37640

SLK Investments B.V.

€ 750.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 649
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 13-10-2020 in 8 uur volgeschreven door 649 investeerders

Samenvatting

Klaas en Shirley Leinenga hebben een schippersachtergrond en zijn met de Ferres Holding groep al sinds 1997 actief in de binnenvaart. Vaargebied is ARA en het Rijngebied tot Basel. De groep breidt nu haar activiteiten uit met de aankoop van de mts Motivation waarna men drie schepen in de vaart heeft. SLK Investments B.V., 100% dochter van Ferres Holding B.V. verwerft het schip. De exploitatie van de schepen vindt plaats op basis van langjarige contracten die zijn afgesloten met gerenommeerde bevrachtingskantoren.

Invloed coronavirus
Er wordt gevaren op basis van langjarige contracten zonder economische clausules. Hierdoor heeft het coronavirus nauwelijks tot geen invloed op de exploitatie.

Financieringsbehoefte
Voor de aankoop van mts Motivation (geleverd met een nieuwe hoofdmotor) met een taxatiewaarde van € 3.950.000,- bedraagt de totale financieringsbehoefte € 3.350.000,-. Beequip B.V. verstrekt een financial lease van € 2.600.000,- met een looptijd van 5 jaar met een slottermijn van € 1.300.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 750.000,- met een ondergrens van € 600.000,-. De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste 3 maanden aflossingsvrij daarna volgt een lineaire maandelijkse aflossing in 57 maanden met de mogelijkheid van een extra aflossing (zonder extra vergoedingsrente) van € 250.000,- gedurende de looptijd van de lening. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. De bedenktermijn voor deze aanvraag is 4 dagen voor de investeerders.

Risico
Voor deze aanvraag hanteren wij de Dun & Bradstreet kwalificatie Laag risico. De Collin Credit Score is Ruim Voldoende.
De volgende zekerheden en voorwaarden worden gesteld:

 • De debiteuren zijn SLK Investments B.V. en Ferres Holding B.V. 
 • De heer K. Leinenga en mevrouw S.V. Leinenga-Teekman geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 350.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving (derdenhypotheek) van € 350.000,- op het woonhuis kadastraal bekend als sectie E nummer 15642, te Hendrik-Ido-Ambacht gevestigd met een voorbelasting van € 694.901,- met een openstaande hoofdsom van € 694.901,- en een getaxeerde marktwaarde van voor verbouwing € 1.030.000,- en na verbouwing van € 1.100.000,- blijkens recent taxatierapport d.d. 14.09-2020.
 • De hiervoor genoemde derdenhypotheek én borgtocht kunnen door Collin los van elkaar worden uitgewonnen. De derdenhypotheekgever én de borg zijn hiervan op de hoogte en zijn hierover geïnformeerd. Collin verbindt zich jegens derdenhypotheekgever én borg om in totaal niet méér uit te winnen van beide zekerheden dan € 350.000,-. Het staat Collin volledig vrij, hetgeen derdenhypotheekgever én borg te kiezen welk zekerheidsrecht wordt uitgewonnen, waarbij Collin ook beide zekerheidsrechten deels kan uitwinnen.
 • De hypothecaire vordering van € 445.000,- in hoofdsom, thans € 407.916,- pro resto op een Scheepvaartbedrijf met een maandelijkse aflossingsverplichting van € 7.416,-wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De heer K. Leinenga en mevrouw S.V. Leinenga-Teekman geven een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis kadastraal bekend als sectie E nummer 15642, te Hendrik-Ido-Ambacht. Dit is een morele verklaring dat er binnen de bestaande hypothecaire inschrijving bij ING Bank N.V. geen aanvullende hypothecaire lening wordt aangegaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. 
 •  SLK Investments B.V. heeft de mogelijkheid om tijdens de looptijd van de lening in afwijking van de Algemene Voorwaarden, eenmalig een bedrag van € 250.000,- af te lossen zonder extra vergoedingsrente.

Leendoel

De lening is bedoeld voor de gedeeltelijke financiering van de aankoop van motortankschip Motivation.
Er is een langjarig contract afgesloten met een grote opdrachtgever om Nafta te vervoeren naar Keulen.

