47498

Smart Body & Mind 2

€ 60.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 121
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 12-02-2024 in 1 uur volgeschreven door 121 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Smart Body & Mind 2
Sector Bedrijfsopleidingen en loopbaancoaching
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Aanbouw kantoor
Datum van oprichting 23-09-2013

Leendoel

Smart Body & Mind is opgericht door Ayse Kalyon, om meer bewustzijn te creëren bij de medemens. Ondernemer geeft trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, leiderschap en communicatie zowel in haar eigen ruimte als op locatie. In december 2023 is er een financiering verstrekt via Collin Crowdfund.
Begin 2024 is een samenwerking gestart met een vooraanstaand bedrijf dat op landelijk niveau de loopbaancoaching van het UWV heeft ingekocht. Als onderdeel van deze samenwerking is Smart Body & Mind verantwoordelijk voor het bieden van loopbaancoaching in Rotterdam en omgeving.
De ondernemer heeft de dure huurlocatie inmiddels afgestoten, maar wil toch graag klanten kunnen ontvangen op een geschikte locatie. De kleinere huurruimte welke ze nu heeft is daar niet helemaal geschikt voor. Ze wil nu een kleine huurruimte aan huis laten bouwen waar ze klanten kan ontvangen. Zodoende heeft ze alleen nog een externe huurlocatie nodig bij ontvangst van grotere groepen/bijeenkomsten.
Er wordt een lineaire lening van € 60.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een slottermijn van € 30.000,- en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aanbouw bedrijfsruimte € 55.000
Aanvullende kosten/onvoorzien € 10.000
Totale investering € 65.000
Eigen inbreng € 5.000
Collin Direct € 60.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer voor de financiering is A. Kalyon handelend onder de naam Smart Body & Mind. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De privévermogenspositie is momenteel materieel van aard op basis van de overwaarde op de eigen woning, rekening houdend met de eerder verstrekte financiering.
  • Er wordt een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 60.000,- op het huidige woonhuis aan de Prunushof 18, 3355RB te Papendrecht, kadastraal bekend als sectie E nummer 1513 te Papendrecht, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 199.801,- en openstaande schuld van € 199.000,- per 31-12-2022 en een tweede hypothecaire inschrijving van Collin Crowdfund van € 40.000,- en een openstaande schuld van € 38.888,- per januari 2024. De totale restschuld bedraagt daarmee € 237.888,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 350.000,- in huidige staat en € 395.000,- na realisatie van de bedrijfsruimte op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 18-1-2024.
  • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Geldnemer worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, in de laatste zes maanden voor einddatum de Lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien Geldnemer de Lening via Collin Crowdfund herfinanciert. De Investeerders van deze financiering zullen in dat geval een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering;

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Smart Body & Mind is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de jaarcijfers 2021, 2022, 2023 en de prognose van 2024 van Smart Body & Mind. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.

Jaarcijfers
De verwachting is dat de resultaten in 2024 aanzienlijk zullen verbeteren vanwege de samenwerking met een vooraanstaand bedrijf dat op landelijk niveau de loopbaancoaching van het UWV heeft ingekocht. De onderneemster verwacht hier een extra omzetgroei van € 70.000,- mee te behalen, boven op de autonome omzetgroei.

Per 2024 heeft de ondernemer het huurcontract van een grote bedrijfsruimte opgezegd en is ze een kleinere ruimte gaan huren (flexplek). Dit levert een kostenbesparing op van ca. € 50.000,- per jaar. Nu wil ze een eigen bedrijfsruimte aan huis gaan bouwen, zodat hierop nog verder bespaard kan worden. Ze heeft alleen nog een externe huurlocatie nodig bij ontvangst van grotere groepen/bijeenkomsten.

Uit de prognoses van de klant blijkt een geprognotiseerde omzet van € 247.000,- met bijbehorend resultaat ter hoogte van € 151.000. Voorzichtigheidshalve hebben we een lagere omzet aangehouden van € 210.000,- over 2024.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2022-2023

Activa

  2022 2023
Vaste activa € 3.000 € 11.000
Vlottende activa € 15.000 € 37.000
Totaal € 18.000 € 48.000

Passiva

  2022 2023
Eigen vermogen € 0 – € 24.000
Langlopende schulden € 0 € 27.000
Kortlopende schulden € 18.000 € 45.000
Totaal € 18.000 € 48.000

Balans overzicht na investering – prognose ultimo 2024

Activa

  BNI 2024
Vaste activa € 66.000 € 73.000
Vlottende activa € 47.000 € 87.000
Totaal € 113.000 € 160.000

Passiva

  BNI 2024
Eigen vermogen – € 19.000 € 42.000
Langlopende schulden € 82.000 € 67.000
Kortlopende schulden € 50.000 € 51.000
Totaal € 113.000 € 160.000

 

Winst- en verliesrekening 2022

Omzet € 140.000
Bruto winst € 140.000
Kosten € 113.000
Resultaat € 27.000

 

Winst- en verliesrekening 2023

Omzet € 112.000
Bruto winst € 112.000
Kosten € 110.000
Resultaat € 2.000

 

Winst- en verliesrekening prognose 2024

Omzet € 210.000
Bruto winst € 170.000
Kosten € 56.000
Resultaat € 114.000

Bijlage(n)

  • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
12-02-2024 om 14:08
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
12-02-2024 om 14:08
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
12-02-2024 om 14:08
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
12-02-2024 om 14:08
investeerder-16321 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-02-2024 om 14:08

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders