25175

Sjeun optiek by Floris

€ 210.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 197
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

4 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 24-08-2016 in 1 uur volgeschreven door 197 investeerders

Samenvatting

Introductie
De onderneming Sjeun Optiek kent een geschiedenis van meer dan vijftig jaar. Sjeun Optiek is in 1957 geopend in Sliedrecht en sinds 1987 gevestigd aan de Kerkbuurt 91 te Sliedrecht. Dit is dé hoofdwinkelstaat van deze gemeente. De huidige eigenaar is meer dan twintig jaar geleden, als tweede eigenaar begonnen en wil nu graag stoppen met zijn winkel. Door deze winkel over te nemen kan Floris Frenzen de klanten van Sjeun Optiek blijven bedienen in een voor hen vertrouwde omgeving met een visie die aansluit bij die van de vorige eigenaar. De sleutelwoorden voor deze winkel zijn kwaliteit, vakmanschap, service, persoonlijke aandacht, passie en zeer modieuze brillen, waarvan er te allen tijde maar één van ingekocht wordt om zo de klanten hun eigen unieke bril te kunnen bieden. Als toekomstige eigenaar is Floris gefocust op klanttevredenheid. Sjeun Optiek (toekomstige naam wordt: Sjeun Optiek by Floris) richt zich op het midden- en hogere optiek segment, waarbij naast brillen ook lenzen verkocht en aangepast worden. 

Financieringsbehoefte

De totale investeringsbehoefte van Sjeun Optiek by Floris bedraagt € 264.000,-. Hiervan wordt € 24.000,- gefinancierd vanuit een achtergestelde lening van de huidige eigenaar en wordt € 30.000,- gefinancierd door een van de belangrijkere leveranciers. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 210.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd. 

Structuur

Sjeun Optiek by Floris wordt opgezet als eenmanszaak. Floris Frenzen wordt eigenaar van de optiekwinkel.

Risico

De Dun & Bradstreet score voor Sjeun Optiek is een Verhoogd risico, aangezien de overnemende partij een recent ingeschreven eenmanszaak is. De score van de over te nemen onderneming is Laag Risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteur is de eenmanszaak Floris Frenzen h/o Sjeun Optiek. Zijn echtgenote Linda Frenzen-Vonk wordt volledig mededebiteur. 

Leendoel

Met de voorgenomen aankoop van Sjeun Optiek te Sliedrecht is een totale financiering gemoeid van €264.000,-. De opbouw van deze investering is gebaseerd op de navolgende activa: Goodwill en klantenbestand, specifieke optiekapparatuur, overige winkelinventaris, overname voorraad monturen en zonnebrillen. Met deze overname worden ook de verplichtingen jegens een medewerker (1,0 FTE) overgenomen.

Ondernemer

Floris Frenzen (1968) heeft na het afronden van de HAVO de opleiding voor opticien gevolgd, waarna hij een vervolgopleiding gedaan heeft als contactlensspecialist. Aangezien dit een werk-leer traject is, is Floris vanaf zijn twintigste jaar actief in de optiekwereld. In 2003 is hij terecht gekomen bij Specsavers in Gouda. Als directeur/eigenaar van deze succesvolle Specsavers winkel liep Floris vast op de gebondenheid binnen de franchiseformule. Hij merkte dat zijn visie om met de klanten een langdurige relatie op te bouwen, gebaseerd op beter zicht en de daarbij passende verkoop niet goed tot uiting kwam. In goed overleg heeft hij daarom zijn winkel begin 2015 terug verkocht aan Specsavers en is Floris in loondienst gaan werken als bedrijfsleider bij Eye Wish te Gorinchem. Ook hier kon hij zijn wensen als ondernemer niet voldoende uitvoeren. Het overnemen van een bestaande zelfstandige zaak is voor hem nu een logische vervolgstap. Floris is 27 jaar actief in de optiekwereld. 

Floris is een echte ondernemer, een werker, ziet kansen en wil graag scoren. Hij is vastberaden, volhardend en integer. Omzet en marge vindt hij natuurlijk belangrijk, maar klanttevredenheid staat minstens zo hoog aangeschreven! Floris heeft een passie voor het vak van opticien.

Onderneming

Sjeun Optiek is in 1957 geopend in Sliedrecht en sinds 1987 gevestigd aan de Kerkbuurt 91 te Sliedrecht. Dit is dé hoofdwinkelstaat van deze gemeente. Er is een grote diversiteit van winkels, die veelal in particuliere handen zijn, met ruim voldoende gratis parkeergelegenheid naast de winkelstraat. Tevens is bijna alles gelijkvloers, hetgeen de winkel ook geschikt maakt voor minder valide bezoekers. De sleutelwoorden voor deze winkel zijn kwaliteit, vakmanschap, service, persoonlijke aandacht, passie en zeer modieuze brillen, waarvan er te allen tijde maar één van ingekocht wordt om zo de klanten hun eigen unieke bril te kunnen bieden. Als toekomstige eigenaar is Floris gefocust op klanttevredenheid. Klanten moeten het naar hun zin hebben, willen terugkomen, vertrouwen op het advies dat ze krijgen en weten dat hun zichtprobleem bij Sjeun de juiste aanpak krijgt. Dit met juiste verhouding tussen prijs en kwaliteit. Floris zal de derde eigenaar zijn in de historie van Sjeun, hij is er van overtuigd dat zijn opgedane ervaring als ondernemer, manager en verkoper bij de optiekketens gecombineerd met zijn streven naar aandacht, kwaliteit en klantenbinding, de basis vormt voor een nieuwe- en succesvolle fase van Sjeun Optiek by Floris.

Naast Floris is er ondersteuning door een allround medewerker/opticien/contactlensspecialist, die reeds jaren actief is bij de firma Sjeun. Deze medewerker is dusdanig allround dat Floris op vakantie kan en gerust enige dagen door ziekte kan missen. Men maakt gebruik van specifiek op de optiekwereld gerichte software, waardoor het inkoopproces, de productie, de verkoop en de marketing goed gedekt worden. De financiële administratie wordt ondergebracht bij een in de optiekwereld gespecialiseerd administratiekantoor. Verder is men aangesloten bij de NUVO en zijn de contactlensspecialisten lid van de ANVC. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheid voor een KIWA keurmerk voor de optiek. Dit is een onafhankelijk keurmerk voor zichtkwaliteit. De risico’s op het gebied van arbeidsongeschiktheid en overlijden worden waar nodig volledig afgedekt. 

Sjeun Optiek bij Floris is een volledig zelfstandig opererende optiekwinkel en is geen onderdeel van een grotere keten of winkelformule. Floris wil de relatie met de huidige inkooporganisatie Centrop continueren, waardoor scherpe inkooptarieven bereikbaar blijven en een optimale kennis van de ontwikkelingen binnen de optiekwereld toegankelijk blijft. 

Visie en Doelstelling
Sjeun Optiek by Floris wil niet de goedkoopste zijn, wel de beste met de nieuwste mode. Hierdoor zal hij zich met name richten op het midden- en hogere segment, ook voor wat betreft het bestedingspatroon van de klant. De margeontwikkeling is goed voorspelbaar. De relatie tussen kostprijs, verkopen en omzet is bijna een constante. De bedrijfsgrootte van Sjeun Optiek is nagenoeg optimaal, tezamen met de allround medewerker kan Floris deze onderneming flexibel en efficiënt runnen en liggen de noodzakelijke overige indirecte kosten op een dusdanig niveau dat een mooie winst uit de onderneming te realiseren is. Het doel van de overname is tweeledig: het continueren van de bestaande omzet en klantenstroom, alsmede het doen stijgen van de naamsbekendheid en de daaraan verbonden groei van het klantenbestand. Binnen een jaar wil Floris een volledig stabiele onderneming onder zich hebben (normale opstartuitdagingen zijn dan getackeld) zodat op middellange termijn Sjeun Optiek inhoud kan geven aan het merk “by Floris”. Tevredenheid wordt hierin met name verkregen door een groeiende klantenkring die niet alleen afkomstig is uit Sliedrecht maar ook uit de andere Drechtsteden.

Doelgroep
Wie zullen de producten bij Sjeun Optiek kopen? Dat zijn de mensen uit de regio Sliedrecht en Molenwaard tussen de 10 en 90 jaar. Het klantenbestand is momenteel nog zo’n 7.200 klanten groot en twintig procent van de omzet betreft contactlensklanten. De reden dat men bij Sjeun Optiek koopt is vanwege de kwaliteit van de producten en geboden service. Ook de exclusiviteit van de geboden producten speelt een rol. 

Concurrentie
Voor de analyse van de concurrentie is het criterium dat de winkels alleen optische hulpmiddelen verkopen en gevestigd zijn in Sliedrecht. Zo zijn er de landelijke ketens; Hans Anders en Eye Love, die concurreren op prijs en opereren in het lage segment. Eye Wish Opticien gaat meer voor de klantenrelatie en opereert in het middensegment. Deze franchiseondernemer moet vanuit de formule concurreren op acties en kortingen. Een tweetal zelfstandige optiekzaken (Paul van den Berg en Van Leeuwen Optiek) gaan voor kwaliteit en klantenrelatie en hier kan dan ook de meeste concurrentie van verwacht worden. Opvallend is dat op de website van de zelfstandige ondernemers in Sliedrecht veel bekende merknamen genoemd worden bij de monturen. Dit biedt een enorme kans voor Sjeun Optiek, die juist gespecialiseerd is in bijzondere exclusieve collecties en merken in alle prijsklassen. De nieuwe toetreders in de optiekmarkt zijn vooral online te vinden en bij de drogist, zoals Eye Love. Deze dreiging is nog beperkt, maar is wel een trend waarop geanticipeerd moet worden. Als we het hebben over toetreders met een fysieke winkel dan is het zeer beperkt, want er is geschoold personeel nodig en de concurrentie met bestaande ketens en winkels is hevig. 

Alle ketens concurreren op prijs. De particuliere opticiens concurreren op klantenbinding, maar laten veelal na om de klant ook digitaal te benaderen. Sjeun Optiek by Floris wil hier verandering in brengen. Door zijn passie, flexibele instelling, servicegerichtheid en vakkennis enerzijds en een goede prijsstelling anderzijds, kan hij voor zijn klanten het maatwerk en service leveren, die de huidige kritische klant verdient en wenst.

Structuur
organigram

Financieringsbehoefte

De totale financieringsbehoefte van Sjeun Optiek by Floris bedraagt € 264.000,-. Hiervan wordt € 24.000,- gefinancierd vanuit een achtergestelde lening van de huidige eigenaar en wordt € 30.000,- gefinancierd door een van de belangrijkere leveranciers. 

Investeringsoverzicht

Goodwill (klantenbestand) € 185.500,-
Optiekapparatuur € 18.500,-
Winkelinventaris € 12.000,-
Voorraad monturen en zonnebrillen € 24.000,-
Werkkapitaal € 24.000,-
Totaal € 264.000,-
Achtergestelde lening verkoper € 24.000,-
Kortlopende financiering leverancier € 30.000,-
Lening via Collin € 210.000,-

Met deze overname worden ook de verplichtingen jegens een medewerker (1,0 FTE) overgenomen. Deze medewerker is al vele jaren verbonden aan Sjeun Brilspecialisten en beheerst hierdoor de bedrijfscultuur, de markt, het klantenbestand en de over te nemen apparatuur. De apparatuur en inventaris, zoals deze wordt overgenomen, is voldoende actueel waardoor het niet in de lijn der verwachtingen ligt dat er binnen vijf jaar grotere investeringen noodzakelijk dan wel gewenst zijn.

Leenbedrag: € 210.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden

  • De debiteuren zijn Floris Frenzen h/o Sjeun Optiek en de echtgenote van Floris Frenzen, Linda Frenzen-Vonk. Hiermee zijn beide echtelieden hoofdelijk aansprakelijk. 
  • Achterstelling van de lening verstrekt door verkopende partij ter hoogte van € 24.000,- ten opzichte van de lening via Collin Crowdfund. Op deze lening wordt gedurende de looptijd van de Collin lening niet afgelost. Er wordt wel rente betaald. 
  • Er wordt een overlijdensrisicoverzekering afgesloten van € 250.000,- aflopend gelijk aan de financiering. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet score geeft een Verhoogd risico aan, aangezien het om een startend bedrijf gaat. De over te nemen winkel noteert een Laag risico. Voor deze aanvraag wordt de score Verhoogd risico gehanteerd.

Collin Credit Score 
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Voor de beoordeling is uitgegaan van de definitieve cijfers 2015 en prognoses 2016 – 2018 na financiering, rentebetalingen en aflossingen op de lening via Collin Crowdfund. De prognoses zijn degelijk onderbouwd en gaan uit van een stabiele omzet. Dit is gebaseerd op de gegevens van de afgelopen jaren van de winkel en wat gebruikelijk is in de branche. De overall Collin Credit Score is Voldoende. Bij het behalen van deze realistische prognose zal de score snel verbeteren.

Rentabiliteit
De overname betreft een winkel met zeer stabiele omzet en winstmarges. De onderneming zal op gelijke basis voortgezet worden. Ook na toevoeging van de financieringslasten en de privéopname blijft de gemiddelde rentabiliteit gerekend over de drie prognosejaren Ruim voldoende, te weten een gemiddeld netto cashflowoverschot van € 13,500,- per jaar op een stabiele omzet van € 355.000,-. De verkopende partij zal een introductieperiode verzorgen (inwerktijd). Het eerste prognosejaar staat de rentabiliteit nog enigszins onder druk door extra (financierings-) kosten met betrekking tot de overname, dit verbetert naar verwachting echter snel en wordt in het eerste jaar opgevangen door extra werkkapitaal aan te houden. Er is een opstelling gemaakt van de kosten in privé en de opnames kunnen beperkt worden bij tegenvallende resultaten. Daarnaast geniet de echtgenote van Floris ook een inkomen uit loondienst. Hiermee komt de rentabiliteitsscore op Ruim voldoende.

Solvabiliteit
In een recent verleden heeft de ondernemer, na een scheiding, de hypotheekschuld op zijn woning afgelost middels het opgebouwde eigen vermogen van zijn eerdere onderneming. Daarmee is het niet mogelijk om vanuit eigen vermogen een nieuwe start te maken. Wel zal de verkopende partij een achtergestelde lening verstrekken ter hoogte van de voorraad, waarop niet afgelost wordt, totdat de lening van Collin is afgelost. Met toevoeging van de winst en deze achtergestelde lening zal er naar verwachting eind 2016 (uitgaande van overname per 1 september 2016) een solvabiliteit van zo'n 18% op een balansgrootte van € 250.000,- zijn (Voldoende). Eind 2018 zal de solvabiliteit volgens prognose toegenomen zijn naar ruim 50% op een balansgrootte van ruim € 225.000,- (Excellent). Vooralsnog hanteren wij voorzichtigheidshalve de score Voldoende. 

Liquiditeit
Door de aflossingsdruk op de lening ontstaat er volgens prognose een krappe liquide positie in het eerste jaar. De aflossingen van het komende jaar worden immers als kort vreemd vermogen genoteerd. In het eerste jaar resulteert dat in een liquiditeit van 0,9 (Matig). Deze zal gestaag verbeteren en volgens prognose in 2018 een Ruim voldoende (1,3) scoren.

Door het aantrekken van extra werkkapitaal, waaronder een doorlopend krediet van € 25.000,- in privé, is er voldoende buffer om onvoorziene tegenvallers op te kunnen vangen. Hierdoor is het hanteren van een score Voldoende verantwoord.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Bij een inschrijving vanaf € 1.000,- kunnen investeerders een zonnebril ophalen in de winkel met een waarde tot € 150,-. 

Hiertoe zal een waardebon digitaal worden verzonden via Collin, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-2479 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-08-2016 om 10:37
investeerder-6011 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-08-2016 om 10:36
investeerder-6360 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
24-08-2016 om 10:34
investeerder-13351 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
24-08-2016 om 10:34
investeerder-19024 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-08-2016 om 10:34

Reacties

Investeerder – 20832
24-08-2016 11:02
Kunt u mij de naam of KVK geven van Sjeun optiek in Sliedrecht. Ik kom deze niet tegen bij de kvk. Tevens bent u eigenaar (geweest?) van Frenzen investment BV. Wat is er met deze onderneming gebeurd? En wat is de reden dat u bij deze overname als persoon aansprakelijk bent en niet als BV?

F.T Frenzen
24-08-2016 11:35
Hierbij het Kvk nummer van Optiek by Floris ( met als handelsnaam Sjeun Optiek by Floris) 66430569.
Het Kvk nummer van de zaak die ik overneem is Sjeun brilspecialisten 23022348
Frenzen Investment Bv is inderdaad mijn eigendom geweest ,maar die Bv is ontbonden in 2015.
ik ga nu verder als een eenmanszaak bij deze overname daar dit beter past als een Bv bij de omzet van deze winkel.
hopelijk zijn zo al u vragen afdoende beantwoord.

Ondernemer
Floris Frenzen

Crowdfund Coach


Servicedesk