37135

SMA Beheer B.V.

€ 150.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 293
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 9-07-2020 in 2 uur volgeschreven door 293 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam SMA Beheer B.V.
Sector Holding
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Aankoop aandelen
Datum van oprichting 29-10-2012

Leendoel

De heer Stekelenburg handelend met SMA Beheer B.V. heeft de mogelijkheid gekregen om aandelen te kopen van het bedrijf Blue-Mountain waar hij actief is als Managing Director. Blue-Mountain is gespecialiseerd in het passend maken van de business intelligence binnen woningcorporaties en andere op de woningmarkt actieve organisaties.

Er wordt een lineaire lening van € 150.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 6,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop aandelen Blue-Mountain € 150.000
Collin Direct € 150.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is SMA Beheer B.V.
  • Door de heer E.J.W. Stekelenburg wordt een garantiestelling afgegeven ter hoogte van het leenbedrag.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,- op het woonhuis aan de Bethunepolder 1 te De Meern verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.167.000,- en openstaande schuld van € 749.000,- . Op basis van een recent taxatierapport met waarde peildatum 24 juni 2020 heeft het woonhuis een marktwaarde van € 1.350.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor SMA Beheer B.V. is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van SMA Beheer B.V. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers
De ondernemer ontvangt maandelijks een managementvergoeding waaruit hij ruimschoots aan de aflosverplichting kan voldoen. Tevens hebben wij inzicht in de jaarcijfers van Blue Mountain verkregen welke voldoende comfort bieden. De jaarcijfers die hieronder worden weergegeven zijn van de holding van de ondernemer.

Invloed coronavirus
De invloed van het coronavirus op Blue-Mountain is nihil. De omzet in het eerste halfjaar van 2020 is ruim 20% hoger dan in 2019 en dat is exact conform begroting.

De dienstverlening van Blue-Mountain, leveren van software en advies op het gebied van business intelligence, is alleen maar meer trendy geworden nu het digitaal werken een nieuwe boost heeft gekregen. Op afstand digitaal besturen en rapporteren is nu nog meer onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering aan het worden. Ook is de klantgroep van Blue-Mountain, voornamelijk woningcorporaties, min of meer immuun voor de crisis. Verhuren van woningen in een krappe markt loopt gewoon door.

“Tussen maart en juni namen we bij Blue-Mountain ook nog 4 nieuwe collega's aan, midden in de crisis groeit ons personeelsbestand dus gewoon door (met nog een openstaande vacature voor een projectmanager en de nog lopende werving voor een Manager Technology komen er zelfs 6 mensen bij). Voor de komende jaren voorzien we een verdere forse groei van Blue-Mountain.”

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2018

Activa

  2018
Vaste activa € 2.000
Vlottende activa € 195.000
Overige vlottende activa € 4.000
Totaal € 201.000

Passiva

  2018
Eigen vermogen € 172.000
Langlopende schulden € –
Kortlopende schulden € 29.000
Totaal € 201.000

Winst- en verliesrekening 2018

Omzet € 160.000  
Bruto winst € 160.000  
Kosten € 116.000  
Belasting € 12.000  
Netto winst € 32.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-108213 heeft € 300 geïnvesteerd.
09-07-2020 om 11:23
investeerder-65666 heeft € 300 geïnvesteerd.
09-07-2020 om 11:17
investeerder-2476 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
09-07-2020 om 11:17
investeerder-64123 heeft € 200 geïnvesteerd.
09-07-2020 om 11:16
investeerder-109671 heeft € 300 geïnvesteerd.
09-07-2020 om 11:16

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders