44837

Sissing

€ 50.000  |  6,5% rente  |  36 maanden  Investeerders: 108
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 28-03-2023 in 1 uur volgeschreven door 108 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Sissing
Sector Detailhandel>
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 22-01-2015

Leendoel

Renger Sissing exploiteert sinds 2015 een Bruna winkel te Meppel. Afgelopen jaren heeft de onderneming een stabiele omzet en een stabiel resultaat behaald. Vorig jaar heeft de ondernemer het huurpand (Hoofdstraat 55 te Meppel) aangekocht. Het winkelpand is aangekocht voor € 420.000,-, waarop een hypothecaire inschrijving rust van € 202.000,-. Daarnaast heeft de ondernemer in privé een vastgoedportefeuille opgebouwd vanuit eigen middelen. Renger bezit in totaal 12 beleggingsobjecten, op 11 van deze objecten rust geen hypothecaire schuld. Door de aankoop van het onroerend goed uit eigen middelen is er liquiditeitskrapte ontstaan. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd als werkkapitaal. 

Er wordt een lineaire lening van € 50.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden en een vaste rente van 6,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 50.000
Totaal € 50.000
Collin Direct € 50.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer is de heer R.J. Sissing h.o.d.n. Sissing. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de geldnemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde op de vastgoedportefeuille.  
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Sissing worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 50.000,- op de garageboxen aan de Korenmaaier 5B en 5C, 8256 SK te Biddinghuizen, kadastraal bekend als sectie E, complexaanduiding 3262 en appartementsindexen 3 en 4 te Dronten, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed is december 2022 voor € 51.000,- aangekocht.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Sissing is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Sissing. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers
In 2021 bedroeg de omzet € 967.000,- en de brutomarge € 377.000,-. Ondanks de coronapandemie heeft de onderneming in 2021 een positief resultaat weten te behalen, ter hoogte van € 144.000,-, waarvan € 32.000,- aan ontvangen coronasteun.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2022

Activa

  2022
Vaste activa € 10.000
Vlottende activa € 308.000
Overige vlottende activa € 121.000
Totaal € 439.000

Passiva

  2022
Eigen vermogen € 162.000
Langlopende schulden € 78.000
Kortlopende schulden € 199.000
Totaal € 439.000

Winst- en verliesrekening 2022

Omzet € 1.172.000
Bruto winst € 398.000
Kosten € 307.000
Resultaat € 91.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-12098 heeft € 200 geïnvesteerd.
28-03-2023 om 14:14
investeerder-58023 heeft € 100 geïnvesteerd.
28-03-2023 om 14:13
investeerder-366764 heeft € 200 geïnvesteerd.
28-03-2023 om 14:12
investeerder-275052 heeft € 300 geïnvesteerd.
28-03-2023 om 14:11
investeerder-375228 heeft € 200 geïnvesteerd.
28-03-2023 om 14:11

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders