43994

Sisters Haarmode

€ 340.000  |  8,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 375
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 22-12-2022 in 1 uur volgeschreven door 375 investeerders

Samenvatting

Wijziging leningaanvraag d.d. 21-12-2022

Beste investeerder,

In de originele pitch is benoemd dat er nog geen toestemming is ontvangen voor het vestigen van een tweede hypotheek op het woonhuis.
Ondertussen hebben we alsnog goedkeuring gekregen, waardoor de tweede hypotheek direct onderdeel is van de zekerheden.

Hierdoor kunnen we de volgende wijzigingen doorvoeren:

 • Naast de huidige negatieve hypotheekverklaring op het woonhuis met als adres: Ds van Haaftenlaan 39, 3894 NP Odijk, kadastraal bekend als Sectie A, nummer 1329, te Odijk, wordt er ook een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,- gevestigd ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is momenteel voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 350.000,- en een restant schuld van € 192.000,-.
 • De zekerheden worden als volgt van deze wijziging gekwalificeerd als Zeer Goed, hierdoor zal de Collin Credit Score gewijzigd worden van Ruim Voldoende naar Goed.

Hieronder ziet u de oorspronkelijke pitch waarin bovenstaande wijzigingen niet zijn doorgevoerd.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Bianca Wallenburg, eigenaresse van Sisters Haarmode uit Bunnik, krijgt de mogelijkheid om het combinatiepand dat nu met de kapsalon gehuurd wordt aan te kopen. De erfgenamen van de overleden eigenaar hebben geen interesse om de exploitatie van het pand Dorpsstraat 25 – 25a in Bunnik voort te zetten. In de huurovereenkomst is een voorkeursrecht van koop opgenomen. De kapsalon bestaat sinds 1958. In 1999 is Bianca de eigenaresse geworden. Boven de kapsalon is een verhuurde bovenwoning. Als extra zekerheid voor de investeerders van Collin Crowdfund vestigt de onderneemster en haar levenspartner een tweede hypothecaire inschrijving op hun woning met forse overwaarde.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 340.000,-. De looptijd is 36 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 320.000,-. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Minimaal risico. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende. De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn onderneemster B.E. Wallenburg – van Garderen h.o.d.n. Sisters Haarmode en haar partner P. Wallenburg. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Het vermogen van de ondernemers in privé bestaat naast de spaarmiddelen uit de overwaarde op de privéwoning welke gedeeltelijk wordt ingezet voor deze crowdfunding.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 340.000,- op het aan te kopen bedrijfspand met bovenliggend appartement aan de Dorpsstraat 25 en 25a te Bunnik, kadastraal bekend Sectie A, nummer 3139, met een marktwaarde van € 325.000,- conform taxatie d.d. 2 december 2022 verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. 
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van onroerend goed aan de Dorpsstraat 25 en 25a te Bunnik, kadastraal bekend Sectie A, nummer 3139, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • Een negatieve hypotheekverklaring op het woonhuis met als adres: Ds van Haaftenlaan 39, 3984 NP Odijk, kadastraal bekend Sectie A, nummer 1329, te Odijk. Dit houdt in dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Er is reeds een verzoek tot toestemming hypotheek uitgezet bij de eerste hypotheekhouder, echter vanwege de tijdsdruk om dit jaar te kunnen passeren in verband met een verhoogde overdrachtsbelasting per 2023 is er besloten om hier niet op te wachten. Indien de toestemming wordt verleend zal er alsnog een tweede hypothecaire inschrijving van € 150.000,- worden gevestigd op de privéwoning aan de Ds van Haaftenlaan 39, 3984 NP Odijk, kadastraal bekend Sectie A, nummer 1329, te Odijk met een WOZ-waarde per 01-01-2021 van € 419.000,-, welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 350.000,- en een restant schuld van € 192.000,-. Indien de toestemming niet wordt gegeven zal er dus enkel sprake zijn van een negatieve hypotheekverklaring.
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de lening via Collin Crowdfund wordt geherfinancierd. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening. 
 • Aanvullend heeft men de mogelijkheid om, in afwijking van onze Algemene Voorwaarden, jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom extra af te lossen zonder vergoedingsrente.

Leendoel

Het leendoel is de aankoop van het combinatiepand gelegen aan de Dorpsstraat 25-25a te Bunnik.

Ondernemer

Bianca (1965) is sinds 1999 eigenaresse van Sisters Haarmode. De kapsalon heeft zij overgenomen van de toenmalige eigenaar en zijn vrouw die de kapsalon in 1958 is gestart. Ze heeft in eerste instantie de taken van mevrouw overgenomen (gastvrouw, administratie). Na het succesvol afronden van de particuliere kappersopleiding (gediplomeerd kapster) is ze ook als kapster in de salon gaan werken. Hoewel Bianca eigenaresse is van Sisters Haarmode, is zij samen met haar zus Arien ‘het gezicht van’. De zussen zijn als duo niet te missen in het pand aan de Dorpsstraat. Het huiselijke, laagdrempelige en professionele karakter van de salon komt dus voort uit het karakter van de zussen.

