32343

SK shop

€ 50.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 94
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 14-05-2019 in 2 uur volgeschreven door 94 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam SK shop
Sector Detailhandel
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Voorraad
Datum van oprichting 01-01-2015
Website N.v.t.

Leendoel

SK shop is een dames kledingwinkel in Leeuwarden. De winkel is aan haar vijfde jaar bezig en maakt een gestage groei door. Eigenaresse Sjoukje Kooistra-Steiger zou graag haar voorraad uitbreiden, zodat ze een grotere collectie aan haar klanten kan aanbieden. Tot nu toe is de voorraad met eigen middelen gefinancierd. Om de groei vast te kunnen houden, is er behoefte aan externe financiering. Er wordt een lineaire lening van € 50.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Voorraad € 50.000
Collin Direct € 50.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteur voor de financiering is mevrouw S. Kooistra-Steiger handelend onder de naam SK shop. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van SK shop worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor SK shop is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van SK shop. Voor 2019 wordt een verdere doorgroei van de onderneming verwacht, mede op basis van deze investering. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht 2017-2018 

Activa

  2017 2018
Vaste activa € 18.000 € 15.000
Vlottende activa € 26.000 € 50.000
Overige activa € 9.000 € 10.000
Totaal € 53.000 € 75.000

Passiva

  2017 2018
Eigen vermogen € 45.000 € 71.000
Langlopende schulden € 0 € 0
Kortlopende schulden € 8.000 € 4.000
Totaal € 53.000 € 75.000

Winst- en verliesrekening 2018

Omzet € 125.000  
Bruto winst € 74.000  
Kosten € 46.000  
Resultaat € 28.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-28193 heeft € 100 geïnvesteerd.
14-05-2019 om 10:02
investeerder-55286 heeft € 800 geïnvesteerd.
14-05-2019 om 10:02
investeerder-18288 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-05-2019 om 10:01
investeerder-63245 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-05-2019 om 10:00
investeerder-3767 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-05-2019 om 10:00

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders