de afloscapaciteit op basis van prognoses is bepaald kwalificeren wij de afloscapaciteit als Voldoende. 

Solvabiliteit
De solvabiliteit na inbreng van eigen middelen, financiering en na verbouwingen bedraagt 34% op een balanstotaal van € 1.733.000,-. De solvabiliteit kwalificeren wij hiermee als Ruim Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn R. Krishnasing Beheer B.V. en Sietara B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.000.000,- op de winkelwoning aan de Herman Costerstraat 327 en 328, 2571 PL te ’s-Gravenhage gevestigd ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.360.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 30 juni 2020.
 • De heer R. Krishnasing geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 200.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment en na financiering, een deels materiele waarde.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom extra af te lossen zonder vergoedingsrente.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving als de persoonlijke borgstelling kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-47790 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-06-2021 om 12:34
investeerder-26880 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-06-2021 om 12:34
investeerder-65818 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
24-06-2021 om 12:34
investeerder-63429 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-06-2021 om 12:33
investeerder-203646 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-06-2021 om 12:33

Ondernemer

R. Krishnasing

Crowdfund Coach


Niels Kampschuur