De levenspartner van Bianca is Piet (1963). Piet is ondernemer en eigenaar van Autobedrijf Wallenburg.

Onderneming

De kapsalon staat bekend om haar laagdrempelige, professionele en huiselijke sfeer. Sisters Haarmode heeft veel vaste klanten die de salon met een vaste frequentie bezoeken voor een kappersafspraak. Jong, oud, mannen, vrouwen, kinderen. Er is sprake van een zeer loyale klantenkring. In het aan te kopen pand is sinds 1958 een kapsalon gevestigd.

Onroerend goed
Het aan te kopen onroerend goed betreft een winkelpand met bovenwoning. Het perceel is 1 are en 32 centiare groot. De begane grond bestaat uit de winkelruimte, opslag, keuken en toilet. De bovenwoning heeft een L-vormige woonkamer, dakterras, open keuken, badkamer met op de verdieping en er boven 2 slaapkamers. De bovenwoning wordt verhuurd voor € 13.440,- per jaar excl.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop pand € 320.000,-
Kosten koper € 20.000,-
Totaal € 340.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 340.000,-

Leenbedrag: € 340.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 36 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 320.000,-

Er zijn geen andere zakelijke financieringen binnen de eenmanszaak.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Sisters Haarmode is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarcijfers 2021, de tussentijdse cijfers en forecast 2022 en de prognose 2023. De overall score is Ruim Voldoende.

Afloscapaciteit 
De omzet in 2021 bedroeg € 108.000,- met een overschot in de operationele cashflow na privé-opnames van € 11.000,-. Op basis van de resultaten over de eerste 3 kwartalen van 2022 wordt voor geheel 2022 een omzet verwacht van € 120.000,- met een overschot in de operationele cashflow na privé-opnames van € 25.000,-. Na aankoop van het pand komen de huurlasten van € 19.950,- per jaar te vervallen. Hier komen de rentelasten voor de financiering voor terug. Voor geheel 2023 wordt een omzet van € 143.000,- (inclusief € 13.000,- huuropbrengsten bovenwoning) verwacht met een overschot in de operationele cashflow na privé-opnames en aflossing van € 16.000,-. We kwalificeren de afloscapaciteit als Ruim Voldoende.

Solvabiliteit
Ultimo 2021 bedroeg de solvabiliteit 72% op een balanstotaal van € 36.000. Door de aankoop van het onroerend goed is er een forse balansverlenging en daalt de solvabiliteit tot 7%. Er is echter ook nog de forse overwaarde op de woning in privé. Daarnaast zijn er zowel in de onderneming als in privé spaarmiddelen aanwezig (incl spaarpolis). We kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn onderneemster B.E. Wallenburg – van Garderen h.o.d.n. Sisters Haarmode en haar partner P. Wallenburg. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Het vermogen van de ondernemers in privé bestaat naast de spaarmiddelen uit de overwaarde op de privéwoning welke gedeeltelijk wordt ingezet voor deze crowdfunding.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 340.000,- op het aan te kopen bedrijfspand met bovenliggend appartement aan de Dorpsstraat 25 en 25a te Bunnik, kadastraal bekend Sectie A, nummer 3139, met een marktwaarde van € 325.000,- conform taxatie d.d. 2 december 2022 verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. 
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van onroerend goed aan de Dorpsstraat 25 en 25a te Bunnik, kadastraal bekend Sectie A, nummer 3139, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • Een negatieve hypotheekverklaring op het woonhuis met als adres: Ds van Haaftenlaan 39, 3984 NP Odijk, kadastraal bekend Sectie A, nummer 1329, te Odijk. Dit houdt in dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Er is reeds een verzoek tot toestemming hypotheek uitgezet bij de eerste hypotheekhouder, echter vanwege de tijdsdruk om dit jaar te kunnen passeren in verband met een verhoogde overdrachtsbelasting per 2023 is er besloten om hier niet op te wachten. Indien de toestemming wordt verleend zal er alsnog een tweede hypothecaire inschrijving van € 150.000,- worden gevestigd op de privéwoning aan de Ds van Haaftenlaan 39, 3984 NP Odijk, kadastraal bekend Sectie A, nummer 1329, te Odijk met een WOZ-waarde per 01-01-2021 van € 419.000,-, welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 350.000,- en een restant schuld van € 192.000,-. Indien de toestemming niet wordt gegeven zal er dus enkel sprake zijn van een negatieve hypotheekverklaring.
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de lening via Collin Crowdfund wordt geherfinancierd. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening. 
 • Aanvullend heeft men de mogelijkheid om, in afwijking van onze Algemene Voorwaarden, jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom extra af te lossen zonder vergoedingsrente.

Door met name de hypothecaire inschrijving en hoofdelijkheid van de ondernemers kwalificeren we de zekerheden als Goed.

Samenvattend
Afloscapaciteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende 
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-7710 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
22-12-2022 om 11:40
investeerder-109903 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-12-2022 om 11:40
investeerder-163727 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-12-2022 om 11:40
investeerder-235047 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-12-2022 om 11:39
investeerder-269206 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-12-2022 om 11:38

Ondernemer

Crowdfund Coach


Marc Kogels