Ondernemer

Het echtpaar Klaas (1972) en Shirley (1976) Leinenga hebben een schippersachtergrond en zijn al sinds 1997 actief in de binnenvaart. Vaargebied is ARA en het rijngebied tot Basel. Klaas vaart nog zeer geregeld op één van de schepen en heeft hiervoor al zijn papieren en patenten. Shirley houdt zich verder bezig met haar eenmanszaak, ShirlZ, en daarom is sinds 2018 de zus van Klaas in dienst om de boekhouding te verzorgen. Hierdoor houden ze het familiegevoel binnen het bedrijf.

De laatste jaren vaart men met kleinere schepen dan voorheen, omdat deze kleinere schepen overal naar toe kunnen varen en niet alleen in de ARA. Enkele jaren geleden is Shirley, naast het exploiteren van schepen, een eenmanszaak, ShirlZ, gestart in kleding ontwerp en inkoop voor klanten (collecties) met als focus de branches passagiersvaart, representatieve branche en bedrijven. 
 

Onderneming

Kernprofiel 
SLK Investments B.V. maakt onderdeel uit van Ferres Holding B.V. Na aankoop van de Motivation heeft de groep drie schepen in de vaart. Er wordt op langjarige contractbasis gevaren voor bevrachtingskantoren op basis van een winstgevende exploitatie die per schip is berekend.

Missie en doelstellingen
De missie is om een betrouwbare partner te zijn voor de opdrachtgever en het personeel.
Over drie tot vijf jaar willen zij nog steeds een financieel gezond bedrijf zijn en blijven alert op de marktvraag.

Concurrentiepositie 
De binnenvaart ziet het vervoer van kolen krimpen en de groei van bouwmaterialen stagneren.
De tankvaart is een positieve uitzondering. Met de Motivation gaat men voor een grote opdrachtgever nafta vervoeren naar Keulen. Nafta wordt met name gebruikt in de petrochemische industrie. De markt is momenteel vrij stabiel en de verwachting is dat het ook zo blijft.

Structuur 
 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop motortankschip Concentus II € 3.350.000,-
Financiering via Beequip B.V. € 2.600.000,-
Totaal € 750.000,-
Financiering via Collin Crowdfund € 750.000,-

SLK Investments B.V. heeft gedurende de looptijd de mogelijkheid om maximaal € 250.000,- extra af te lossen op de lening bij Collin Crowdfund. De financiering via Beequip B.V. betreft een financial lease met een looptijd van 5 jaar met een slottermijn van € 1.300.000,-. 

Leenbedrag: € 750.000,- met een ondergrens van € 600.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden met een aflossingsvrije periode van 3 maanden

De bedenktermijn voor deze aanvraag is 4 dagen voor de investeerders.

Huidige financieringen
Leinenga Shipping B.V. voor MS Sensation (binnenvaartschip) met een taxatiewaarde van € 5.250.000,- een lening afgesloten van € 3.000.000,-, thans pro resto € 2.931.112,-, aflossingsbedrag € 17.222 per maand tot 01-05-2028 met een slottermijn van € 1.383.398,-. Als zekerheid geldt een eerste hypothecaire inschrijving op MS Sensation.

SLK Shipping B.V. heeft voor MS Temptation (binnenvaartschip) met een aankoopwaarde van € 4.950.000,-. een lening afgesloten van € 3.700.000,-., thans pro resto Aflossing € 20.583,- per maand. Als zekerheid geldt een eerste hypothecaire inschrijving op MS Temptation.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn SLK Investments B.V. en Ferres Holding B.V. 
 • De heer K. Leinenga en mevrouw S.V. Leinenga-Teekman geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 350.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving (derdenhypotheek) van € 350.000,- op het woonhuis kadastraal bekend als sectie E nummer 15642, te Hendrik-Ido-Ambacht gevestigd met een voorbelasting van € 694.901,- met een openstaande hoofdsom van € 694.901,- en een getaxeerde marktwaarde van voor verbouwing € 1.030.000,- en na verbouwing van € 1.100.000,- blijkens recent taxatierapport d.d. 14.09-2020.
 • De hiervoor genoemde derdenhypotheek én borgtocht kunnen door Collin los van elkaar worden uitgewonnen. De derdenhypotheekgever én de borg zijn hiervan op de hoogte en zijn hierover geïnformeerd. Collin verbindt zich jegens derdenhypotheekgever én borg om in totaal niet méér uit te winnen van beide zekerheden dan € 350.000,-. Het staat Collin volledig vrij, hetgeen derdenhypotheekgever én borg te kiezen welk zekerheidsrecht wordt uitgewonnen, waarbij Collin ook beide zekerheidsrechten deels kan uitwinnen.
 • De hypothecaire vordering van € 445.000,- in hoofdsom, thans € 407.916,- pro resto op een Scheepvaartbedrijf met een maandelijkse aflossingsverplichting van € 7.416,-wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De heer K. Leinenga en mevrouw S.V. Leinenga-Teekman geven een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis kadastraal bekend als sectie E nummer 15642, te Hendrik-Ido-Ambacht. Dit is een morele verklaring dat er binnen de bestaande hypothecaire inschrijving bij ING Bank N.V. geen aanvullende hypothecaire lening wordt aangegaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. 
 • SLK Investments B.V. heeft de mogelijkheid om tijdens de looptijd van de lening in afwijking van de Algemene Voorwaarden, eenmalig een bedrag van € 250.000,- af te lossen zonder extra vergoedingsrente.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor SLK Investments B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor Ferres Holding B.V. is Minimaal risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De Collin Credit Score is gebaseerd op de geconsolideerde jaarcijfers 2019 en prognoses 2020 van Ferres Holding BV waarbij de VOF Tempation als 50% deelneming is meegenomen. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.

Afloscapaciteit 
In 2019 kwam het netto cashflow overschot uit op € 893.000,-. Voor 2020 wordt, na aanschaf van de Motivation in oktober 2020, een omzet van € 1.900.000,-  geprognosticeerd omdat het schip pas in het vierde kwartaal 2020 in de vaart komt en het vorige schip al in 2019 is verkocht. Het geconsolideerde netto cashflow overschot 2020, na aflossingen, zal naar verwachting uitkomen op € 481.000,-. Wij hebben de score voor de afloscapaciteit vastgesteld op Goed.

Solvabiliteit
De geconsolideerde solvabiliteit bedroeg per ultimo 2019 44% bij een balanstotaal van 
€ 7.903.000,-. Na investering is de prognose voor eind 2020 dat de solvabiliteit uitkomt op 36% bij een balanstotaal van € 11.073.000,-. In de twee bestaande schepen is er bovendien een forse stille reserve aanwezig die wij niet meegenomen hebben in de berekening van de bovenstaande solvabiliteitsratio’s. Wij hebben de score van de solvabiliteit vastgesteld op Goed.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • De debiteuren zijn SLK Investments B.V. en Ferres Holding B.V. 
 • De heer K. Leinenga en mevrouw S.V. Leinenga-Teekman geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 350.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving (derdenhypotheek) van € 350.000,- op het woonhuis kadastraal bekend als sectie E nummer 15642, te Hendrik-Ido-Ambacht gevestigd met een voorbelasting van € 694.901,- met een openstaande hoofdsom van € 694.901,- en een getaxeerde marktwaarde van voor verbouwing € 1.030.000,- en na verbouwing van € 1.100.000,- blijkens recent taxatierapport d.d. 14.09-2020.
 • De hypothecaire vordering van € 445.000,- in hoofdsom, thans € 407.916,- pro resto op een Scheepvaartbedrijf met een maandelijkse aflossingsverplichting van € 7.416,-wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De heer K. Leinenga en mevrouw S.V. Leinenga-Teekman geven een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis kadastraal bekend als sectie E nummer 15642, te Hendrik-Ido-Ambacht. Dit is een morele verklaring dat er binnen de bestaande hypothecaire inschrijving bij ING Bank N.V. geen aanvullende hypothecaire lening wordt aangegaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. 

Door zowel de gezamenlijke persoonlijke borg, de tweede hypothecaire inschrijving, de verpanding van de hypothecaire vordering als de negatieve-hypotheekverklaring kwalificeren wij de zekerheden als Ruim Voldoende.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Ruim Voldoende
Overall: Ruim Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-93349 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-10-2020 om 18:34
investeerder-110741 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
13-10-2020 om 18:30
investeerder-20745 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
13-10-2020 om 18:25
investeerder-102533 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-10-2020 om 18:23
investeerder-198831 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
13-10-2020 om 18:21

Ondernemer

K. Leinenga en S.V. Leinenga-Teekman

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas